Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Aby žiadne dieťa nebolo

Nadácia Volkswagen Slovakia znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 3 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Chcú cvičiť, no nemôžu

Väčšina zdravých detí navštevuje množstvo krúžkov, zameraných na pohybové aktivity. Podobné krúžky pre deti s autizmom prakticky neexistujú, hoci práve cvičenie dokáže významne zvýšiť kvalitu ich života. My, rodičia autistických detí, chceme preto naším projektom túto situáciu zmeniť a vytvoriť podmienky pre pravidelné cvičenie určené pre deti s poruchami autistického spektra (PAS).POHYB je radosť, zábava a zdravie

Na konci leta 2019 sme v Crossfit Senec mapovali záujem o špeciálne cvičenia pre deti s autizmom. Boli sme prekvapení, koľko rodín sa nám ozvalo a prišlo si zacvičiť.
Tréneri z Crossfit Senec prekonali vlastné obavy a na vlastnej koži si vyskúšali, ako vyzerá špeciálne cvičenie s autistickými deťmi.
Radosť z pohybu v menšej skupine rovesníkov je to, čo autistické dieťa najviac potrebuje. Je však dôležité, aby boli tréneri špeciálne vyškolení a vedeli, ako k deťom pristupovať a zvládať s nimi záťažové situácie.


Pravidelné cvičenia pre deti s autizmom

Na to, aby sa tréneri mohli deťom s PAS venovať systematicky a pravidelne, potrebujú absolvovať náročné kurzy a školenia. Tréneri tu pochopia odlišné fungovanie mozgu detí trpiacich rôznymi poruchami a jeho prepojenie na fyzický pohyb. Špeciálne cvičenia môžu prebiehať iba v menších skupinách, v samostatnej miestnosti a za asistencie špeciálnych pedagógov. Práve kurzy pre trénerov a výbava pre tréning sú tým, čo potrebujeme financovať.

Príspevkom na tento projekt splníte sen mnohých rodičov detí s PAS: uvidia svoje dieťa behať, cvičiť a tešiť sa. Deti sa naviac zbavia nadváhy, súvisiacej s ich izolovaným a sedavým životným štýlom.


Na čo potrebujeme vašu podporu

 • Trom trénerom zaplatíme akreditovaný vzdelávací program zameraný na pohybové aktivity pre deti s PAS (358,50€ x 3 = 1075,50€)
 • Zaplatíme vybavenie miestnosti pre tento typ tréningov (špeciálna podlaha do telocvične, žinenky, veľká súprava hmatových lôpt (2479,95 €)

Naša ambícia je ale vyššia!
Ďalšiu finančnú podporu, ktorú sa pokúsime v kampani získať nad rámec cieľovej sumy, použijeme na honoráre pedagogického personálu, ktorý je pri tréningoch potrebný.


O nás

Volám sa Michaela Saleh a spolu s tímom CrossFit Senec som autorkou tohto projektu. A zároveň mamou dieťaťa s poruchou v autistickom spektre. Najväčším problémom autizmu je, že NIE JE VIDIEŤ. Autistické deti sú deti ako všetky ostatné, len svet spracovávajú inak než my. Ich mozog je ako odlišný operačný systém. Aj preto sa ich rodičia neustále stretávajú s vetou: „Nemáme, nevieme, nechceme, nedá sa."

S mojím synom sme vystriedali už 7 škôlok a 5 škôl. Na krúžkoch sme väčšinou nenašli pochopenie pre individuálne potreby - tréneri a učitelia o autizme často nevedeli takmer nič. Pre nezáujem spoločnosti a systému sme AUT - stávame sa AUTistickými rodinami. A tak som začala písať, rozprávať sa s ľuďmi a šíriť povedomie o tom, ako ťažko sa rodinám takýchto detí funguje.

Keďže som za tých desať rokov, čo som AUTImamou stretla aj veľa milých a ochotných ľudí, rozhodla som sa, že idem cestou, ako sa to DÁ, a nie ako sa to nedá. V rámci vlastnej psychohygieny som začala cvičiť crossfit. Sama som pochopila, aké je dôležité niekam patriť, odreagovať sa, zacvičiť si. To isté potrebujú naše deti, aby mohli byť šťastné a zdravé.

Crossfit Senec

CrossFit Senec je oficiálny licencovaný CrossFit gym v Senci, ktorý svojimi službami skvalitňuje život všetkým ľuďom, ktorí ho navštevujú. Momentálne má CrossFit Senec viac ako 220 spokojných členov. ''Učíme ľudí žiť lepšie životy''

CrossFit Senec a jeho myšlienka pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, sa zrodila už v roku 2017 prvou akciou nazvanou CFSC UNION. Odvtedy členovia CrossFitu Senec niekoľkokrát do roka vyzbierajú peknú sumu peňazí, aby pomohli deťom s detskou obrnou alebo deťom s inými diagnózami.

Momentálne sa rozhodli zapojiť do nášho projektu a nad rámec svojej práce pomôcť rodinám a deťom s PAS, aby aj oni čerpali z benefitov, aké crossfit ponúka.


IGNITE KURZ

Kurz určený pre trénerov a bude slúžiť ako všeobecný základ pre kognitívny výcvik. Na tomto kurze sa preberajú témy:

 • Zranenia mozgu
 • Autistické spektrum
 • Nadanie
 • Doučovanie
 • Posttraumatický stres

Lekcia 1

 • Mozog
 • Fyziológia mozgu
 • Plasticita mozgu
 • Ako sa mozog mení

Lekcia 2

Spojenie mozgu a tela

 • Integrácia medzi dvoma hemisférami mozgu
 • Vestibulárny systém
 • Pohyb a učenie
 • Maslowova hierarchia potrieb
 • Výživa pre poznanie
 • Zranenia, bolesti, nehybnosť a kognitívne funkcie
 • Je vaše prostredie posturálnym vrahom?
 • Spánok a vývoj mozgu
 • Pozitívne emócie

Lekcia 3

Myslenie

 • Ako myslíme
 • Učebné kontinuum
 • Rastové myslenie vs Fixné myslenie
 • Talentový mýtus
 • Kognitívne zaťaženie
 • Prečo zmena vyčerpáva

Lekcia 4

Motivácia

 • Cyklus radosti
 • Paradigma praxe

Lekcia 5

Správanie

 • Ako môže zlyhanie viesť k úspechu?
 • Hrať, zlyhať, učiť sa, opakovať
 • Ťažisko kontroly
 • Otáľanie je prirodzené
 • Typy chýb
 • Učenie sa z chýb

Lekcia 6

Metódy a spôsob vedenia relácií

Po absolvovaní kurzov by naši tréneri mali byť pripravení na vedenie nášho programu pre deti s PAS.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia69

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Michaela Saleh

Michaela Saleh

Michaela Saleh-Suríniová

Celý život sa pohybujem v médiách a venujem sa redaktorskej práci, aktuálne niekoľko rokov v televízii JOJ. V roku 2009 som sa po prvýkrát stala mamou a odvtedy sa môj život zmenil. Už vyše desať rokov žijem poslaním ukázať ľuďom, že inakosť je dar pre všetkých a že inklúzia ľudí a detí so zdravotným znevýhodnením by mala byť samozrejmosťou v každej vyspelej spoločnosti. Aj preto sa na tomto poli dobrovoľnícky angažujem ako aktivistka a aj ako budúca laická poradkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením za oblasť autizmu.

Meno a priezvisko Michaela Saleh Saleh

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt