Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Pomôžte nám vydať knihu o rozsiahlom a stále aktuálnom diele rakúskeho ekonóma a spoločenského vedca Friedricha Augusta von Hayeka, ktorú nedávno napísal renomovaný profesor ekonómie Peter Boettke. Tento rok v máji uplynulo 120 rokov od narodenia F. A. Hayeka a pri tejto príležitosti chceme publikovať slovenské vydanie tejto knihy pod názvom F. A. Hayek: mysliteľ pre 21. storočie.

Text knihy už máme preložený a aktuálne pracujeme na jeho odbornej korektúre. Aj vďaka vašej pomoci ju budeme môcť čoskoro vydať.
Na Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika sme už preložili a v roku 2012 publikovali slovenské vydanie knihy profesora ekonómie Jesúsa Huertu de Soto Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie.


3 dôvody prečo chceme vydať knihu o Hayekovi

1. Chceme spopularizovať Hayekové rozsiahle a stále aktuálne dielo.

Hayek nebol len známy ekonóm, ktorý sa v 30. rokoch 20. storočia sporil s Keynesom a v 70. rokoch dostal Nobelovu cenu za ekonómiu. Hayek nebol len politický filozof, ktorý napísal populárnu Cestu do otroctva. Počas svojej kariéry sa venoval aj metodológii vied, teoretickej psychológii, teórii práva, intelektuálnej histórii a kultúrnej antropológii. Hayeková vedecká kariéra trvala od začiatku 20. rokov do konca 80. rokov 20. storočia, keď vydal svoju poslednú knihu s názvom Osudová domýšľavosť (1988).

Kniha Petera Boettkeho predstavuje aktuálny pokus uchopiť vývoj Hayekových myšlienok počas jeho dlhej kariéry a zasadiť ich do historického a súčasného kontextu. Boettke v nej rozvíja aj Hayekovský liberalizmus v súvislosti s výzvami 21. storočia.

2. Chceme prispieť k lepšiemu porozumeniu Hayekových sofistikovaných argumentov.

Hayek nebol len ekonóm, ktorý kritizoval socializmus a propagoval trhovú ekonomiku. Bol predovšetkým originálnym spoločenským vedcom, ktorý skúmal naše limity budovať spoločenské inštitúcie podľa našich predstáv. Hayekovo dielo je komplexné a náročné na správnu interpretáciu. Buď sa do Hayeka ponoríme poriadne a niečo z neho pochopíme alebo budeme kĺzať po povrchu a pochopíme minimum.

Jeho dielo však nie je len o sofistikovaných vedeckých a filozofických argumentoch. Peter Boettke zdôrazňuje, že nie sú až tak dôležité Hayekové argumenty a závery, ale skôr spôsob ako k nim prišiel. Hayekovský spôsob uvažovania o ekonomických a politických problémoch je stále živý projekt.

3. Chceme prispieť k búraniu povrchného pohľadu na dielo Hayeka.

Friedrich Hayek je na Slovensku relatívne známou postavou. Jeho dielo však bolo a často je prezentované fanúšikmi i kritikmi vo forme jednoduchých sloganov a povrchných anekdot. Hayekove meno sa napríklad stalo v postkomunistických krajinách symbolom neurčitého ekonomického liberalizmu. Boettke však upozorňuje, že Hayekovský liberalizmus nie je len o ekonomických slobodách, ale je hlbokou sociálnou filozofiou, ktorá pramení z tradície škótského osvietenstva - z mien ako David Hume, Adam Smith a Adam Ferguson.

S „Hayekom" sa tak aj dnes často divoko šermuje. Ľudia sa k nemu radi hlásia alebo okázalo vymedzujú, kritici ho pravidelne dezinterpretujú, jeho fanúšikovia občas tiež. Je preto dôležité, aby sme mali kvalitnú knižku o Hayekovi v slovenčine. V téme Hayek sa dá ísť podstatne hlbšie aj širšie. Kniha od Petera Boettkeho predstavuje práve hlbší akademický pohľad na Hayeka.


Prečo chceme vydať práve knihu od Petera Boettkeho?

Za ostatných 15 rokov vyšlo niekoľko zaujímavých kníh o Hayekovi. Boettkeho kniha F. A. Hayek. Economics, Political Economy and Social Philosophy (2018) však predstavuje to najaktuálnejšie o Hayekovi.

Peter Boettke (1960) je americký ekonóm, ktorý je v súčasnosti významnou osobnosťou rakúskej ekonomickej školy. Je profesorom na George Mason University vo Virginii v USA a zaujíma sa o Hayeka viac ako 30 rokov. Má blízky vzťah v nášmu regiónu. Vo svojich ranných prácach sa venoval nefungujúcemu centrálnemu plánovaniu a ekonomickej transformácii. Boettke tiež chodí v posledných rokoch pravidelne prednášať do Prahy na letný program vysokej školy CEVRO INSTITUTE a v roku 2011 bol prednášať na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v Bratislave a Košiciach.


Čo o knihe povedali iní experti

Israel M. Kirzner, New York University, USA:
"Historik zaoberajúci sa intelektuálnymi dejinami, ktorý pojednáva o významnej postave sociálnej teórie, musí mať nielen cit pre drobné nuansy príspevku tohto teoretika, ale musí byť schopný tieto nuansy aj dať do súvislosti so zložitými, meniacimi sa intelektuálnymi módami, proti ktorým sa teoretik búril. Poctivé spracovanie Hayekovej intelektuálnej púte Petrom Boettkem brilantne a provokujúco uspelo pri dosiahnutí tohto štandardu excelentnosti. Priekopnícky význam tejto knihy bude uznávaný po mnohé budúce desaťročia."

Vernon L. Smith, nositeľ Nobelovej ceny, Chapman University, USA:
"Spomedzi ekonómov z polovice dvadsiateho storočia nám iba Hayekovo dielo umožnilo pochopiť to, čo považujem za naozaj úžasné. Ľudia v mojich trhových experimentoch rýchlo objavili výstupy efektívnej rovnováhy ukryté v ich rozptýlených poznatkoch o hodnote jednotlivých položiek, ktoré som im súkromne priradil. Podľa Hayeka ceny poskytujú koordinujúce informácie, ktoré sú podnetmi k správaniu tým, že koncentrujú rozptýlené poznatky tak, ako žiadny iný známy systém. Boettke prináša tento vynikajúci intelekt do vášho myslenia. Hayekov hlboký vhľad ďaleko prekračuje ekonómiu a vedie k právnej vede, sociálnej a politickej filozofii. Čítajte Boettkeho Hayeka a vznášajte sa."

Bruce Caldwell, Duke University, USA:
"Boettke obhajuje humánny a kozmopolitný liberalizmus ako protilátku na nacionalistické a populistické vzplanutia, ktoré sú dnes tak viditeľné u ľavice aj u pravice. Hayek bojoval v tých istých bitkách, a - samozrejme - proti podobným nepriateľom. Boettke šikovne predkladá hlavné Hayekove príspevky v oblasti ekonómie, politickej ekonómie a sociálnej filozofie v kontexte aktuálnych diskusií súčasných autorov o o súčasných problémoch. Popri tom koriguje niektoré veľké nedorozumenia. To je skvelý výkon."


3 dôvody prečo by ste mohli chcieť podporiť knihu o Hayekovi

 1. Poznáte Hayekovo dielo len minimálne alebo vôbec a chcete ho hlbšie pochopiť.
 2. Poznáte Hayekové dielo veľmi dobre, sú vám Hayekové myšlienky sympatické a chcete aby sa Hayekové myšlienky šírili ďalej v kvalitnej podobe.
 3. Vnímate Hayekovo dielo skôr negatívne, ale radi by ste si o ňom prečítali niečo kvalitné.


Čo získate, ak podporíte túto knihu?

Ak podporíte vydanie knihy F. A. Hayek - mysliteľ pre 21. storočie sumou:

 • 17 eur, tak Vám pošleme jeden výtlačok tejto knihy hneď po jej vydaní
 • 27 eur, tak Vám pošleme jeden výtlačok tejto knihy hneď po jej vydaní a hrnček KI
 • 39 eur, tak Vám pošleme jeden výtlačok tejto knihy hneď po jej vydaní, hrnček KI a knihu J. H. Sota Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie (alebo druhý výtlačok knihy "F. A. Hayek - mysliteľ pre 21. storočie")
 • 100 eur, tak Vám pošleme jeden výtlačok tejto knihy hneď po jej vydaní, hrnček KI, knihu J. H. Sota "Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie" (alebo druhý výtlačok knihy "F. A. Hayek: mysliteľ pre 21. storočie") a tričko KI
 • 200 eur, tak Vám pošleme dva výtlačky tejto knihy hneď po jej vydaní, hrnček KI, knihu J. H. Sota "Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie", tričko KI a budete mať možnosť bezplatne sa zúčastniť jedného ročníka kurzu Akadémie klasickej ekonómie
 • 300 eur, tak Vám pošleme tri výtlačky tejto knihy hneď po jej vydaní, hrnček KI, knihu J. H. Sota "Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie", tričko KI, budete mať možnosť bezplatne sa zúčastniť jedného ročníka kurzu Akadémie klasickej ekonómie a v knihe Vám uvedieme poďakovanie a zaradíme Vás alebo vašu firmu medzi jej hlavných podporovateľov (v poradí podľa výšky podpory)


Na čo budú použité vyzbierané peniaze?

Ak chcete, aby aspoň 1000 Slovákov lepšie pochopilo dielo Hayeka, podporte vydanie tejto knižky.

Ak sa podarí vyzbierať aspoň 2000 eur, tak vydáme čiernobielu knihu s mäkkou väzbou v náklade 1000 kusov.

Ak sa vyzbiera spoň 4000 eur, tak vydáme knihu s farebnou obálkou a s tvrdou väzbou v náklade 1500 kusov.

Vďaka vašej podpore bude zároveň možné sprístupniť túto knihu slovenskému čitateľovi za relatívne dostupnú cenu, a to za výrazne nižšiu cenu oproti tej, za ktorú sa predáva jej originálne vydanie v anglickom jazyku (to sa predáva až za približne 107 eur).

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia113

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Peter Gonda

Peter Gonda

Peter Gonda je riaditeľ a ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, externý lektor ekonómie na Univerzite Komenského v Bratislave a Slovak Senior Fellow of the Cobden Centre. V publikačnej činnosti a v akademických a verejných prednáškach sa venuje najmä princípom ekonómie, verejným financiám, úlohe vlády v ekonomike, problematike peňazí a menového systému, eurozóne a ekonomickým aspektom Európskej únie a financovaniu sociálnej sféry.

V súčasnosti je napríklad koordinátor a lektor cyklu seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení v rámci projektu Akadémia klasickej ekonómie, koordinátor cyklu ekonomických prednášok renomovaných zahraničných osobností na Slovensku v rámci projektu Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS) a koordinátor a vedúci projektu "Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte".

Peter Gonda je autorom knihy Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie (2013), štúdie Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne (2014), hlavným autorom a garantom publikácie Reformné presmerovanie EÚ a európskej integrácie (2018) a (spolu)autorom a (spolu)editorom ďalších publikácií a štúdií.

Názov organizácie Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Štefánikova 1, 81106 Bratislava, Slovensko
Web www.konzervativizmus.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt