More Poznania

More Poznania

Knižka "More Poznania" je o nadmernom užívaní internetu u detí a mládeže. Je venovaná deťom od 12 rokov, rodičom a pedagógom. Píšem túto knižku "perom terapeuta". Hľadám súvislosti vo vytváraní vzťahu k prírode a poznaniu seba. Zameriavam sa aj na riziká virtuálneho prostredia na základe neurovedeckých poznatkov.

Literatúra
Vzdelávanie a veda
More Poznania
Získaná suma
3%

40 €

z cieľovej sumy
1 200 €

Kampaň skončená, cieľovú sumu sa nepodarilo naplniť.

O projekte

Prvá časť knižky je o :

-technologickom pokroku, ktorý nám má uľahčiť duševnú prácu. A potom o rovnováhe, ktorú musí človek nájsť: jednak vo vzťahu k sebe samému, iným a v neposlednom rade aj k prírode na ktorú posledné desaťročia pozabudol v dôsledku technického pokroku.


Druhá časť knižky je o:

-neurovede, ktorá sa zaoberá nervovou sústavou.

-neuroplasticite mozgu, ktorá je o tom, že náš mozog sa mení v dôsledku kultúrnych aktivít a činností, ktoré vykonáva. Virtuálne prostredie nie je výnimkou. Dnes na základe tomografie a magnetickej rezonancie vieme aké zmeny sú v správaní človeka spojenými s užívaním online hier, pornografie, sociálnych sieti a smartfónov.

-nadmernom užívaní internetu, ktoré spôsobuje človeku fyzické, psychické a sociálne problémy-kde sa nejedná len o čas strávený na počítači, ale aj o kvalitu užívania, ktorá nemusí byť patologická.

-závislostiach od internetu, kde používanie spĺňa kritéria patológie a ktoré je mimo vôle jedinca túto patológiu zvládať.

- rizikách, ktoré prináša virtuálny svet: nedostatok sociálnych, komunikačných zručností, ťažkosti v rámci poznávania a získavania vzťahov u opačného pohlavia, ťažšie uplatnenie na pracovnom trhu...


O neurovedeckých poznatkoch

Od roku 2015 sa venujem téme nadmerného užívania internetu u detí a online závislostiam. Na spracovaní témy som pracovala 3 roky. Kvôli neurovedeckým poznatkom a literatúre som bola na stáži v Barcelone, Madride, Luxemburgu. Na prednáškach pre deti a mládež vnímam, že na Slovensku nemáme dostatok informácií o tejto problematike. Deti a mládež si jasne neuvedomujú, že prežívanie a správanie človeka vo virtuálnym svetom prináša svoje riziká a že jeho nadmerné používanie je škodlivé. Rozhodla som sa viacej o tom písať, aby deti aj dospelí téme a súvislostiam viacej rozumeli.


Prečo je internet škodlivý?Neuroveda je veda, ktorá sa zaoberá nervovou sústavou. Na základe tomografie a magnetickej rezonancie vieme priblížiť súvislosti v správaní a prežívaní človeka pri používaní online hier, sociálnych sieti, smartfónov, pornografie.Keďže neurovedu na Slovensku nemáme (pretože je nákladná), je potrebné hľadať overené zdroje a odborníkov tam, kde sa robia neurovedecké a neurobiologické výskumy. Mne osobne učarovalo Španielsko vďaka svojej farebnosti a kreativite, ale hlavne pozitívnymi, vyrovnanými a usmievavými ľudmi. Tu zbieram zdroje, študujem literatúru v knižniciach. Odborné články prekladám a konzultujem s odborníkmi psychiatrie, neuropsychiatrie, neurovedy. Potom sa snažím spracovať materiál aj pre laickú verejnosť.


A čo o knižke povedali iní?

Knižka má 48 strán a je vo formáte A-5. Kvôli praktickému používaniu je v zošitovej väzbe. Jej názov hovorí o vlnách, ktoré sú na pohľad lákavé a zaujímavé. Ale morské vlny vedia byť aj nebezpečné. Ak človek vstúpi do virtuálneho sveta bez poznania rizík a nebezpečenstiev, ocitá sa ako na rozbúrenom mori. A morské vlny ho pohltia.PhDr. Oľga Lukačovičová, MPH (člen sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK, Vedúci útvaru kvality-PNPP Pezinok):
"Myslím, že pohľad na problematiku, ktorý sa ponúka je obohacujúci, zaujímavý, potrebný.Veľa ľudí určite ocení spôsob, ako na danú problematiku nazerať, ako problémy riešiť, kde začať a ako robiť prevenciu."

Atapana (je známy český etnológ a venuje sa štúdií a poznávaniu indiánskeho kmeňa v Arizone už viac ako 40 rokov. Jeho skutočné meno je Mnislav Zelený, Atapana je v preklade List Zelenej palmy):
"Ahoj, tak je to taká rýchlo príručka pre deti o rôznych nebezpečiach a snaha naviesť ich na správnu cestu, čo je určite veľmi ťažké, pretože internet je veľké lákadlo a je hlavne pohodlné. Je dôležité, ako si zdôraznila existenciu pevnej rodiny. To je základ ľudstva, bez nej človek zahynie. A tak ako hovoria indiáni, budeme prírodu len vykorisťovať a znásilňovať pre naše bohatstvo, príde koniec, sucho a žiadne lesy a žiadna voda a peňazí sa nenajeme. Určite, dobre, snaž sa v tom pokračovať, je to veľmi dôležité a záslužné. Vďaka Atapana."

Mgr. Aďa Kaluhová (ortodontistka a skvelá mamka Maja, ktorý úspešne tancuje spoločenské tance):
"Dobre a jasne spracovaná veľmi aktuálna "denná" téma, ktorá sa dotýka asi každého z nás a keďže som rodič a mám doma pubescenta, snažím sa mať pod kontrolou spomenutú tematiku..,ďakujeme za knižku, mladý Majko ju mal ako povinné čítanie :), hneď ako k nám dorazila."

Mgr. Miriam Krížová (sociálna pracovníčka):
"Autorka svojou publikáciou podľa mňa upozornila na vysoko aktuálnu a závažnú tému pre súčasnú spoločnosť, ktorej treba venovať väčšiu pozornosť."


Na čo použijem finančné prostriedky

Od darcov získané finančné prostriedky použijem na tlač knižky "More Poznania...", jej grafickú úpravu a propagáciu. Cesta StartLabu je pre mňa jednou z možných východísk k tomu, aby sa knižka dostala čo najviac k čitateľom: deťom od 12 rokov, rodičom a pedagógom. Množstvo výtlačkov závisí od získanej finančnej podpory. Určite budem vďačná za každú podporu, finančnú čiastku.

Prvých 100 knižiek venujem aj s podpisom autorky. A pre tých, ktorí sa rozhodnú pre niečo iné, sú pripravené viaceré možnosti, ktoré vidíte na pravej časti strany. Výber je pestrý.
Knižku More Poznania vieme doručiť do konca novembra 2019.

Všetkým darcom a podporovateľom srdečne ďakujem!


Ak by ste chceli viac info o neurovede, tak jeden zaujímavý článok môžete prečítať na:https://vedanadosah.cvtisr.sk/neuroveda-a-jej-vyuzitie-v-praxi

Video:.O.z. Mladí ľudia a život

Obrázky: www.pixaby.com

O projekte

Chcem podporiť!

Nepotrebujete poďakovanie? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte našu vďaku.

Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí

Minimálna výška príspevku

10

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku „More Poznania". Kniha je o nadmernom užívaní internetu u detí .V cene je poštovné v rámci Slovenska.

Knižka bude zaslaná na vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí a prírodné mydlo

Minimálna výška príspevku

21

Prírodné mydlá z kozieho mlieka, aloe vera

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku „More Poznania" + prírodné mydlo. Knižka bude o nadmernom užívaní internetu u detí a mládeže. V cene je poštovné v rámci Slovenska.

Prírodné mydlo je vyrobené z mydlovej hmoty s kozím mliekom, aloe vera + s prísadami levandule, pomaranča, damašského kvetu.

Knižka spolu s mydlom bude zaslaná na vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí a indiánske prekvapenie

Minimálna výška príspevku

25

Indiánske náhrdelníky, doplnky

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku „More Poznania" a indiánske prekvapenie (náhrdelník alebo doplnok s indiánskym motívom). Kniha je o nadmernom užívaní internetu u detí a indiánske ozdoby vyrobené spolu s deťmi zo stáži v Španielsku.

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižka a indiánska ozdoba bude zaslaná na vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" a výrobok s decoupage technikou

Minimálna výška príspevku

30


Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku „More Poznania" a výrobok s decoupage technikou (šperkovnica s motívom alebo podnos s motívom). Kniha je o nadmernom užívaní internetu u detí a decoupage výrobky sú vyrobené v kreatívnych dielniach na Slovensku.

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižka a decoupage výrobok budú zaslané na vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" -O nadmernom užívaní internetu u detí a Kreatívna sada "Cieľožrút"

Minimálna výška príspevku

32

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku "More Poznania" a Kreatívnu sadu "Cieľožrút".

"Cieľožrút" je zábovno-poučná aktivita pre deti od 7 rokov a ich rodičov, aby mohli rozvíjať svoje talenty a sny. U detí rozvíja cieľavedomosť, zodpovednosť a kreativitu. Rodičom pomáha odhaliť talenty a potenciál dieťaťa a správne ho viesť

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižka "More Poznania" a Kreatívna sada "Cieľožrút" Vám budú zaslané na Vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí a trio výrobkov

Minimálna výška príspevku

55

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku "More Poznania" a jedno indiánske prekvapenie, jedno prírodné mydlo a jeden výrobok s decoupage technikou.

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižky "More Poznania" a trio výrobkov budú zaslané na Vašu adresu v novembri 2019.

30 x knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí (pre Vás a Vašu triedu)

Minimálna výška príspevku

250

Za túto sumu dostanete knižky „More Poznania". Knižka je o nadmernom užívaní internetu.

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižky "More Poznania" budú zaslané na Vašu adresu v novembri 2019.

Podporovatelia

👤 Alena Krivoňaková

🎁 Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí

10 €

👤 Jana Vnukova

🎁 Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí

10 €

👤 Renáta Uličná

🎁 Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí

💬 Páči sa mi táto myšlienka, pre deti v dnešnej dobe je táto kniha ako stvorená.

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí

💬 Dakujeme za tuto knihu

10 €

Autori

CaLiFormAtion

CaLiFormAtion

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Nepotrebujete poďakovanie? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte našu vďaku.

Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí

Minimálna výška príspevku

10

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku „More Poznania". Kniha je o nadmernom užívaní internetu u detí .V cene je poštovné v rámci Slovenska.

Knižka bude zaslaná na vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí a prírodné mydlo

Minimálna výška príspevku

21

Prírodné mydlá z kozieho mlieka, aloe vera

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku „More Poznania" + prírodné mydlo. Knižka bude o nadmernom užívaní internetu u detí a mládeže. V cene je poštovné v rámci Slovenska.

Prírodné mydlo je vyrobené z mydlovej hmoty s kozím mliekom, aloe vera + s prísadami levandule, pomaranča, damašského kvetu.

Knižka spolu s mydlom bude zaslaná na vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí a indiánske prekvapenie

Minimálna výška príspevku

25

Indiánske náhrdelníky, doplnky

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku „More Poznania" a indiánske prekvapenie (náhrdelník alebo doplnok s indiánskym motívom). Kniha je o nadmernom užívaní internetu u detí a indiánske ozdoby vyrobené spolu s deťmi zo stáži v Španielsku.

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižka a indiánska ozdoba bude zaslaná na vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" a výrobok s decoupage technikou

Minimálna výška príspevku

30


Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku „More Poznania" a výrobok s decoupage technikou (šperkovnica s motívom alebo podnos s motívom). Kniha je o nadmernom užívaní internetu u detí a decoupage výrobky sú vyrobené v kreatívnych dielniach na Slovensku.

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižka a decoupage výrobok budú zaslané na vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" -O nadmernom užívaní internetu u detí a Kreatívna sada "Cieľožrút"

Minimálna výška príspevku

32

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku "More Poznania" a Kreatívnu sadu "Cieľožrút".

"Cieľožrút" je zábovno-poučná aktivita pre deti od 7 rokov a ich rodičov, aby mohli rozvíjať svoje talenty a sny. U detí rozvíja cieľavedomosť, zodpovednosť a kreativitu. Rodičom pomáha odhaliť talenty a potenciál dieťaťa a správne ho viesť

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižka "More Poznania" a Kreatívna sada "Cieľožrút" Vám budú zaslané na Vašu adresu v novembri 2019.

Knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí a trio výrobkov

Minimálna výška príspevku

55

Ako poďakovanie za váš dar dostanete knižku "More Poznania" a jedno indiánske prekvapenie, jedno prírodné mydlo a jeden výrobok s decoupage technikou.

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižky "More Poznania" a trio výrobkov budú zaslané na Vašu adresu v novembri 2019.

30 x knižka "More Poznania" - O nadmernom užívaní internetu u detí (pre Vás a Vašu triedu)

Minimálna výška príspevku

250

Za túto sumu dostanete knižky „More Poznania". Knižka je o nadmernom užívaní internetu.

V cene je poštovné v rámci Slovenska. Knižky "More Poznania" budú zaslané na Vašu adresu v novembri 2019.