Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Na vzostupe sú alergie, autoimunitné ochorenia, tráviace ťažkosti a nadváha. Ľudia sa vzďaľujú od prírodného hospodárenia, výživová hodnota potravín klesá a užívanie antidepresív stúpa. Klíma sa zhoršuje a necitlivé priemyselné poľnohospodárstvo mení našu krajinu na púšť.

Skutočne to nie je vtip: Pomôcť nám môže domáci kefír z mlieka od zdravých kráv.

Tento projekt je nielen o knihe. Je predovšetkým o ozdravení kultúry: tej v našich črevách aj tej duchovnej. Zdravá kultúra je predpokladom zdravých vzťahov, tých vnútri nás aj tých navonok. Kefír nám svojimi účinkami môže pomôcť obnoviť stratenú symbiózu – schopnosť vzájomne prospešného spolunažívania na planéte menom Zem.

Výber z infografík, ktoré budú súčasťou knihy:

Porovnanie jogurtu a kefíru
Zdravotné účinky kefíru

Monokultúra a biodiverzita


Obsah knihy

Nechýba návod ako sa doma starať o svoj kefír, recepty, príbehy a skúsenosti, a tiež vysvetlenie liečivého pôsobenia tohto kyslomliečneho nápoja. V knižke nájdete rad zaujímavých článkov o našich mikrobiálnych priateľoch, o plnohodnotnej výžive, o pravekom pôvode kefíru či dokonca o tajomstve nesmrteľnosti :)

Obsah knižky


Váš príspevok

Knižka je už pripravená. Od vás závisí, či koncom tohto leta vyjde a v akom náklade. Práca na knihe trvala vyše roka a robil som na nej s nadšením. Dorobiť treba už len grafický návrh obálky. O krásne obrázky sa postarala Ivana Szabóová.


Túžim, aby mali naše deti možnosť žiť naplňujúce a zmysluplné životy, aby sme sa ako spoločnosť ďalej rozvíjali. Verím, že práve kefír je jeden z prostriedkov, ktorý nám dá silu čeliť spoločenským a ekologickým výzvam tejto pohnutej doby. Každý z nás môže prispieť svojou troškou práve teraz! Naša kultúra je v našich rukách a tak to má byť.

Srdečná vďaka za Vašu pozornosť aj zdieľanie!

Sme v tom spolu. Podpor nás!

Kefír dokáže zmeniť ži­vot. Môže byť liečivou kultúrou tvojho domova.


Knižkou sa to len začína...

Na stretnutiach s kefírom na rôznych miestach Slovenska budem šíriť nielen domácu výrobu tohoto kyslomliečneho nápoja, ale predovšetkým osvetu o zásadných súvislostiach medzi našou výživou a myslením – medzi trávením a vzťahom k svetu a k sebe navzájom.

Nie som v tom sám. Na spoločenskej sieti som založil skupinu Kefír – výživná a liečivá kultúra domova!, ktorá počíta okolo 350 členov. Cieľom skupiny je šíriť osvetu o účinkoch kefíru a podnietiť tých, ktorí kefír už poznajú, aby svoje skúsenosti a kultúru šírili ďalej. Podporou nám pri tom bude práve Príručka priateľov živej kultúry – knižka s názvom Domáci liečivý kefír.

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania

Poďakovania

Novinky3

Knižka je hotová!

Update #3, 11.07.2019

Prikladám výber siedmych dvojstránok:

Náhľad - Domáci liečivý kefír (PDF, 2.8 MB)

Už len nejaké drobnosti, dať dohromady peniaz - a môže ísť do tlače. Som na dielko hrdý - verím, že sa nám to podarí. Vďaka vám!

Už máme návrh obálky :)

Update #2, 10.07.2019

Čo vravíte?

Čo je vlastne kefír?

Update #1, 01.07.2019

Doplnil som základný prehľad o kefíre na webe kefir.nazemi.sk:

Kefír je symbiotické spoločenstvo priateľských mikroorganizmov, ktoré dokážu pretvoriť mlie­ko na kyslý, ľahko stráviteľný a dokonca liečivý nápoj.

Kefírové mlieko je:

  • Živé – obsahuje živú mikro­biotu, nielen dva druhy ako v prípade jogurtu, ale desiatky rôznych druhov pro­speš­ných bakté­rií a⁠ kvasiniek.
  • Skoro bezlaktózové – mikro­biota kefíru rozkladá laktózu na jednoduchšie cukry a na kyselinu mlieč­nu podporujúcu zdravé trávenie.
  • Vykazuje protizápalové, antioxidač­né, antialergické, an­ti­karci­nogén­ne pôsobenie a liečivé účin­ky – jeho pra­vi­del­né pitie zlepšuje imunitu, tráve­nie a zná­šan­livosť lak­tózy, prospieva pokožke a pomáha aj pri depresii alebo úzkosti.

Kefírová kultúra:

  • Vy­ho­vu­je jej sk­le­ne­ný pohár a iz­bo­vá tep­lo­ta.
  • Kefírové jadro sa časom roz­ras­tá a nestarne – za vhod­ných pod­mie­nok môže žiť večne.
  • Vy­ža­du­je zhruba raz za dva dni na­kŕ­miť čerstvým mlie­kom.
  • V chladničke pre­ži­je v po­riad­ku o hla­de osem aj viac dní.

Podporovatelia28

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Matej Svorad Sabo

Matej Svorad Sabo

Vyštudoval som Aplikovanú informatiku a Služby – výzkum, řízení a inovace na FI MU v Brne. Po škole som trochu cestoval a teraz pracujem v štátnej správe v oblasti knowledge managementu. Vo svojom voľnom čase sa venujem rozvíjaniu zdravej kultúry, duchovnej, prírodnej aj kefírovej.

Ivana Szabóová

Ivana Szabóová

Pred dvoma rokmi som úspešne ukončila štúdium grafiky na Akadémií umení v Banskej Bystrici. V súčastnosti sa venujem veľkoformátovým maľbám na plátno (UV art) a ilustrácii. Moje diela pôsobia sprievodne a ochranne – prepájajú súčasti sveta a spájajú s koreňmi.

Meno a priezvisko Matej Svorad Sabo
Web kefir.nazemi.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt