Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Niekoľko úspešných vzdelávacích príručiek vydal Denník N pre stredné školy. Myslíme však aj na učiteľov, ktorí učia v tom najťažšom prostredí – v okrajových školách plných demotivovaných a pre zle nastavený školský systém vopred odpísaných detí.

Pomôžte nám vydať knihu A okraje máš kde? a dostať ju tam, kde je potrebná - do základných škôl, metodicko-pedagogických centier, k učiteľom, učiteľkám, asistentom a asistentkám. Kniha bude okrem skúseností nekonformného učiteľa a príbehov detí obsahovať aj rady expertov, ako zmeniť naše školstvo a konkrétne návody a tipy pre učiteľov.

Na vzniku knihy sa podieľajú editori Denníka N Juraj Koník a Konštantín Čikovský a odborné editorky Anna Symington-Maar a Zuzana Révészová st.Inšpiráciou pre vznik knihy bola reportáž Juraja Koníka, ktorá získala v roku 2018 dve novinárske ceny.10-tisíc prepadnutých detí

Je známe, že naše deti zaostávajú v matematike aj v čítaní, nerozumejú svetu prírodných vied. Pri deťoch z chudobného prostredia sú štatistiky ešte horšie: testovaní štvrtáci z chudobného prostredia sú najhorší v celej Európskej únii. V školskom roku 2018/19 prepadlo vyše 10-tisíc detí, z toho 3100 bolo prvákov. Celkovo najčastejšie prepadávajú deti v Košickom kraji, kde na prvom stupni opakoval ročník každý trinásty žiak. V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica prepadne každý piaty prvák.


Majú sedem rokov a prakticky je už rozhodnuté, že poriadne nedokončia ani len základnú školu. Sú odpísané.


Prečo je to tak?

Školstvo nie je nastavené podporne, neberie do úvahy špecifiká prostredia – iný materinský jazyk, chudobu, nízke vzdelanie rodičov a motiváciu –, pričom v inom prostredí by mohli byť úspešné. A práve učitelia sú tí, ktorí môžu v tomto systéme deťom pomôcť – ak vedia ako. Sú tu učitelia, ktorí to nevzdávajú ani po rokoch v náročnom prostredí. Skúšajú nové prístupy, zaujímajú sa o deti. A potom sú aj takí, ktorí už rezignovali, odučia si svoje a nechcú si nosiť prácu a starosti aj domov.


Čo nájdu učitelia a čitatelia v pripravovanej knihe?

  • príbehy detí, ktoré Juraj učil, ich východiskovú situáciu, motivácie aj perspektívy
  • kontext, ktorý súčasný školský systém nereflektuje
  • skúsenosti odborníkov, ktorí sa téme dlhodobo venujú
  • konkrétne návody a tipy pre učiteľov
  • riešenia zmien v školstve

Teach for Slovakia je koncept, v ktorom šikovní absolventi univerzít idú na dva roky učiť do komplikovaných škôl. Prejdú prísnym výberom a potom intenzívnym tréningom. Pri výučbe využívajú premyslený systém postupov: učiteľ venuje deťom individuálnu pozornosť, snaží sa motivovať každého, deti dostávajú spätnú väzbu na každej hodine, komunikuje s rodičmi, hoci aj žijú v osadách, a snaží sa inšpirovať aj pôvodný učiteľský zbor, aby prehodnotil svoje zaužívané postupy.Komu vaša podpora pomôže?

Vďaka vašej podpore budeme môcť poslať knihu konkrétnym učiteľom, ktorí učia v podobných podmienkach ako Juraj Čokyna. S nezáujmom o učenie, nesústredenosťou alebo demotiváciou sa však stretávajú učitelia na všetkých školách, preto ak vyzbieraná suma prekročí 100 percent, ďalšie peniaze v plnom rozsahu použijeme na zapojenie väčšieho počtu škôl.

Na základe doterajších skúseností je o vzdelávacie materiály na školách obrovský záujem. Už teraz záujem o knihu prejavili desiatky učiteľov z celého Slovenska a metodicko-pedagogické centrá, ktoré sme oslovili.Čo si o pripravovanej knihe myslia naši učitelia a učiteľky?


Osobné skúsenosti sú na nezaplatenie a je super, ak sa chce človek o svoje skúsenosti a veci, ktoré fungujú, podeliť aj s ostatnými. Klobúk dole. Veľmi nám to môže pomôcť napredovať, zlepšiť sa, skúšať.

Jana Šimšáleková, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Zvolen

Určite. Chýba nám metodická podpora. Čím viac sa taktiež hovorí o špecifikách, tým viac sa môžeme priblížiť k inklúzii na školách a azda aj k systémových zmenách, ktoré povedú k celoplošnej inklúzii, férovosti a láskavejšiemu školstvu.

Anna Iskrová, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou

Jednoznačne. Každá praktická skúsenosť jedného z nás môže posunúť kohokoľvek z nás vpred a pomôcť aspoň jednému zo žiakov posunúť sa v živote o krok vpred.

Ján Chochrun, Cirkevná spojená škola, SninaNa čo použijeme peniaze?

Knihu budeme tlačiť v náklade 1500 - 2 000 kusov. S Vašou pomocou budeme môcť učiteľom poslať knihy zdarma a čím viac prostriedkov získame, tým viac kníh budeme môcť školám venovať. Denník N zabezpečí redakčnú prípravu knihy (tá bude aj vo voľnom predaji) aj propagáciu projektu. Vyzbierané peniaze tak budú použité na tlač, poštovné, administráciu projektu a prepravu. Knihu dostaneme ku konkrétnym učiteľom aj vďaka spolupráci s MPC a projektom Škola otvorená všetkým.


Časový plán

Juraj Čokyna spolu s redaktormi Denníka N Jurajom Koníkom a Konštantínom Čikovským od januára pracujú na príprave knihy, počas leta sa bude kniha zalamovať tak, aby sme ju mohli v októbri poslať do škôl.Foto:Tomáš Benedikovič/Denník N


Ďakujeme za Vašu podporu!


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania

Poďakovania

Novinky2

Ďakujeme!

Update #2, 21.07.2019

Vážení darcovia, milí priatelia, ďakujeme za vašu podporu, spolu sme nazbierali neuveriteľných 11 418 eur. Ďakujeme aj za Vaše správy, sú pre nás veľkým povzbudením a dôkazom, že našu snahu pochopiť problém vzdelávania chudobných detí a nájsť riešenie zdieľa veľké množstvo ľudí. Jedna z podporovateliek nám napísala: Každé dieťa si zaslúži byť videné. S týmto vedomím sme aj my šli do tohoto projektu a uvažujeme nad ďalšími možnosťami ako priblížiť komplikovaný a dlho neriešený problém širšej verejnosti a tým, ktorí majú možnosť ho začať riešiť.

Juraj Čokyna v tejto chvíli dokončuje poslednú kapitolu, editorsky na nej spolupracujú reportéri Juraj Koník s Tinom Čikovským. Stále dopĺňame databázu a kontakty na konkrétnych učiteľov základných a stredných škôl a pedagogicko-vzdelávacích centier a aj pedagogických fakúlt, ktorým budeme môcť vďaka Vašej veľkorysej podpore knihu poslať. Kniha bude hotová v októbri.

Ďakujeme,

tím Denníka N.

Ďakujeme!

Update #1, 21.06.2019

Milí darcovia, ďakujeme za Vašu podporu, veľmi si ju vážime. Všetky naše očakávania ste prekonali už pár hodín po zverejnení výzvy, kedy sme naplnili cieľovú sumu a v tejto chvíli máme viac ako 200%. Vďaka Vám budeme môcť knihu Juraja Čokynu poslať na viac škôl a do pedagogicko-metodických centier. Kampaň nekončí, knihy by sme radi poslali aj budúcim učiteľom na pedagogické fakulty a našli aj iné spôsoby, ako jej obsah šíriť.

Sme radi, že Vám záleží na deťoch, mladých ľuďoch a ich učiteľoch, ktorých možno nikdy nestretnete. Porozumieť im však budeme môcť aj vďaka knihe, ktorej vznik ste podporili.

Ďakujeme.

Tím Denníka N

Podporovatelia473

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Juraj  Čokyna

Juraj Čokyna

Juraj Čokyna študoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr aj na Central European University v Budapešti. Necelé dva roky stážoval v zahraničnom oddelení SME, neskôr aj v Transparency International Slovensko. Od januára do novembra 2015 pracoval pre Denník N, potom vymenil Bratislavu za východné pobrežie a cez program Teach for Slovakia učil dva roky na základnej škole v Šarišských Bohdanovciach.

Juraj  Koník

Juraj Koník

Editor knihy Juraja Čokynu A okraje máš kde? pracuje v médiách od roku 2006. Pracoval v TA3 a v SME, kde bol aj editorom domáceho oddelenia a vedúcim oddelenia Bratislava. Spolu s kolegami získal Novinársku cenu za sériu reportáží z rómskej obce Kecerovce a sám za text o Bratislave na konci volebného obdobia jedného primátora. V Denníku N pracuje od jeho vzniku. V roku 2018 získal dve Novinárske ceny za reportáž o Jurajovi Čokynovi, učiteľovi, ktorý odišiel z Bratislavy, aby na východe Slovenska pomáhal aj deťom z osád. Táto reportáž bola inšpiráciou pri vzniku tejto knihy.

Názov organizácie Združenie priateľov Denníka N
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.dennikn.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt