Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Štartujeme Sládkovičovu 8 v Trenčíne

Nadácia SPP znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 5 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Sídlom Voices bola niekoľko rokov Bratislava. Nakrúcali sme filmy, pripravovali vzdelávacie a kultúrne podujatia. Spolupracovali sme so študentmi, pedagógmi, lektormi, spisovateľmi, kreatívcami aj podnikavcami. Vytvorili sme Nápad sa ráta, Hudobné úlety, Voices Live, Choices, Jump či Train21. Mladých sme viedli nielen k osobnostnému rastu, ale aj ku vnímavejšiemu pohľadu na druhých a prevzatiu zodpovednosti za svet okolo seba.

Chodievali sme aj do iných miest. Postupne sme si uvedomili ich obrovský potenciál pre Slovensko. V posledných dvoch rokoch sme boli niekoľkokrát v Trenčíne a v lete sa sem presťahovali. Zdá sa nám, že práve tu môžeme ponúknuť najviac z toho, čo sme sa naučili. Prekáža nám dlhodobý úbytok vzdelaných ľudí a málo dôvodov pre mladých vrátiť sa. Vnímame to ako výzvu a chceme niečím prispieť k zlepšeniu. Rozhodli sme sa, že rozšírime ponuku neformálneho vzdelávania a otvoríme tu priestor na stretnutia a spoluprácu.

Po obhliadke asi pätnástich ponúk sme vybrali a koncom septembra otvorili Sládkovičovu 8. Sympatický, útulný priestor má zázemie a dve miestnosti. V malej pracujeme a poskytujeme konzultácie, vo väčšej na kultúrnych podujatiach pohodlne usadíme 35 hostí a na vzdelávacích aktivitách 16 účastníkov. Pracovali sme ostošesť a stálo to za to. V októbri sme mali 10 podujatí a ideme ďalej. Väčšinu akcií pripravujeme sami (workshopy, semináre, komunitné podujatia, kreatívne stretnutia a literárne večery), ale ponúkame aj iným možnosť využiť priestor na svoje podujatia. Dávame si záležať na dostupnosti. Na viac ako polovicu aktivít je vstup voľný. Výška prípadného účastníckeho poplatku je vždy ústretová.

Sme presvedčení, že to má zmysel. Účastníci workshopov si u nás zlepšia svoje komunikačné, prezentačné a podnikateľské zručnosti. Návštevníci kreatívnych večerov spoznajú tvorivých ľudí a nadviažu spolupráce. Neziskovky a študenti tu získajú bezplatné konzultácie pri naštartovaní komunitných aktivít.

Otvorenie Sládkovičovej 8 sa podarilo vďaka grantom, vkladu spoluzakladateľa a nefinančnej pomoci kamarátov. Na zabezpečení aktivít na rok 2017 priebežne intenzívne pracujeme. Hľadáme pomoc pri dofinancovaní vybavenia a pokrytí časti prenájmu na prvé mesiace. Získané financie nepoužijeme na odmeny a mzdy. Každý člen nášho tímu odpracuje mesačne 40 hodín dobrovoľnícky.

Ďakujeme, že píšete s nami tento príbeh ďalej :)

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia62

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ivan Ježík

Ivan Ježík

Učil som matematiku, manažoval komunikáciu v banke a neskôr robil pre nadáciu. Vo Voices moderujem diskusné a kultúrne podujatia, lektorujem workshopy, snažím sa byť dobrým riaditeľom a teraz venujem väčšinu času rozbehnutiu priestoru v Trenčíne.

Peter Zahradník

Peter Zahradník

Vyštudoval som sociálnu prácu a pätnásť rokov pracoval s ľuďmi s rôznymi znevýhodneniami. Vo Voices robím rešerše o témach a hosťoch, administratívu a zabezpečujem fungovanie priestoru.

Žofia Teplická

Žofia Teplická

Vo Voices mám na starosti projekt Jump Slovensko. Pri organizovaní podujatí je pre mňa najväčšou odmenou, ak sa ľudia cítia uvoľnene a tešia sa z poznávania. Verím, že sa okolo nás deje veľa dobrého.

Názov organizácie Voices, n.o.
Miesto realizácie projektu Trenčín
Web www.voices.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt