Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Letná akadémia

Nadácia Volkswagen Slovakia znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 3 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Letná akadémia

Všetci vieme, že deti v uplynulých dňoch boli doma, nechodili do škôl. Učitelia sa snažili učiť deti online, mali hodiny cez videochat, posielali úlohy cez rozličné platformy. Ale niet nad osobný kontakt učiteľa a žiaka! My v našom združení sme vnímali, že situácia nepraje deťom, kde rodičia nemajú priestor sa im venovať a myslíme si, že tieto deti sú v budúcom školskom roku ohrozené a nebudú stíhať deťom, ktorým sa rodičia venovali. A to nehovorím o deťoch, ktoré sa ocitli mimo online prostredia, lebo aj také máme.Čo chceme dosiahnuť?

Tento náš malý letný projektík má za cieľ deti motivovať, aby dobehli stratu, dobre "naskočili na vlak" a v ďalšom školskom roku neprepadli. Pripravili sme pre ne letnú akadémiu. Zapojíme do nej učiteľov, dobrovoľníkov i odborníkov a nastavíme učenie detí tak, aby sa nielen niečo naučili a dobehli, ale aj aby mali z toho učenia zážitok. Budeme kombinovať projektové učenie so zážitkovým učením. Súčasťou budú aj exkurzie (napr. Dowina - výrobca gitár alebo včelárstvo v Devínskej Novej Vsi...), aby deti videli, čo všetko môžu v živote robiť. Tri dni v týždni po tri hodinky a veríme, že do konca prázdnin by zvládli zameškané. Učenie by prebiehalo v doobedňajších hodinách (keď majú deti dobrú pozornosť), začínali by sme o 8:30 a koniec by bol o 11:30, v prípade exkurzií by bol vyučovací deň aj dlhší.Ako by vyzeralo učenie?Asi takto:budeme sa učiť prevody jednotiek, napríklad hmotnosť. Deti dostanú recept s rozličnými hmotnostnými jednotkami, musia si ho dobre popremieňať, správne odvážiť a potom ho uvariť/upiecť. Takže sa okrem matematiky naučia spolupracovať, vylepšia si svoje manuálne zručnosti. Chata za odmenu bude na konci prázdnin v termíne 27.8. až 30.8.2020.Komu je určená pomoc?

Cieľovou skupinou sú deti prvého stupňa zo sociálne slabších rodín z Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Zatiaľ ich máme asi desať, čo pomoc výrazne potrebujú. No určite by ich bolo aj viac, no nevieme, či máme na to kapacity. Možno ak by sme vyzbierali viac, ako sme si stanovili, by sme vedeli náš projekt rozšíriť aj na ďalšie deti.Peniaze využijeme najmä pre učiteľov, ktorí nám pomôžu s nastavením učiva a potom pre koordinátora, ktorý bude tie tri dni v týždni s deťmi. Na záver projektu bude "sladká" odmena pre decká a tou je chata, na ktorú sa veľmi tešia a sú pre ňu ochotní všetko urobiť (dokonca sa cez leto učiť! :-)). Čiže peniaze pôjdu aj na túto odmenu.

Predpokladaný rozpočet je nasledovný:

  • Odmena pre koordinátora/metodika/učiteľa - 960,-€
  • Materiál (papiere, tonery, špecifický materiál k učeniu...) - 150,-€
  • Vstupné (niektoré exkurzie budú platené) - 280,-€
  • Chata/ubytovanie - 360,-€
  • Strava na chate a denný pitný režim - 200,-€
  • Náklady na kampaň - 150,-€

Projekt je nastavený na 10 najviac ohrozených detí. Ak by sme vyzbierali viac (napríklad násobne viac), rozšírime možnosť zapojiť ďalšie deti.

Za Vašu podporu Vám veľmi krásne ďakujeme :-)

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia33

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Matej Nagy

Matej Nagy

Predseda občianskeho združenia ICHTYS, dlhoročný terénny pracovník, streetworker. Ako terénny pracovník vidím, že aj malé veci dokážu veľmi pomôcť a viem, že v komunite sa vždy skrýva veľký potenciál.

Názov organizácie ICHTYS, o.z.
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Š. Králika 1, 84108 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 0903475014
Web www.ozichtys.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt