Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

A4 – priestor súčasnej kultúry je jedným z historicky prvých nekomerčných kultúrnych centier na Slovensku. Počas celého obdobia existencie sme čelili viacerým výzvam, vrátane vynútených zmien adries svojho pôsobenia. Aj napriek tomu sme boli schopní verejnosti stále predstavovať jedinečné prejavy súčasného umenia v oblastiach hudby, divadla, nových médií či súčasného tanca.


Keďže naše vnímanie kultúry sa neobmedzuje len na jej umelecké výstupy, už roky prinášame aj rôzne vzdelávacie či diskusné programy, prostredníctvom ktorých sa pokúšame reflektovať vývoj v spoločnosti. Aktívne sa snažíme ovplyvňovať verejné politiky v oblasti kultúry na miestnej aj národnej úrovni, čím prispievame k vytvoreniu priaznivého prostredia pre všetkých aktérov pôsobiacich v tejto sfére.Naša kultúrna a umelecká vízia, aj keď ju sústavne podrobujeme kritickej reflexii, je jasná. Radi by sme ju podporili aj naplnením svojej vízie priestorovej. A4 už niekoľko rokov pôsobí v historickej budove YMCA, kde sa organizácii podarilo stabilizovať a preto má silný potenciál na ďalší rozvoj.


Vzhľadom na skutočnosť že sme nekomerčným a neziskovým subjektom, do veľkej miery odkázaným na podporu z verejných a súkromných zdrojov, uchádzame sa o vašu priazeň a podporu, bez ktorej by sme takto náročný projekt nezvládli.O projekte

Projekt rozšírenia priestoru a dispozičných zmien možno rozdeliť do dvoch ústredných línií. Hlavným zámerom je vznik menšej multifunkčnej sály (hlavná sála kultúrneho centra je situovaná v suteréne), vedľajším vznik novej časti kaviarne a jej rozšírenie do prednej časti budovy, hneď vedľa hlavného vstupu do objektu. Vyzbierané peniaze budú použité na rekonštrukciu priestorov, ktorá zvýši komfort návštevníkov a zároveň rozšíri programovú ponuku.Malá sála

Nová sála je plánovaná v priestore súčasnej kaviarne. Presunutím časti kaviarne do prednej časti budovy tu vznikne nerušený priestor vhodný na menšie hudobné, divadelné či vizuálne performancie, diskusie, prednášky, premietania, tvorivé dielne a pod. Súčasťou rekonštrukcie bude aj nákup nového mobiliáru (stoly/stoličky), vytvorenie malého pódia, odhlučnenie okien a inštalácia zvukotesných dverí. Vďaka šikovným dispozičným zmenám sa aj náš vstupný priestor pred novou malou sálou celkovo zväčší, prevzdušní a zmodernizuje. Výrazným pozitívom bude aj sprístupnenie nových toaliet pre návštevníčky a návštevníkov priamo dostupných z úrovne kaviarne a malej sály.Kaviareň

Presunutím pôvodnej kaviarne do prednej časti budovy vdýchneme architektonicky krásne riešenému priestoru za čelnou fasádou konečne kultúrne adekvátny obsah. Priestor, ktorému dominujú veľkorysé okná bude rovnako vhodný pre denné pracovné posedenia, ako i pre večerné diskusie s priateľmi pred, či po návšteve programu kultúrneho centra. V oblasti ponuky kaviarne bude samozrejmosťou naša znamenitá káva, výborné pivá od malých remeselných pivovarov, či celodenný snack. Keďže kaviareň bude od jesene otvorená celodenne, do ponuky pribudnú raňajky. Samozrejmosťou pre návštevníčky a návštevníkov bude aj prístup k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu, či možnosť začítať sa do pestrej ponuky kvalitných umeleckých a kultúrno-spoločenských periodík.Na čo budú použité vaše dary?

Vytvorenie multifunkčnej sály:

  • odhlučnenie okien
  • realizácia pódia
  • inštalácia osvetlenia
  • výroba a inštalácia dvoch párov zvukotesných dverí
  • inštalácia nového elektrického a vodovodného vedenia
  • zakúpenie nového mobiliáru (stoličky)
  • celková rekonštrukcia priestorov (podlaha, nová maľovka)
  • nové toalety prístupné priamo z úrovne multifunkčnej sályO A4

A4 – priestor súčasnej kultúry je nezávislé kultúrne centrum zamerané na aktuálnu umeleckú tvorbu v súčasnom profesionálnom divadle a tanci, hudbe, filme, vizuálnej kultúre a umení nových médií. Vzniklo v roku 2004 spojením úsilia viacerých občianskych kultúrnych organizácií ako jedno z prvých kultúrnych centier na Slovensku založených zdola. Odvtedy je A4 živým, inšpiratívnym a medzinárodne aktívnym uzlom stredoeurópskej kultúrnej scény, priestorom pre tvorivý experiment a miestom nových, neobvyklých zážitkov pre otvoreného diváka. Venuje sa nielen uvádzaniu súčasnej tvorby, ale aktívne podporuje aj vznik nových diel a vzdelávanie v uvedených oblastiach. Popri programe s jasnou umeleckou víziou sa A4 angažuje aj v širšej verejnej debate o dôležitých spoločenských témach, ako je vytváranie podmienok pre fungovanie nekomerčných kultúrnych aktivít, kultivácia verejného priestoru, spoločenský a urbánny rozvoj a podobne.


Michal Hvorecký – spisovateľ, prekladateľ, riaditeľ knižnice Goetheho inštitútu v Bratislave

"Som jeden z mnohých, ktorý sem radi a pravidelne chodia a na Áštvorke obdivujem jej odvahu v dramaturgii a chuť experimentovať. Keď odtiaľto odchádzam som väčšinou príjemne znepokojený a inšpirovaný a to je dnes veľmi vzácne."Sláva Daubnerová – režisérka, autorka, performerka, herečka

"A4 je jediný priestor v Bratislave, kde sa prezentuje to najaktuálnejšie živé umenie a dovolím si tvrdiť, že aj najzaujímavejšie a najkvalitnejšie, čo slovenská scéna môže ponúknuť aj smerom von. Zároveň tu hosťuje nesmierne veľa zahraničných interpretov, a teda a4 je miesto, ktoré by skutočne malo byť reprezentatívne. Okrem hosťovania špičkových telies na poli súčasného divadla, tanca a hudby tu prebiehajú festivaly s dlhoročnou tradíciou (Nu Dance Fest, NEXT festival). Je preto smutné, že A4 v stave, v akom sa momentálne nachádza nemôže konkurovať ani len mimobratislavským kultúrnym centrám ako Stanica Žilina, Tabačka Košice. Tie sa v tom, aké zázemie poskytujú, môžu pokojne porovnávať so zahraničím. Myslím si, že interpreti rovnako ako aj diváci si v roku 2019 konečne zaslúžia dôstojné podmienky na tvorbu a jej prezentáciu. Želala by som to prinajmenšom ďalším generáciám."Fero Király – hudobník, kóder, pedagóg

"Áštvorka je pre mňa základný bod živej kultúry nielen Bratislavy, ale možno aj celého Slovenska a som rád, že už dlhodobo pomáha aby Slovensko bolo na dnešnej mape kultúrneho sveta. Teší ma, že môžem s A4 spolupracovať a podieľať sa aspoň trochu na tomto príbehu. Držím palce."Pjoni (Jonatán Pastirčák) – hudobník, producent, zvukový inžinier

"V Áštvorke som vyrastal pomaly od svojich 12tich. Spoznal som tam obrovské množstvo zaujímavej hudby, divadla aj filmov. Práve to, čo som mal možnosť zažiť ma potom ďalej formovalo a vytvorilo základ na ktorom môžem teraz stavať. A4 považujem za dôležitý kultúrny priestor a verím, že tak ako otvorila obzory mne, ich otvorí ešte mnohým ďalším."Podporte nás aj vy. Ďakujeme! Tím A4


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky6

Ďakujeme!

Update #6, 30.09.2019

Ste skvelí! Vďaka vám sme vyzbierali celkovo 7 498 € a dosiahli tak 107% kampane. Rekonštrukcie nášho priestoru budú naďalej nerušene prebiehať. Príďte sa ku nám pozrieť. Tešíme sa na všetky nové podujatia, divadlá, koncerty, či stretnutia vo vynovených priestoroch A4!

Do kampane nám prispelo 199 ľudí. Procesovanie agenty nám bude chvíľku trvať, no snažíme sa vám naše poďakovania sprostredkovať čo najrýchlejšie. V najbližších dňoch môžete preto očakávať adresný email s podrobejšími informáciami o stave darov, či pokynmi pre doručenie.

Ďakujeme za vašu podporu, veľmi si ju vážime! Priestor súčasnej kultúry rastie aj vďaka vám.

Tím, A4 :)
Mali sme plno!

Update #5, 22.09.2019

Pozrite si fotoreport z piatkovej Párty v polčase A4. Tešíme sa, že sa vám vo vynovenej Áštvorke páči a poctili ste nás takou skvelou účasťou. Vďaka benefinčnej tombole pribudlo do nášho rozpočtu na kampaň ďalších 220 EUR. Zostáva nám povedať jedno veľké ďakujem. Do konca kampane máme už len posledné 4 dni a veríme, že sa nám podarí dosiahnuť cieľovú sumu. Zdieľajte, sharujte, hovorte...ide o veľa. Vidíme sa v novej A4! :)

ĎAKUJEME!

Pozývame na Párty v polčase A4

Update #4, 19.09.2019

Pozývame vás na prehliadku nových priestorov a prezentáciu vízií novej A4, s pohárom Margarity a skvelým hudobným programom. Už tento piatok o 19.00 v A4 – priestore súčasnej kultúry v Bratislave.

Čo vás čaká? Welcome drink, tombola, prehliadka nových priestorov a baru! :) Výberom hudby vás budú zásobovať András Cséfalvay, Milan Cholecký, Tea Tralna a DJ Hamborgarafabrikkan.Do konca nášho projektu na Startlabe zostávala už len necelý týždeň. Preto do párty vkladáme nádeje 100%-ného naplenia kampane. Celý zisk z tomboly bude venovaný na podporu A4 a rozšírenie jej kultúrnej infraštruktúry...


Vďaka ľudom ako vy, sa náš projekt stáva stále reálnejším, za čo vám patrí naša nesmierna vďaka. Zavolajte svojich priateľov, príďte sa pozrieť ako prebiehajú rekonštrukcie a dajte s nami drink. Mimochodom máme najlepšie pivá v širokom okolí.

Facebook event nájdete TU. Tešíme sa na vás!

Tím A4 :-)


Work in progress a máme otvorené!

Update #3, 10.09.2019

Minulý víkend sme prvý krát otvorili brány pre novú sezónu 2019/2020, ktorá začala Festivalom Ochotníci. Rekonštrukčné a dokončovacie práce budú v septembri ešte nerušene prebiehať, no už dnes sa môžete prísť pozrieť na nové zmeny v A4. Príďte si dať drink a kultúru! Nezabudnite, že naša kampaň stále pokračuje, budeme radi, ak nás budete podporovať aj naďalej.

Foto nového baru: Radovan Dranga

Ďakujeme všetkým, ktorí a ktoré nám pomohli s rekonšturkciou, kampaňou i upratovaním. Bez vás by to nešlo.

Sme v 1. polovici! Pomôžte nám úspešne dokončiť projekt novej A4

Update #2, 02.09.2019

Vyzbierali sme už takmer polovicu potrebných financií, za čo vám srdečne ďakujeme! Stále však nie sme na cieľovej sume. Pomôžte nám úspešne dokončiť náš projekt, šírte, zdieľajte, preposielajte...Do finále kampane zostáva ešte 23 dní a každá pomoc sa počíta.

Natreli sme okná a steny vínovou červenou, postavili konštrukciu baru, odhalili pôvodnú podlahu...Makáme každý deň a nevieme sa dočkať novej A4.


Ďakujeme za podporu!

Začali sme s prvými úpravy priestoru.

Update #1, 16.08.2019

V priestore bývalej kaviarne vzniká nová multifunkčná sála. Medzi prvými stavebnými prácami je búranie priečok, nová podlaha, elektroništalačné a vodárske práce. Výrazným pozitívom bude aj sprístupnenie nových toaliet pre návštevníčky a návštevníkov priamo dostupných z úrovne kaviarne a malej sály.

Nová presvetlená kaviareň bude v priestoroch bývalej krčmy Pirát. K dispozícii v nej budete mať vysokorýchlostný internet, raňajky, či skvelé remeselná pivá. Kaviareň bude prístupná priamo z ulice a bude priamo prepojená s priestorom novej multifunkčnej sály. Vďaka týmto priestorovým zmenám sa A4 zväčší, zmodernizuje a pribudne jej ďalší vchod, čím sa zvýši komfort návštevníka.

Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu!

Podporovatelia199

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ľubomír Burgr

Ľubomír Burgr

Umelecký riaditeľ, divadelný a tanečný dramaturg A4. Ľubomír Burgr vyštudoval hru na husliach na košickom konzervatóriu, v rokoch 1996 – 1999 skladbu na VŠMU v Bratislave. V roku 2000 spolu s kolegami založil Združenie pre súčasnú operu, ktoré sa spája s aktivitami divadla SkRAT (2004), v ktorom pôsobí ako autor, režisér, herec a skladateľ.

Lucia Mandincová

Lucia Mandincová

PR & marketingová manažérka A4. Lucia vyštudovala Marketingovú komunikáciu a v rámci erasmu vycestovala do Prahy, kde si vyskúšala tvorivé písanie. Má za sebou produkciu mnohých kultúrnych eventov. Rada maľuje, chodí do prírody a dá si pohár červeného vína. Možno práve preto jej učaroval život v Modre, kde pôsobí aj ako mestská fotografka.

Slávo Krekovič

Slávo Krekovič

Umelecký riaditeľ a hudobný dramaturg. PhD titul získal na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a pôsobil na New York University. Slávo je spoluzakladateľom, dramaturgom a koordinátorom medzinárodného festivalu súčasnej hudby NEXT a festivalu KRAAA. Pôsobí tiež ako šéfredaktor časopisu o súčasnej kultúre 3/4.

Bohdan Smieška

Bohdan Smieška

Bohdan pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1996. Dlhodobo sa venuje analýzam, konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj mimovládnych organizácií. Angažuje v platforme Kultúrna Bratislava, ktorá prepája aktérky a aktérov na kultúrnej scéne mimo zriaďovateľskej pôsobnosti štátu či samosprávy. Ako nezávislý konzultant pravidelne spolupracuje s mnohými organizáciami z neziskového sektora a verejnej správy v oblasti kultúry, umenia a sociálnej inklúzie rôznych znevýhodnených skupín a na tvorbe participatívnych verejných politík. Dramaturgicky a moderátorsky sa zameriava na prípravu kritických verejných diskusií v oblasti kultúry, umenia a rôznych spoločenských tém.

Názov organizácie A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Karpatská 2, 81105 Bratislava, Slovensko
Web https://a4.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt