Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Mnohorakosť využitia konopy z nej robí plodinového premianta, podporiť preto rozvoj konopárstva je aktuálnou a oprávnenou požiadavkou.
Rovnako aj téma ochrany lesov je priamo zviazaná s rozvojom konopárstva: les potrebuje desiatky rokov na obnovu. Konopa ako jednoročná rastlina obsahuje v stonke na 1ha toľko drevnej hmoty, koľko 25 ročný les.


Spracovanie stonky

Dekortikátor je zariadenie na prvotné spracovanie konopnej slamy. Medzi valcami lámačky sa suché konopné byle polámu, tým sa naruší ich štruktúra a uvoľní sa drevnatá časť od vláknitej. Trepačka potom trasením oddelí vlákno od zvyšku drevnatých triesok, ktorým sa hovorí pazderie.
Tieto výstupy prvotného spracovania - konopné vlákno a pazderie, sú vzácne materiály s obrovským spektrom využitia.Takéto zariadenie umožní zhodnotenie ďalšej časti vyprodukovanej biomasy, čím sa taktiež posilní záujem poľnohospodárov túto rastlinu opäť pestovať.

Konopné vlákno sa dá spracovať na priadzu a tkaniny, z ktorých sa šije oblečenie, obuv, plienky pre drobcov, tašky, vrecká na chlieb a iné praktické doplnky, alebo sa nimi poťahuje sedací nábytok. Vyrábajú sa z neho taktiež izolačné panely fasádne aj interiérové s unikátnymi vlastnosťami, ďalej priemyselné tkaniny, tesnenia, laná, plátna, plachty, koberce alebo siete.Pazderie sa využíva v stavebníctve v zmesi konopného polybetónu, v lisovaných zvukovo- izolačných doskách, ako náhrada drevovláknitých, či pilinových dosiek, alebo sadrokartónu.

Zo spracovanej stonky je možné taktiež vyrábať papier v akejkoľvek kvalite, biokompozity, alebo náplne do 3D tlačiarní, či materiál na lisovanie a formovanie, ktorý môže nahradiť plasty ropného či iného chemického pôvodu.


Ako použijeme Vaše príspevky?

Zaplatíme materiál a inžiniera, ktorý zrepasuje starší stroj: vymení ložiská, tlakové i elektrické rozvody a elektromotory, vyrobí a doplní jeden špeciálny valec, vystuží nosné rámy a doplní vynášacie dopravníky – tým prepojí lámačku s trepačkou do funkčného celku. Potrebný je tiež návrh a výroba odprašovača pre toto zariadenie, ktorý bude čiastočne z príspevkov hradený. Cieľová suma predstavuje zhruba tretinu celkových nákladov.


Rastie nám to pekne

Už v roku 2008 bol prostredníctvom zákonov vytvorený priestor na návrat konopy na slovenské polia. V roku 2014 bolo osiatych spolu 67 ha konopných polí a aj vďaka našej intenzívnej práci do roku 2017 táto výmera 7-násobne narástla.

(Pre rok 2018 presné dáta ešte nie sú dostupné)


Kto sme a čo robíme?

Po rokoch vzdelávania a propagácie pre návrat pôvodnej kultúrnej plodiny Konopný dvor pri OZ EIC, (vzdelávací program pre pestovateľov, 3 medzinárodné konferencie, semináre a workshopy, programy v rozhlase a televízii...), je dnes ťažisko našej činnosti v Konopnom družstve, kde budujeme regionálny cyklus pestovania a spracovania konopy siatej na princípoch kooperatívnej a obehovej ekonomiky.

Takto vyzerá zatiaľ náš sortiment pod už známou značkou:


S partnermi sa venujeme vývoju nových a inováciám existujúcich produktov na konopnej báze. Prvým výstupom našej práce je pazderná doska HemRec, ktorá je ekologickým a recyklovateľným materiálom pre stavebníctvo a nábytkárstvo.Aby sme mohli na tento i ostatné výrobky používať stonky lokálne dopestovanej konopy, k tomu práve poslúžia z Vašich darov sprevádzkované zariadenia.


Vopred ďakujeme za Vašu podporu!


Dušan Knezovič - predseda Konopného družstva

Miriam Sláviková - koordinátorka projektu Konopný dvor v EIC o.z.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky5

Napredujeme

Update #5, 10.07.2020

Milí podporovatelia, aj keď "lockdown" trochu spomalil práce,
prídavný valec, ktorý z polámaných stoniek "vyčeše" pazderie,
je hotový, nastavený a vyskúšaný. Z lámačky prejde do trepačky
o tretinu menej pazderia oproti pôvodnému výstupu, takže vlákno
z nej vychádza takmer úplne čisté. Dávid pracuje na ďalších
vylepšeniach a zariadeniach.


On maká!

Update #4, 07.02.2020

Minule sme sa titulkou trochu zviezli popri Dávidovi,
lebo je to on, kto na strojoch pracuje. Po mechanických
a elektrických dieloch prišlo na tlakové rozvody a osadenie
nových hadíc. Nasledovať budú prvé skúšky funkčnosti aj s
konopnou slamou.


Ďakujeme!

Dušan Knezovič - predseda Konopného družstva

Makáme!

Update #3, 12.12.2019

Vážení podporovatelia, keďže sa kolega Dávid sústredí na samotnú prácu, fotky sú zatiaľ sporadické a technického rázu. Tu je zopár z procesu kontroly funkčných častí a rekonštrukcie tých, čo ju potrebujú. Čoskoro pribudnú ďalšie zo skladania a testov.

Ďakujeme!

Update #2, 22.08.2019

Drahí priatelia, ako isto viete, kampaň ste príspevkami úspešne podporili!

Počas čítania tejto novinky náš inžinier pracuje na repasovaní lámačky a trepačky, za účelom ich ich modifikacie pre spracovanie konopy a spojenia do funkčného celku, teda dekortikátora.

V momente zrodu daného stroja Vás oboznámime všetkými možnými formami, aby sme spolu mohli zdieľať radosť nie iba z vízie, ale spoločne vytvorenej kooperatívnej reality.

Ešte raz, Ďakujeme!

Rozvojový tím Konopného Družstva

Podporené!

Update #1, 07.08.2019

Drahí priatelia,

Celé dva dni pred koncom zbierky sa naše túžby napĺňajú, vďaka podpore vás všetkých sme dosiahli potrebnú sumu na začatie repasu dekortikátora.

Dôveru v nás vloženú si vážime viac ako samotné dary, no na ich základe pokračujeme v rozvoji a vy s nami!

Ostaňte na linke, o práci na stroji vás budeme priebežne informovať.

A hlavne, ďakujeme!

Podporovatelia80

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Dušan Knezovič

Dušan Knezovič

družstevníctvo, obehové hospodárstvo, regionálna eko-produkcia, krátke dodavateľské reťazce, komunitou podporované poľnohospodárstvo

Martin Tkáč

Martin Tkáč

Crowdfundingový tím Konopného družstva, koordinátor

Richard Sauer

Richard Sauer

Crowdfundingový tím Konopného družstva, kreatívec

Marek Čerkala

Marek Čerkala

Crowdfundingový tím Konopného družstva, kreatívec

Juraj Senič

Juraj Senič

Crowdfundingový tím Konopného družstva, zdroje

Názov organizácie Konopné družstvo
Miesto realizácie projektu Badín
Web https://www.konopnydvor.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt