Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Pomoc Košičanom s ŤZP

Nadácia Volkswagen Slovakia znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 3 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Pomôž seniorom, slobodným mamičkám a rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo zložitou diagnózou.


Cieľ projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť nákup potravín, liekov a ušitie rúšok pre minimálne 100 klientov na mesiac - seniorom, slobodným mamičkám a rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo so zložitou diagnózou. Prostredníctvom dobrovoľníkov im zabezpečíme nákup potravín, liekov, rukavíc, antibakteriálneho mydla a dodanie rúšok a zároveň prispejeme konkrétnou finančnou čiastkou na nákup, keďže cena niektorých potravín a liekov v tomto období vzrástla cca o 20 % ale suma dôchodku, či iných foriem príspevkov ostáva stále nezmenená. Zároveň im minimálne jeden z odborne spôsobilých dobrovoľníkov poskytne možnosť porozprávať sa prostredníctvom telefónu o jeho problémoch a poskytne odborné poradenstvo, keďže v tomto čase stúpajú depresie spojené so stratou zamestnania, nedostatku peňazí, sociálnej izolácie, ktoré mnohí ľudia veľmi ťažko zvládajú a nevedia, čo robiť.
Našim cieľom je uspokojiť požiadavku 5 klientov denne, teda 25 týždenne a 100 za mesiac.


Kde bude projekt realizovaný

Pomoc dokážeme poskytnúť v mestských častiach v Košiciach, kde dané mestské časti a mesto nestíha pokryť ich potreby (v meste Košice je 22 mestských častí). V prípade, že bude podpora dostatočne veľká nebránime sa pomoci v okolitých obciach.


Popis služby

Služba bude poskytovaná prostredníctvom dobrovoľníkov a odborníkov, ktorí budú mať podpísanú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s nadáciou Ochranné krídla a spolupracovali s nadáciou v minulosti na viacerých projektoch.

Spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dostali naše služby rýchlo do povedomia klientov. Nakoľko senipori nie sú aktívni na sociálnych sieťach, využijeme spoluprácu s rehoľami, farnosťami, mestskými časťami a klubmi dôchodcov. Zranení ľudia sú nedôverčiví a je nevyhnutné si získať ich dôveru prostredníctvom autorít akými sú kňazi, rehoľné sestričky, alebo predseda klubu dôchodcov či starosta.

Nákupy budú zabezpečované a distribuované tak, že pri nich zohľadníme predovšetkým zdravotný stav klienta a akútnosť objednávky.

Taktiež posilníme tím odborníkov, s ktorými budú môcť klienti telefonovať. Predpokladáme, že aj pri pozitívnom vývoji ochorenia na Covid 19 sa bude báť mnoho ľudí vychádzať na verejnosť, budú trpieť depresiami, a to si vyžiada ich neustály dopyt po našich službách.


Ako využijeme vaše príspevky

 • Organizácia spojenú s kontaktovaním klientov a telefonickými rozhovormi s nimi, plánovaním dodávok a logistiku,
 • Organizácia dobrovoľníckej činnosti,
 • Nákup a distribúciu potravín a liekov,
 • Nákup látok, gumičiek a šitím rúšok,
 • Finančný príspevok pre jedného klienta v hodnote 5 EUR na nákup nad 15 EUR,
 • Zabezpečenie ochranného materiálu pre dobrovoľníkov a klientov (rúška, rukavice, antibakteriálne mydlo),
 • Poštovné na zaslanie darčekov pre darcov, správa a napĺňanie webu,
 • Darčeky pre klientov: krížovky, osemsmerovky alebo omaľovánky.


Náš tím

Pozostáva z odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí spolupracovali na viacerých projektoch.

Alena Zvarová Bašistová
Dlhodobo pôsobím v sociálnej sfére, som odborníčkou v tejto oblasti a som štatutárkou nadácie Ochranné krídla. Mám schopnosti, kontakty, a kapacitu na to, aby sme zabezpečili úspešný chod projektu (plánovanie, manažovanie, organizácia, kontrola, dobrovoľníci, nákup a rozvoz potravín a liekov, šitie rúšok, komunikácia s klientmi).Beata Dragúnová
Na to, aby sme skontaktovali seniorov prostredníctvom spolupráce s rehoľami, farnosťami, mestskými časťami, klubmi dôchodcov a aktívnymi seniormi je tu naša aktívna seniorka Bea, ktorá je jednak vyštudovaná sociálna pracovníčka, dlhé roky pracovala s ľuďmi a spolupracuje s aktívnymi seniormi. Bude koordinárorkou procesov v tomto projekte.Lenka Lukáčová
Na komunikáciu so seniormi sa zameria aj naša Lenka, ktorá je taktiež vyštudovaná sociálna pracovníčka, má skúsenosti s poskytovaním poradenstva onkologickým pacientom a obe dámy sa podieľali na manažovaní a organizovaní viacerých akcií v rámci nadácie.Aby sa nákup dostal na správne miesto sú tu Patrik a Tomáš! Podieľali sa na manažovaní a logistike viacerých projektov. Rúška nám ušije naša dobrovoľníčka Martinka (mamina na MD) a na správne čerpanie financií nám dozrie naša Peťa (účtovníčka nadácie).O Nadácii Ochranné krídla

Máme za sebou viacero úspešných projektov, ktorými sme pomohli ľuďom v núdzi. Máme dlhoročné skúsenosti v sociálnej oblasti a ako nadácia sme podporili alebo spolupracovali napríklad:

 • Arcidiecézna charita Košice – Charitný dom sv. Alžbety, nocľaháreň, útulok a Krízové centrum pre matky s deťmi. • Terapeutické centrum ABiAtko – podpora vzdelávania terapeutov ABA metódy pri práci s autistickými deťmi.
 • Sociálne zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Meričian • Projekt „Zober loptu. Nie drogy"
 • Asociáciu vzdelávateľov v sociálnej práci
 • Resocializačné strediská na Slovensku
 • GreTa – novovzniknuté zariadenie pre seniorov
 • EUROPACOLON – sociálne poradenstvo, pomoc so založením pobočky v Košiciach a rozšírením odborného tímu
 • Organizácia podujatí na podporu darcovstva krvi


https://www.startlab.sk/data/articles/images/7f740e872d86b18f6b5732386cd1541c.jpg


 • Podpora projektu „Misia: osobnosti kurérmi" • projekt „Tvorivé dielničky pre detičky""Konajme lásku a buďme hrdinami dnešných dní a pomáhajme tým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní".
Pápež František


ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia13

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

alena zvarova basistova

alena zvarova basistova

Som manažérka, VŠ učiteľka, sociálna poradkyňa a štatutárka nadácie.
Pôsobenie v týchto oblastiach je obrazom prirodzeného vývoja môjho profesijného života. V rôznom čase i miestach ho spája sociálna problematika, ktorá je pre mňa prioritou. Predovšetkým som však žena. Mám rada svoju prácu, vážim si korektných ľudí, ktorí mi v nej pomáhajú, v úsilí spoločne dosiahnuť cieľ. Nech robím čokoľvek, pevnú pôdu pod nohami mi zabezpečuje rodina, priatelia, domov, miesto, kde som sa narodila. Od roku 2011 som štatutárkou Nadácie Ochranné krídla.

Beata Dragúnová

Beata Dragúnová

Beátka je aktívna seniorka, ktorá vyštudovala sociálnu prácu. Aktívne sa podieľala na niektorých projektoch vrámci nadácie Ochranné Krídla, spoluorganizovala akcie, manažovala ich. Je v kontakte s niektorými členkami a vedením klubov seniorov v meste Košice ako aj domovami sociálnych služieb. Je empatická, obetavá, dôsledná a komunikatívna.

Lenka Lukáčová

Lenka Lukáčová

Lenka je vyštudovaná sociálna pracovníčka, doktorka sociálnej práce. Aktívne spolupracuje na niektorých projektoch s nadáciou Ochranné krídla, spolupracuje s onkologickými pacientami rôneho veku a poskytuje im sociálne poradenstvo, Zároveň profesionálne v tejto oblasti aj pôsobí. Je milá, empatická a vždy ochotná pomôcť.

Petra Lehotská

Petra Lehotská

Peťa je naša finančná manažérka a dozerá na to, aby všetky finančné prostriedky boli využité hospodárne, efektívne a účinne.

Názov organizácie Nadácia Ochranné Krídla
Miesto realizácie projektu Košice
Web www.basistova.sk/projekty/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt