Máte nápad, ako chrániť menšiny alebo pomôcť ľuďom so znevýhodnením? Vďaka crowdfundingu môžete aj vy rozvíjať ľudské práva

Máte nápad, ako chrániť menšiny alebo pomôcť ľuďom so znevýhodnením? Vďaka crowdfundingu môžete aj vy rozvíjať ľudské práva

Máte nápad, ako chrániť menšiny alebo pomôcť ľuďom so znevýhodnením? Vďaka crowdfundingu môžete aj vy rozvíjať ľudské práva
10. feb 2023
Príbehy

Jednotlivci, firmy aj neziskovky majú možnosť cez StartLab financovať projekty zamerané na zlepšovanie a ochranu ľudských práv. Autori 4 takýchto projektov nám porozprávali, čo sa im vďaka crowdfundingu a podpore verejnosti podarilo dosiahnuť.

Charakteristiku základných ľudských práv si zrejme pamätáte ešte zo základnej školy. Ide o práva a slobody, ktoré patria každému človeku od narodenia, a to bez ohľadu na jeho rasu, pohlavie, etnickú, národnostnú či štátnu príslušnosť. Napriek tomu sa aj v 21. storočí stretávame s ich porušovaním.

Dobrou správou je, že na Slovensku máme jednotlivcov a organizácie, ktoré voči tomu nie sú ľahostajné. Od roku 2015 sme na StartLabe mali desiatky kampaní, ktorých cieľom bolo financovanie projektov zameraných práve na ochranu ľudských práv.

Niektoré podporovali práva menšín, ďalšie sa snažili pomôcť ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, iné sa sústredili na vzdelávanie v oblasti sexuálnej výchovy či morálnych hodnôt.

Štyroch autorov úspešných projektov s ľudskoprávnym zameraním sme sa opýtali, aké aktivity sa im vďaka podpore ľudí na StartLabe podarilo zrealizovať.

Dokumentácia dôležitých príbehov 20. storočia

Post Bellum už takmer 12 rokov zhromažďuje svedectvá pamätníkov kľúčových momentov moderných slovenských dejín. Vďaka rozhovorom s preživšími majú aj mladšie generácie možnosť dozvedieť sa viac o komunistickom režime, vykonštruovaných procesoch, normalizácii, prenasledovaní ľudí kvôli viere, ale aj o páde režimu či začiatku krehkej demokracie.
„Pri otváraní tém, ktoré sa vzťahujú k občianskej spoločnosti, vzdelávaniu či vysporiadaniu sa s minulosťou, nechceme byť sami. Snažíme sa nachádzať ľudí, ktorí sa dokážu spojiť, napríklad aj v podpore našej práce,“ hovorí riaditeľka Post Bellum, Sandra Polovková. Za vhodný kanál na oslovovanie tejto skupiny považuje práve crowdfunding, aj preto Post Bellum do dnešného dňa viedlo na StartLabe už 6 kampaní, pričom všetky z nich mali ľudskoprávny presah.
Cieľom poslednej z nich, ktorá prebehla koncom minulého roka, bolo vyzbierať financie na zdokumentovanie ďalších silných príbehov minulého storočia. Post Bellum sa mesačne podarí zaznamenať od 15 do 20 takýchto príbehov, no získavanie finančných prostriedkov na ich vznik je najťažšou časťou práce: „Vďaka podpore ľudí v kampani na Startlabe si môžeme na jeden mesiac vydýchnuť, lebo s určitosťou vieme, že máme zdroje na zaplatenie dokumentovania týchto príbehov,“ dodáva Sandra. Kampaň podporilo 271 ľudí sumou vyše 7 600 €. Pod tento úspech sa podľa nej podpísala „mobilizácia ľudí, ktorým záleží na princípoch a hodnotách demokracie.“

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Nové okná do rómskeho centra na východe Slovenska

Multifunkčné pobytové centrum Savore sa nachádza v rekreačnej oblasti Sigord neďaleko Prešova. Od roku 2019 ho rekonštruujú a rozvíjajú rómski zamestnanci a dobrovoľníci, ktorí z neho chcú vytvoriť „miesto pre oddych tela i duše“ pre každého, kto ho navštívi.

Preto sa rozhodli aj pre výmenu 250 okien v celom komplexe, na ktorú potrebovali získať približne 100 000 €. „Povedali sme si, že StartLab je ideálne miesto na spustenie kampane, cez ktorú by sme mohli kúpu a výmenu okien sčasti zafinancovať,“ hovorí Tadeáš Gavala, autor dvoch kampaní Okno ako dar.
Občianskemu združeniu Horúci tím, ktoré za projektom stojí, sa vďaka crowdfundingu a viac než 400 podporovateľom podarilo zafinancovať približne tretinu nákladov na projekt. Ľudia totiž na spomínané kampane poslali vyše 31 000 €. Zhruba 60 % získalo združenie cez transparentný účet a posledných 10 % zafinancovalo z iných zdrojov.
Okrem získania peňazí sa autorom takto podarilo aj dostať myšlienku k širšej verejnosti a zviditeľniť začínajúci projekt krajského centra pre Rómov. „Finančnými príspevkami ľudia v konečnom dôsledku pomohli k integrácii a prekonaniu prekážok medzi ľuďmi s rómskym a slovenským pôvodom,“ dodáva Tadeáš. Aktuálne je väčšia časť objektu zrekonštruovaná a ponúka priestory pre pobytové aktivity organizáciám aj verejnosti.

Detská knižka o právach LGBTI+ komunity

Zajačik Marlon sa jedného dňa zamiluje. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa nezamiloval do zajačika Kamila. Ak sa chcú zobrať a žiť spolu ako manželia, musia pomocou svojich zvieracích kamarátov poraziť úhlavného zloducha – neznášanlivosť. Príbeh z pera amerického autora Johna Olivera sa vďaka vydavateľstvu BRaK dostal aj na Slovensko: „Osobne mám veľmi rád, keď má kniha, ktorú vydávame, aj nejaký spoločenský presah, respektíve ambíciu nasmerovať spoločnosť správnym smerom,“ objasňuje František Malík z vydavateľstva BRaK.
Jeho postoj k veci zrejme zdieľa aj 280 podporovateľov, ktorí na vydanie knižky o zaľúbenom zajkovi poslali vyše 5 700 €. František hovorí, že vydavateľstvo sa stretlo iba s pozitívnymi, ba priam nadšenými reakciami okolia, pričom knižka zažila svoj vrchol práve počas trvania kampane na StartLabe. „Samotný príbeh detským čitateľom vôbec nepripadal zvláštny, čo je možno aj dôležitý odkaz pre niektorých dospelých,“ hovorí vydavateľ.
Podľa Františka je crowdfunding nielen skvelým spôsobom dofinancovania projektov, ale prináša so sebou aj možnosť overiť si, či ľudia majú o tú-ktorú knihu vôbec záujem. Zároveň ho dlhodobo vníma ako skvelý spôsob propagácie a rozšírenia titulov do povedomia širšej verejnosti. Podobne ako Post Bellum, aj vydavateľstvo BRaK na StartLabe viedlo už niekoľko úspešných kampaní.

Prednášky o dôležitosti súhlasu pri sexe pre stredoškolákov

Sex, ku ktorému došlo bez súhlasu zúčastnených, je znásilnením. Toto posolstvo sa snažila organizácia Amnesty International Slovensko dostať do povedomia študentov stredných škôl. „Veríme, že tému súhlasu prinášame tam, kde je potrebná a prispejeme k spoločnosti, v ktorej nedochádza k znásilneniam a iným formám sexualizovaného násilia a kde každý človek plne chápe dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách, rešpektuje a váži si práva iných,“ ozrejmuje riaditeľ organizácie Rado Sloboda myšlienku zámeru.
Neziskovka sa rozhodla peniaze na realizáciu projektu zbierať cez crowdfunding, napriek tomu, že to nikdy predtým neskúšala. „Nadobudli sme pocit, že kombinácia kvalitných vzdelávacích aktivít a mimoriadne dôležitej témy je niečo, čo by mohlo fungovať aj na Startlabe a priniesť nám zdroje, ktoré sme na realizáciu zámeru potrebovali,“ vraví riaditeľ. Ukázalo sa, že išlo o dobrý krok – vyše 220 ľudí podporilo kampaň sumou viac ako 5 700 €. Organizácia bola v tom čase navyše súčasťou programu Stonger roots z dielne Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá vyzbieranú sumu zdvojnásobila. Mimovládke sa vďaka tomu podarilo pokryť zhruba 70 % nákladov na uskutočnenie projektu.
V školskom roku 2021/2022 tak mohla hovoriť o súhlase s viac ako 300 mladými ľuďmi. V aktivitách plánuje pokračovať aj tento rok, v ktorom chce zrealizovať 15 až 20 tematických workshopov. „Vďaka projektu So súhlasom na školy prispievame k búraniu mýtov a predsudkov o sexuálnom vzdelávaní a šírime povedomie o prevencii sexualizovaného násilia a podpore a pomoci pre preživšie a preživších,“ hovorí Rado Sloboda. Úspešná kampaň, vďaka ktorej mohla neziskovka zrealizovať dôležité aktivity, ju posmelila a tento rok plánuje crowdfunding vyskúšať znova.

Zaujímavosť

Organizácia Amnesty International sleduje prípady ľudí, ktorí sú prenasledovaní, nespravodlivo väznení alebo v priamom ohrození života. Na jej webe nájdete Mapu prípadov porušovania ľudských práv spolu s urgentnými akciami, ktoré si vyžadujú pozornosť občianskej spoločnosti.
Veríme, že príklady úspešných projektov, ktorých cieľom je rozvíjať ľudské práva v našej krajine, vás inšpirovali a posmelili k vytvoreniu vlastnej crowdfundingovej kampane. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kontaktujte nás na info@startlab.sk a my vám ich veľmi radi zodpovieme. 

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň