Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Predstavujeme vám knihu Život na koľajniciach

Cieľom publikácie s podtitulom "Život na koľajniciach" je hravým spôsobom, prostredníctvom príbehu osadeného do súčasnosti, priblížiť čitateľovi krásy Slovenska. Predstaviť mu históriu i technické pamiatky dokumentujúce bohaté dejiny železničnej dopravy na našom území. Oboznámiť ho so zaujímavými povolaniami, ktoré môžu byť v súčasnosti na ústupe, ale ktoré zanechali výraznú stopu v našej histórii.
V knižnom príbehu pred očami čitateľa zasväcuje železničiar na dôchodku svojho zvedavého synovca do tajov života na koľajniciach. V osobe strýka sa prelína silný osobný príbeh človeka s príbehom železnice, ktorý zahrňuje rôzne svety viacerých generácií.Text je koncipovaný tak, aby si čitateľ uvedomil rozmanitosť a jedinečnosť jednotlivých regiónov Slovenska. Kniha je obohatená o ilustrácie s výpravno-náučným charakterom. Jazykové a vyjadrovacie prostriedky v texte sú nastavené pre deti so slovenským materinským jazykom vo veku 8 – 10 rokov. Dvojjazyčné spracovanie umožní čitateľovi dobre sa orientovať v texte a budovať kvalitnú slovnú zásobu v oboch jazykoch. Formát, font a celkové spracovanie knihy sú volené tak, aby vyhovovali aj čitateľom v staršom veku.


Čo v sebe kniha ukrýva?

Janko so strýkom zmapujú železničnú trať z Košíc do Čiernej nad Tisou - juhovýchodného cípu Slovenska, kde navštívia železničný uzol. Stretá sa tu trať normálneho rozchodu so širokorozchodnou traťou, po ktorej premáva rušeň 770.8 - jediný rušeň svojho druhu na Slovensku. Málokto vie, že Košicko-turnianska železničná trať je spätá s menom projektanta svetového formátu a košického rodáka Bélu Gerstera, ktorý projektoval Korintský prieplav a zúčastnil sa aj projektovania Panamského prieplavu. Aj keď v súčasnosti osobný vlak po celej trase nepremáva, v nedávnej minulosti po nej cestujúcich denne rozvážal historický motorový voz M131, ktorý Janko obdivuje v železničnom depe v Košiciach.

Na historicky dôležitej trase spájajúcej Bratislavu a Budapešť, v Nových Zámkoch, okrem rušňa nazývaného "Laminátka" nadchne mladého modelára aj rotunda a točňa kolosálnych rozmerov. Cestou z Košíc do Popradu prejdú cez najdlhší dvojkoľajný tunel na Slovensku a v Popradskom depe spoznajú "Papagája". Janko si uvedomí, že riadiť a vytápať parný rušeň nebolo vôbec ľahké. Členitý terén na trase Margecany – Tisovec je nádhernou prehliadkou umu a schopností našich predkov.


Naše knihy sa páčili viacerým

"Knižné publikácie z autorskej dielne vydavateľstva Class si u nás našli svojich vďačných čitateľov, pretože netradičným a pútavým spôsobom približujú krásy a prírodné bohatstvo Slovenska našim deťom - potomkom Slovákov, žijúcim v zahraničí." Dr. Eva Hadzima (honorárny konzul v Calgary)

"Veľkou pridanou hodnotou knihy je prepájanie historických a geografických tém spolu s anglickou verziou textu, čo umožňuje spoznávať Slovensko mladej generácii Slovákov žijúcich v zahraničí a zároveň deťom na Slovensku predstaviť zaujímavosti svojej rodnej krajiny v cudzom jazyku. Publikácia je preto z uvedených dôvodov vhodná nielen ako populárno - náučná literatúra pre deti a mládež, ale aj ako výborná didaktická pomôcka." PaedDr. Alžbeta Bojková, PhD. (historička-didaktička)

"Kniha s podtitulom "Život na koľajniciach", z autorskej dielne vydavateľstva Class, sa snaží detskému čitateľovi priblížiť zábavnou formou svet železnice súbežne s poznávaním jednotlivých regiónov Slovenska. Kniha v jednotlivých príbehoch (kapitolách) veľmi vhodne spája minulosť a jednotlivé historické udalosti so súčasnosťou a terajším stavom technickej úrovne našich železníc. Z tohto pohľadu hodnotím zvolenú tému ako krajne zaujímavú, poučnú a pre detského čitateľa pútavú. V diele bola použitá a popísaná železničná odborná terminológia správnym spôsobom. Detskému čitateľovi je vysvetľovaná vhodným a prístupným spôsobom, formou zaujímavých príbehov. Kniha po formálnej i obsahovej stránke cituje historické skutočnosti, udalosti a technický stav jednotlivých popisovaných strojov a zariadení tak, že všetky údaje sú v súlade so skutkovým stavom alebo s historickými podkladmi." Ing. Jiří Jančík (riaditeľ Sekcie prevádzky, prepravy a vozňovej služby, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.)Toto je náš príbeh

Svojimi aktivitami sa snažíme poukázať na to, že hodnoty, ktoré nás obklopujú, nevznikli samé od seba. Vytvorili ich naši predkovia na zlepšenie svojho i nášho života, preto by sme k nim mali pristupovať s primeranou úctou a starostlivosťou. Naším poslaním je uchovať ich pre našich nasledovníkov, aby obohacovali aj ich život.Kto stojí za touto knihou?

Autorkou projektu Slovensko - krajina plná tajomstiev je Ing. Lenka Šingovská, ktorá žila dlhú dobu v zahraničí. Jej osobná životná skúsenosť a láska k rodnej krajine bola tým, čo ju viedlo k vydávaniu dvojjazyčných kníh o Slovensku. Počas pobytu v zahraničí, cítila potrebu ponúknuť najmä mladším čitateľom knihy, ktoré budú budovať pozitívny vzťah k ich domovine. Spomínané dielo Život na koľajniciach však nie je výsledok práce iba jedného človeka, ale predstavuje kolektívny výtvor tvorcovského tímu.Bez vás to nedokážeme

Výroba týchto kníh je náročná nie iba časovo, ale aj finančne, a preto potrebujeme vašu pomoc, predovšetkým finančnú. Naša túžba po tom, aby každý človek poznal svoj pôvod, kultúru a svoje korene je veľmi silná, a preto by sme neboli radi, ak by kniha Život na koľajniciach neuzrela svetlo sveta. Vďaka vašim príspevkom, bude možné dať knihe Život na koľajniciach tlačenú podobu a sprístupniť tak nové dobrodružstvá množstvu mladých a zvedavých čitateľov.Čo za to dostanete?

Predovšetkým vás bude hriať dobrý pocit, že ste pomohli prispieť projektu, ktorý sa snaží nielen deťom približovať krásy Slovenska, ale zároveň ich nabáda k aktivite. Je iba na vás, ako sa rozhodnete nás podporiť. Každé euro a každý cent pomôže naplniť cieľ v podobe tlačenej verzii knihy. Samozrejme, každý váš dar si nesmierne vážime a na znak našej vďaky, by sme vás radi odmenili aspoň drobnosťou za vašu ochotu.

Vybrať si môžete z mnohých odmien, ktoré sa odvíjajú v závislosti od vášho príspevku. Od dobrého pocitu, že ste prispeli na vec, ktorá rozširuje povedomie o krásach Slovenska, cez knihu s ilustráciou a venovaním od autorky, až po možnosť sponzoringu tohto projektu. Je iba na vás, ako sa rozhodnete.

Ak nás v tomto momente nemôžete z akýchkoľvek dôvodov podporiť, budeme nesmierne radi, ak nám pomôžete aspoň šírením povedomia o tejto knihe vašim zdieľaním či preposlaním vašim známym.


Za každú pomoc vám vopred z celého srdca ďakujeme.


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia7

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Lenka Šingovská

Lenka Šingovská

Lenka Šingovská, zakladateľka spoločnosti a duša všetkého, čo sa v nej deje…

Názov organizácie Class s.r.o.
Miesto realizácie projektu Košice
Telefónne číslo 00421904462750
Web class.eu.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt