Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Tak ako pred 20 rokmi, plánujeme vydať pamätnicu - malú knižku o histórii a súčasnosti našej školy, v ktorej bude aj zoznam všetkých tried zo všetkých sedemdesiatich školských rokov s riaditeľmi, s učiteľmi a triednymi učiteľmi. S príspevkami rôznych autorov s originálnymi pohľadmi a spomienkami na školu, ktorú milujú.

Zabezpečte si jeden výtlačok pre seba, zároveň nám pomôžete nám pri financovaní nákladu. Veríme, že aj vy máte dobré spomienky na svoje stredoškolské časy na Strednej ekonomickej škole alebo na Obchodnej akadémii v Prievidzi, darí sa vám... Za cenu len okolo desať eúr môžete získať pamätnicu OA Prievidza 1948 - 2019 vo formáte brožúry A5, počet vnútorných strán 150, obálka plnofarebná z vrchnej strany.Vynikajúce výsledky, aktivita a iniciatíva našej školy, úspechy a ocenenia v okresnom, krajskom i celoslovenskom rozmere, množstvo úspešných žiakov, absolventov, zamestnancov Obchodnej akadémie v Prievidzi sú dôkazom výnimočného prínosu viac ako sedemdesiatročnej činnosti.

Zablahoželajme našej škole kúpením pamätnice ku sedemdesiatemu výročiu a poďakujme všetkým, čo sa pričinili na jej úspechu. Veríme, že meno Obchodnej akadémie v Prievidzi bude naďalej, ďalšie desaťročia, znieť ako vzor strednej odbornej školy, ktorá pre svoj región, kraj a pre Slovenskú republiku znamená prínos a inšpiráciu.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia28

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ivan Kadlečík

Ivan Kadlečík

Ivan Kadlečík je zamestnancom OA Prievidza, nie je členom žiadnej politickej strany a motiváciou na tento projekt je len a len prospech OA Prievidza

Meno a priezvisko Ivan Kadlečík
Telefónne číslo 0907758025

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt