Zlepšuje vašu reputáciu, buduje vzťah s darcami a motivuje k podpore. Poďakovanie je dôležitou súčasťou kampane

Zlepšuje vašu reputáciu, buduje vzťah s darcami a motivuje k podpore. Poďakovanie je dôležitou súčasťou kampane

Zlepšuje vašu reputáciu, buduje vzťah s darcami a motivuje k podpore. Poďakovanie je dôležitou súčasťou kampane
17. apr 2023
Návody

Poďakovať ľuďom za podporu sa vám na prvý pohľad môže zdať ako banálna vec. V skutočnosti však ide o dôležitú časť pokampaňovej komunikácie. Vďaka nemu si s podporovateľmi dokážete budovať pozitívny vzťah, lojalitu a vytvárať si dobré meno.

Ak sa vám v kampani podarí naplniť či presiahnuť cieľovú sumu je to len vďaka ľuďom, ktorým sa zapáčil váš projekt a podporili jeho realizáciu – váš úspech je teda primárne ich zásluhou. Preto je veľmi dôležité, aby ste im ukázali, že si ich podporu vážite a poďakovali im za ňu.

Ukážte, že si podporu ľudí ceníte

Dáta z DARUJME.sk, darcovského systému pre mimovládne organizácie, ukazujú, že osobné poďakovanie darcovi a aktívne informovanie o tom, ako bol jeho dar využitý pomáha budovať vzťah medzi darcom a organizáciou: „Darcovia sa cítia ocenení a zapojení do života organizácie, a preto aj v budúcnosti radi podporia jej činnosť nielen jednorazovým, ale dokonca aj pravidelným darom,“ vysvetľuje manažérka DARUJME.sk Zuzana Behríková.
Keď svojim podporovateľom poďakujete za ich finančné príspevky, tak:
  • vyjadrujete uznanie – poďakovaním oceňujete príspevok, ktorý vám ľudia poslali. To vytvára pozitívny vzťah medzi vami a vašimi podporovateľmi,
  • budujete lojalitu – poďakovaním svojim podporovateľom si zároveň budujete lojalitu. Podporovatelia sa s väčšou pravdepodobnosťou stanú vašimi opakovanými podporovateľmi, ak majú pocit, že ich príspevky oceňujete,
  • zlepšujete svoju reputáciu – crowdfundingová kampaň je často prvým kontaktom ľudí s vašou značkou alebo produktom. Poďakovaním si budujete pozitívnu reputáciu a ukazujete, že ste dôveryhodný a vďačný subjekt.

Ako spojiť odmeny s ďakovaním?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete poďakovať svojim podporovateľom, jednou z nich je poďakovanie prostredníctvom odmien. Odmenami môžete ľuďom dokázať, že vám na ich na ich podpore záleží a že si ju vážite, čím ich zároveň motivujete k podpore projektu.
Typickými "ďakovacími" odmenami, ktorá v kampani môžete ponúknuť, sú:
  • ďakovná udalosť: môže to byť virtuálna udalosť, ako je priamy prenos či webinár, alebo offline event, napríklad v podobe slávnostnej premiéry. Je to skvelý spôsob, ako prejaviť uznanie a dať svojim podporovateľom príležitosť spojiť sa s vami.
  • exkluzívne výhody: môže ísť o limitovanú edíciu vášho produktu, podpísanú kópiu knihy alebo prístup k obsahu zo zákulisia. Vašim prispievateľom môžete takýmto spôsobom ukázať, že si vážite ich podporu a chcete im na oplátku ponúknuť niečo špeciálne.
  • ďakovná karta alebo darček: môže to byť rukou písaná poznámka, malý darček súvisiaci s vaším produktom alebo zľava na budúci nákup. Ide o premyslený spôsob, ako dať vašim podporovateľom najavo, že si ich vážite.

Ako "správne" poďakovať

Poďakovanie vašim podporovateľom nie je len zdvorilé, ale aj kľúčové pre úspech vašich aktuálnych i budúcich kampaní. Prejavenie vďaky môže vašich podporovateľov povzbudiť, aby vašu kampaň zdieľali so svojimi priateľmi a rodinou, čím potenciálne prilákajú aj nových podporovateľov.
Možností, ako sa za podporu projektu poďakovať, máte viacero:
  • Individuálne, personalizované poďakovanie je najlepšou, zároveň však najprácnejšou možnosťou. Poďakovať priamo či už osobne, alebo (ozaj) personalizovanou priamou správou odporúčame tým podporovateľom, ktorých osobne poznáte, alebo s nimi máte už vytvorený akýkoľvek vzťah; rovnako tak podporovateľom, ktorí vám prispeli vyššou sumou.
  • Hromadné poďakovanie cez Novinky na stránke kampane vám okrem "ďakovačiek" umožňuje informovať podporovateľov aj o ďalšom vývoji projektu. Pravidelnými aktualizáciami im dokazujete, že ste odhodlaní plniť svoje sľuby a informovať ich o tom. Túto funkciu máte k dispozícii neobmedzene dlho aj po skončení kampane.
  • Ďakovanie na sociálnych sieťach, v hromadných mailincoch či na webovej stránke. Poďakovať sa vašim podporovateľom nezabudnite ani na všetkých komunikačných platformách, ktoré využívate. Ak je to možné (a vhodné), označte priamo ľudí, ktorí prispeli výraznou mierou finančne, svojou prácou, či iným spôsobom.
Rovnako nezabudnite poďakovať a informovať o úspechu ľudí, ktorí sa podieľali na príprave kampane a tých, ktorí pracujú na samotnom projekte. Úspešná kampaň bude celkom isto veľkým povzbudením do ich ďalšej práce.
Tento článok vznikol v spolupráci s naším nórskym partnerom, organizáciou Norsensus Mediaforum vďaka podpore projektu ‘Crowdfunding – nástroj posilnenia finančnej nezávislosti OOS’ z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň