Štúdia ukázala, že Slováci sú ochotní pomáhať, no len za istých podmienok. Čo robiť, aby ich podporu získala aj vaša organizácia?

Štúdia ukázala, že Slováci sú ochotní pomáhať, no len za istých podmienok. Čo robiť, aby ich podporu získala aj vaša organizácia?

Štúdia ukázala, že Slováci sú ochotní pomáhať, no len za istých podmienok. Čo robiť, aby ich podporu získala aj vaša organizácia?
7. sep 2022
Inšpirácie

Až 65 % individuálnych darcov chce zvýšiť objem svojich darov na dobročinné účely. Vyplýva to zo štúdie o filantropickom správaní v strednej a východnej Európe, ktorá bola realizovaná v roku 2020. Výsledky prieskumu so sebou prinášajú nové príležitosti aj pre slovenské mimovládky. Prečítajte si, čo môžete urobiť, aby pozornosť nových darcov pritiahli aj aktivity vašej organizácie.

Prieskumu Filantropia v strednej a východnej Európe sa zúčastnilo 600 respondentov zo 4 krajín: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Autori uskutočnili rozhovory s ľuďmi vo veku 18-65 rokov, pričom prihliadali na demografickú štruktúru, vek, či pohlavie. Výsledky zohľadňujú veľkosť jednotlivých krajín podľa počtu ich obyvateľov. Prieskum si nechal zhotoviť medzinárodný think-tank Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe. Zber dát prebiehal v období od februára do apríla 2020.

Cieľom tohto článku je sprostredkovať vám tipy priamo od autorov štúdie, vďaka ktorým môžete zvýšiť vašu šancu zaujať nových podporovateľov.

Informujte ľudí o dosahu vašich aktivít

V uplynulých 12 mesiacoch (pozn. v dobe realizovania prieskumu) podporilo aktivity rôznych organizácií až 42 % Slovákov, pričom priemerný príspevok jednotlivca predstavoval 45 €. Horšia správa je, že až polovica našincov prispieva na filantropické aktivity iba raz ročne a iba 12 % pravidelne, teda na mesačnej báze. Čo s tým?

Podľa autorov štúdie je jedným z možných riešení hovoriť s darcami viac o tom, kde, komu a ako presne pomohli. Až 70 % respondentov chce poznať efekt aktivít danej organizácie a až 77 % ľudí chce vedieť, ako budú prostriedky využité a kto sú ich príjemcovia.

Vysvetľujte ľuďom, že pravidelný príjem je pre organizácie dôležitý, pretože bez neho nedokážu realizovať svoje aktivity. Ukážte im dosah ich dobročinnosti a získate tým nielen ich záujem, ale aj dôveru. Nadobudnú pocit, že nie ste len externým subjektom, ktorému zverili svoje peniaze, ale stanete sa pre nich partnerom, pre ktorého je pomoc dobrej veci rovnako dôležitá.

Pri reportovaní buďte transparentní

Niektorí podporovatelia sú si vedomí toho, že organizácie časť svojich prostriedkov využívajú na financovanie svojho chodu. To zahŕňa aj administratívnu a prevádzkovú činnosť, ktorá tiež nie je zadarmo. Problém je, že spomedzi Slovákov len 54 % akceptuje, že neziskovky dávajú časť peňazí na výplaty zamestnancov, administratívu, či chod svojich aktivít.

Nebojte sa hovoriť darcom o tom, že prostriedky, ktoré vyzbierate, využijete aj na napĺňanie vašich cieľov a financovanie svojho chodu. Hovorte im o konkrétnych položkách, ktoré počas roka potrebujete uhradiť rovnako, ako každý iný subjekt – okrem miezd môže ísť o nájomné, poplatky za členstvo v iných organizáciách, náklady na riadenie a rozvoj, administratívu, fundraising a ďalšie.

Spojte sa s partnermi, ktorí majú podobný cieľ

Z odporúčaní autorov štúdie vyplýva, že spolupráca s iným subjektom – či už z tretieho, súkromného alebo verejného sektora – pre vás môže mať viacero benefitov. Umožní vám prichádzať na cenné riešenia a ešte pri tom aj šetriť náklady. Vďaka rozdielnym postupom sa budete môcť navzájom konfrontovať a nachádzať nové súvislosti či nečakané riešenia. Získate spojenca, s ktorým sa budete môcť tešiť z prípadných úspechov, no zároveň s ním dokážete dať hlavy dokopy a zamyslieť sa nad novými riešeniami v prípade pochybení.

Autori štúdie rovnako tvrdia, že nadviazaním spolupráce sa zvyšuje možnosť dosiahnuť systémové zmeny v niektorých oblastiach. Ako príklad môžeme uviesť spojenie neziskovky LEAF so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Americkou obchodnou komorou na Slovensku (AmCham), ku ktorému došlo v roku 2019. Cieľom ich spoločnej iniciatívy Vráť sa bolo prilákať kvalifikovaných našincov zo zahraničia späť na Slovensko.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Nezabúdajte však na to, že implementácia takýchto zmien si vyžaduje dostatok času, energie a aj peňazí. Preto si svoj hlavný cieľ rozdeľte na niekoľko menších a povzbudzujte darcov k tomu, aby sa zapájali do iniciatív vedúcich k dosiahnutiu systémových zmien.

Otvorene hovorte o tom, čo vaša organizácia potrebuje

Finančná podpora organizácií je bezpochyby jednou z najefektívnejších a najpotrebnejších foriem pomoci, no nie je jediná. Ako vysvetľujú autori štúdie, je v poriadku priznať, že by ste ocenili iný typ pomoci. Najmä keď štúdia ukázala nielen ochotu Slovákov prispievať finančne, ale aj ich vôľu poskytnúť svoj vlastný čas a energiu na pomoc druhým. Až 34 % Slovákov za posledný rok dobrovoľníčilo, pričom krízové situácie (či už pandémia alebo vypuknutie vojny na Ukrajine) ich ochotu pomáhať zvyšujú.

Ak teda vaša organizácia potrebuje podporu vo forme know-how alebo inej činnosti, otvorene to komunikujte. Či už potrebujete dobrovoľníkov pre podujatie, ktoré organizujete alebo zručných ľudí na pomoc so správou webu, sociálnych sietí či grafické práce. Na prepájanie organizácií s dobrovoľníkmi slúži napríklad platforma GROWNi, ktorú prevádzkuje organizácia LEAF.

Hovorte o problémoch, ktoré riešite

Prinášať riešenia je dôležité, ale... Podľa štúdie by ste ich mali podporiť objektívnym hodnotením problematiky, ktorou sa vaša organizácia zaoberá. Jasne zadefinujte oblasť vášho pôsobenia a verejnosti prezentujte presné a aktuálne údaje, dáta a štatistiky. Autori tvrdia, že to zvýši nielen vašu rozpoznateľnosť, ale aj potenciál pre nové partnerstvá či možnosti získavania finančných prostriedkov.

V praxi tento prístup aplikuje napríklad združenie Mareena, ktoré pomáha cudzincom na Slovensku. Organizácia sa neprestajne snaží o šírenie povedomia o téme utečenectva, napríklad aj prostredníctvom celoročných kampaní, a pri hľadaní riešení spolupracuje s miestnymi aj medzinárodnými výskumníkmi. „Využívame riešenia založené na dátach, aby sme zvýšili svoj spoločenský dopad a zdieľali relevantné výsledky s ostatnými aktérmi,“ uvádza Mareena vo výročnej správe.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň