Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Prvá časť knižky je o :

-technologickom pokroku, ktorý nám má uľahčiť duševnú prácu. A potom o rovnováhe, ktorú musí človek nájsť: jednak vo vzťahu k sebe samému, iným a v neposlednom rade aj k prírode na ktorú posledné desaťročia pozabudol v dôsledku technického pokroku.


Druhá časť knižky je o:

-neurovede, ktorá sa zaoberá nervovou sústavou.

-neuroplasticite mozgu, ktorá je o tom, že náš mozog sa mení v dôsledku kultúrnych aktivít a činností, ktoré vykonáva. Virtuálne prostredie nie je výnimkou. Dnes na základe tomografie a magnetickej rezonancie vieme aké zmeny sú v správaní človeka spojenými s užívaním online hier, pornografie, sociálnych sieti a smartfónov.

-nadmernom užívaní internetu, ktoré spôsobuje človeku fyzické, psychické a sociálne problémy-kde sa nejedná len o čas strávený na počítači, ale aj o kvalitu užívania, ktorá nemusí byť patologická.

-závislostiach od internetu, kde používanie spĺňa kritéria patológie a ktoré je mimo vôle jedinca túto patológiu zvládať.

- rizikách, ktoré prináša virtuálny svet: nedostatok sociálnych, komunikačných zručností, ťažkosti v rámci poznávania a získavania vzťahov u opačného pohlavia, ťažšie uplatnenie na pracovnom trhu...


O neurovedeckých poznatkoch

Od roku 2015 sa venujem téme nadmerného užívania internetu u detí a online závislostiam. Na spracovaní témy som pracovala 3 roky. Kvôli neurovedeckým poznatkom a literatúre som bola na stáži v Barcelone, Madride, Luxemburgu. Na prednáškach pre deti a mládež vnímam, že na Slovensku nemáme dostatok informácií o tejto problematike. Deti a mládež si jasne neuvedomujú, že prežívanie a správanie človeka vo virtuálnym svetom prináša svoje riziká a že jeho nadmerné používanie je škodlivé. Rozhodla som sa viacej o tom písať, aby deti aj dospelí téme a súvislostiam viacej rozumeli.


Prečo je internet škodlivý?Neuroveda je veda, ktorá sa zaoberá nervovou sústavou. Na základe tomografie a magnetickej rezonancie vieme priblížiť súvislosti v správaní a prežívaní človeka pri používaní online hier, sociálnych sieti, smartfónov, pornografie.Keďže neurovedu na Slovensku nemáme (pretože je nákladná), je potrebné hľadať overené zdroje a odborníkov tam, kde sa robia neurovedecké a neurobiologické výskumy. Mne osobne učarovalo Španielsko vďaka svojej farebnosti a kreativite, ale hlavne pozitívnymi, vyrovnanými a usmievavými ľudmi. Tu zbieram zdroje, študujem literatúru v knižniciach. Odborné články prekladám a konzultujem s odborníkmi psychiatrie, neuropsychiatrie, neurovedy. Potom sa snažím spracovať materiál aj pre laickú verejnosť.


A čo o knižke povedali iní?

Knižka má 48 strán a je vo formáte A-5. Kvôli praktickému používaniu je v zošitovej väzbe. Jej názov hovorí o vlnách, ktoré sú na pohľad lákavé a zaujímavé. Ale morské vlny vedia byť aj nebezpečné. Ak človek vstúpi do virtuálneho sveta bez poznania rizík a nebezpečenstiev, ocitá sa ako na rozbúrenom mori. A morské vlny ho pohltia.PhDr. Oľga Lukačovičová, MPH (člen sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK, Vedúci útvaru kvality-PNPP Pezinok):
"Myslím, že pohľad na problematiku, ktorý sa ponúka je obohacujúci, zaujímavý, potrebný.Veľa ľudí určite ocení spôsob, ako na danú problematiku nazerať, ako problémy riešiť, kde začať a ako robiť prevenciu."

Atapana (je známy český etnológ a venuje sa štúdií a poznávaniu indiánskeho kmeňa v Arizone už viac ako 40 rokov. Jeho skutočné meno je Mnislav Zelený, Atapana je v preklade List Zelenej palmy):
"Ahoj, tak je to taká rýchlo príručka pre deti o rôznych nebezpečiach a snaha naviesť ich na správnu cestu, čo je určite veľmi ťažké, pretože internet je veľké lákadlo a je hlavne pohodlné. Je dôležité, ako si zdôraznila existenciu pevnej rodiny. To je základ ľudstva, bez nej človek zahynie. A tak ako hovoria indiáni, budeme prírodu len vykorisťovať a znásilňovať pre naše bohatstvo, príde koniec, sucho a žiadne lesy a žiadna voda a peňazí sa nenajeme. Určite, dobre, snaž sa v tom pokračovať, je to veľmi dôležité a záslužné. Vďaka Atapana."

Mgr. Aďa Kaluhová (ortodontistka a skvelá mamka Maja, ktorý úspešne tancuje spoločenské tance):
"Dobre a jasne spracovaná veľmi aktuálna "denná" téma, ktorá sa dotýka asi každého z nás a keďže som rodič a mám doma pubescenta, snažím sa mať pod kontrolou spomenutú tematiku..,ďakujeme za knižku, mladý Majko ju mal ako povinné čítanie :), hneď ako k nám dorazila."

Mgr. Miriam Krížová (sociálna pracovníčka):
"Autorka svojou publikáciou podľa mňa upozornila na vysoko aktuálnu a závažnú tému pre súčasnú spoločnosť, ktorej treba venovať väčšiu pozornosť."


Na čo použijem finančné prostriedky

Od darcov získané finančné prostriedky použijem na tlač knižky "More Poznania...", jej grafickú úpravu a propagáciu. Cesta StartLabu je pre mňa jednou z možných východísk k tomu, aby sa knižka dostala čo najviac k čitateľom: deťom od 12 rokov, rodičom a pedagógom. Množstvo výtlačkov závisí od získanej finančnej podpory. Určite budem vďačná za každú podporu, finančnú čiastku.

Prvých 100 knižiek venujem aj s podpisom autorky. A pre tých, ktorí sa rozhodnú pre niečo iné, sú pripravené viaceré možnosti, ktoré vidíte na pravej časti strany. Výber je pestrý.
Knižku More Poznania vieme doručiť do konca novembra 2019.

Všetkým darcom a podporovateľom srdečne ďakujem!


Ak by ste chceli viac info o neurovede, tak jeden zaujímavý článok môžete prečítať na:https://vedanadosah.cvtisr.sk/neuroveda-a-jej-vyuzitie-v-praxi

Video:.O.z. Mladí ľudia a život

Obrázky: www.pixaby.com

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia4

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Daša Toporcerová

Daša Toporcerová

PhDr. Daša Toporcerová, PhD. -pracujem s deťmi a mládežou ako terapeut, a som čerstvou absolventkou výcviku psychodynamickej psychoterapie.
Od roku 2015 sa venujem problematike online závislostí a nadmerného užívania internetu u detí a mládeže.
Po skončení štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave som sa venovala látkovým závislostiam v Comunitá Papa Giovanni XXIII. (Rimini) v Taliansku. Komunitné prostredie a terapeutický prístup postavený na psychoanalýze J. Bowlbyho ovplyvnili profesionálny rast a doterajšiu prácu. 5-ročná komunitná terapeutická práca so závislými, závislými matkami, prostitútkami, mentálne postihnutými a duševne chorými v Rimini podporili následne ďalšie pôsobenie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave ako vysokoškolského pedagóga. V roku 2015 som sa zúčastnila na celosvetovej konferencii Safer Internet Day v Luxemburgu venovanej ochrane detí na internete, kde som zastupovala Slovensko. V rokoch 2015 – 2016 som sa podieľala na vytvorení mobilnej aplikácie NeZávislosť spolu s Inloope a eSlovensko, n. o. určenej slovenskej populácii v rámci prevencie nadmerného užívania internetu a závislosti od internetu.
V roku 2016 som sa zúčastnila 1. študijnej ceste v Barcelone na Universite Ramon Llull a v roku 2017 na Complutense University v Madride. Študijné cesty boli zamerané predovšetkým na štúdium a zber informácií v knižniciach, kde sa nachádzajú empirické zdroje z výskumných neurovedeckých inštitúcií. Stretnutia s neurovedeckými odborníkmi umožnili bližšie pochopenie súvislostí fenoménu behaviorálnych závislostí. V roku 2018-2019 som spracovala 1. knihu o nadmernom užívaní internetu s názvom „More Poznania“, určenej deťom od 12 rokov, rodičom a pedagógom.

Názov organizácie CaLiFormAtion
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web https://www.facebook.com/califormation-1599904220227345/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt