Pomoc Košičanom s ŤZP

Pomoc Košičanom s ŤZP

Cieľom projektu je zabezpečiť v čase keď na Slovensku platia nariadenia vlády súvisiace s Korona vírusom odborné poradenstvo, ušitie rúšok a nákup potravín a liekov minimálne pre 100 klietov s ŤZP. Mnohí sú odkázaní na pomoc iných. Sú často nechránení, vystrašení v depresiách a opustení. Sociálne projekty a systém nestíhajú, nepostačujú. Pomôžme im.

Zdravie
Pomoc Košičanom s ŤZP
Získaná suma
100%

3 506 €

z cieľovej sumy
3 500 €

flexibilné financovanie

Kampaň bola

ukončená

Pomoc Košičanom s ŤZP

Nadácia Volkswagen Slovakia znásobí vaše príspevky

Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ kampaň nedosiahne sumu 3 000 €
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

Pomôž seniorom, slobodným mamičkám a rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo zložitou diagnózou.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť nákup potravín, liekov a ušitie rúšok pre minimálne 100 klientov na mesiac - seniorom, slobodným mamičkám a rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo so zložitou diagnózou. Prostredníctvom dobrovoľníkov im zabezpečíme nákup potravín, liekov, rukavíc, antibakteriálneho mydla a dodanie rúšok a zároveň prispejeme konkrétnou finančnou čiastkou na nákup, keďže cena niektorých potravín a liekov v tomto období vzrástla cca o 20 % ale suma dôchodku, či iných foriem príspevkov ostáva stále nezmenená. Zároveň im minimálne jeden z odborne spôsobilých dobrovoľníkov poskytne možnosť porozprávať sa prostredníctvom telefónu o jeho problémoch a poskytne odborné poradenstvo, keďže v tomto čase stúpajú depresie spojené so stratou zamestnania, nedostatku peňazí, sociálnej izolácie, ktoré mnohí ľudia veľmi ťažko zvládajú a nevedia, čo robiť.
Našim cieľom je uspokojiť požiadavku 5 klientov denne, teda 25 týždenne a 100 za mesiac.

Kde bude projekt realizovaný

Pomoc dokážeme poskytnúť v mestských častiach v Košiciach, kde dané mestské časti a mesto nestíha pokryť ich potreby (v meste Košice je 22 mestských častí). V prípade, že bude podpora dostatočne veľká nebránime sa pomoci v okolitých obciach.

Popis služby

Služba bude poskytovaná prostredníctvom dobrovoľníkov a odborníkov, ktorí budú mať podpísanú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s nadáciou Ochranné krídla a spolupracovali s nadáciou v minulosti na viacerých projektoch.

Spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dostali naše služby rýchlo do povedomia klientov. Nakoľko senipori nie sú aktívni na sociálnych sieťach, využijeme spoluprácu s rehoľami, farnosťami, mestskými časťami a klubmi dôchodcov. Zranení ľudia sú nedôverčiví a je nevyhnutné si získať ich dôveru prostredníctvom autorít akými sú kňazi, rehoľné sestričky, alebo predseda klubu dôchodcov či starosta.

Nákupy budú zabezpečované a distribuované tak, že pri nich zohľadníme predovšetkým zdravotný stav klienta a akútnosť objednávky.

Taktiež posilníme tím odborníkov, s ktorými budú môcť klienti telefonovať. Predpokladáme, že aj pri pozitívnom vývoji ochorenia na Covid 19 sa bude báť mnoho ľudí vychádzať na verejnosť, budú trpieť depresiami, a to si vyžiada ich neustály dopyt po našich službách.

Ako využijeme vaše príspevky

 • Organizácia spojenú s kontaktovaním klientov a telefonickými rozhovormi s nimi, plánovaním dodávok a logistiku,
 • Organizácia dobrovoľníckej činnosti,
 • Nákup a distribúciu potravín a liekov,
 • Nákup látok, gumičiek a šitím rúšok,
 • Finančný príspevok pre jedného klienta v hodnote 5 EUR na nákup nad 15 EUR,
 • Zabezpečenie ochranného materiálu pre dobrovoľníkov a klientov (rúška, rukavice, antibakteriálne mydlo),
 • Poštovné na zaslanie darčekov pre darcov, správa a napĺňanie webu,
 • Darčeky pre klientov: krížovky, osemsmerovky alebo omaľovánky.

Náš tím

Pozostáva z odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí spolupracovali na viacerých projektoch.

Alena Zvarová Bašistová
Dlhodobo pôsobím v sociálnej sfére, som odborníčkou v tejto oblasti a som štatutárkou nadácie Ochranné krídla. Mám schopnosti, kontakty, a kapacitu na to, aby sme zabezpečili úspešný chod projektu (plánovanie, manažovanie, organizácia, kontrola, dobrovoľníci, nákup a rozvoz potravín a liekov, šitie rúšok, komunikácia s klientmi).

Beata Dragúnová
Na to, aby sme skontaktovali seniorov prostredníctvom spolupráce s rehoľami, farnosťami, mestskými časťami, klubmi dôchodcov a aktívnymi seniormi je tu naša aktívna seniorka Bea, ktorá je jednak vyštudovaná sociálna pracovníčka, dlhé roky pracovala s ľuďmi a spolupracuje s aktívnymi seniormi. Bude koordinárorkou procesov v tomto projekte.

Lenka Lukáčová
Na komunikáciu so seniormi sa zameria aj naša Lenka, ktorá je taktiež vyštudovaná sociálna pracovníčka, má skúsenosti s poskytovaním poradenstva onkologickým pacientom a obe dámy sa podieľali na manažovaní a organizovaní viacerých akcií v rámci nadácie.

Aby sa nákup dostal na správne miesto sú tu Patrik a Tomáš! Podieľali sa na manažovaní a logistike viacerých projektov. Rúška nám ušije naša dobrovoľníčka Martinka (mamina na MD) a na správne čerpanie financií nám dozrie naša Peťa (účtovníčka nadácie).

O Nadácii Ochranné krídla

Máme za sebou viacero úspešných projektov, ktorými sme pomohli ľuďom v núdzi. Máme dlhoročné skúsenosti v sociálnej oblasti a ako nadácia sme podporili alebo spolupracovali napríklad:

 • Arcidiecézna charita Košice – Charitný dom sv. Alžbety, nocľaháreň, útulok a Krízové centrum pre matky s deťmi.


 • Terapeutické centrum ABiAtko – podpora vzdelávania terapeutov ABA metódy pri práci s autistickými deťmi.
 • Sociálne zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Meričian
 • Projekt „Zober loptu. Nie drogy"
 • Asociáciu vzdelávateľov v sociálnej práci
 • Resocializačné strediská na Slovensku
 • GreTa – novovzniknuté zariadenie pre seniorov
 • EUROPACOLON – sociálne poradenstvo, pomoc so založením pobočky v Košiciach a rozšírením odborného tímu
 • Organizácia podujatí na podporu darcovstva krvi
https://www.startlab.sk/data/articles/images/7f740e872d86b18f6b5732386cd1541c.jpg
 • Podpora projektu „Misia: osobnosti kurérmi"
 • projekt „Tvorivé dielničky pre detičky"

"Konajme lásku a buďme hrdinami dnešných dní a pomáhajme tým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní".
Pápež František

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

O projekte

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Ručne vyrobené mydielko od našich priateľov z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach

Minimálna výška príspevku

20

Tým z vás, ktorí nás podporia sumou aspoň 20 eur, zašleme ručne robené mydielko od našich priateľov z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach.
Ďakujeme!

Ručne vyrobené mydielko a ručne šité rúško od našich priateľov z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach

Minimálna výška príspevku

50

Tým z vás, ktorí nás podporia sumou aspoň 50 eur, zašleme ručne robené mydielko a rúško šité našimi priateľmi z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach.
Ďakujeme!

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

1 000 €

+ 495 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

75 €

+ 75 € ?

👤 Valentín Račko

80 €

+ 80 € ?

👤 Ivana Kozubíková

10 €

+ 10 € ?

👤 Mgr. Peter Dolobáč

100 €

+ 100 € ?

👤 Jan Polansky

99 €

+ 99 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

60 €

+ 60 € ?

👤 Diana Veľasová

💬 Držím Vám palce, nech sa to podarí.

90 €

+ 90 € ?

👤 Lenka Bodnárová

107 €

+ 107 € ?

👤 Lubomir Bena

120 €

+ 120 € ?

👤 Marcela Iľková

💬 Pre dobrú vec

15 €

+ 15 € ?

👤 Katarina Polackova

🎁 Ručne vyrobené mydielko a ručne šité rúško od našich priateľov z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach

50 €

+ 50 € ?

👤 Marcel Zvara

200 €

+ 200 € ?

Autori

Nadácia Ochranné Krídla

Nadácia Ochranné Krídla

Beata Dragúnová

Beata Dragúnová

Beátka je aktívna seniorka, ktorá vyštudovala sociálnu prácu. Aktívne sa podieľala na niektorých projektoch vrámci nadácie Ochranné Krídla, spoluorganizovala akcie, manažovala ich. Je v kontakte s niektorými členkami a vedením klubov seniorov v meste Košice ako aj domovami sociálnych služieb. Je empatická, obetavá, dôsledná a komunikatívna.

Lenka Lukáčová

Lenka Lukáčová

Lenka je vyštudovaná sociálna pracovníčka, doktorka sociálnej práce. Aktívne spolupracuje na niektorých projektoch s nadáciou Ochranné krídla, spolupracuje s onkologickými pacientami rôneho veku a poskytuje im sociálne poradenstvo, Zároveň profesionálne v tejto oblasti aj pôsobí. Je milá, empatická a vždy ochotná pomôcť.

Petra Lehotska Lehotska

Petra Lehotska Lehotska

Peťa je naša finančná manažérka a dozerá na to, aby všetky finančné prostriedky boli využité hospodárne, efektívne a účinne.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Chcem podporiť!

Páči sa vám projekt, a hoci za vašu podporu nič nečakáte, chcete prispieť. Ľubovoľnou sumou. Ďakujeme!

Ručne vyrobené mydielko od našich priateľov z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach

Minimálna výška príspevku

20

Tým z vás, ktorí nás podporia sumou aspoň 20 eur, zašleme ručne robené mydielko od našich priateľov z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach.
Ďakujeme!

Ručne vyrobené mydielko a ručne šité rúško od našich priateľov z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach

Minimálna výška príspevku

50

Tým z vás, ktorí nás podporia sumou aspoň 50 eur, zašleme ručne robené mydielko a rúško šité našimi priateľmi z Charitného Domu sv. Alžbety v Košiciach.
Ďakujeme!