Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

KRÍZOVÁ-KRÍŽOVÁ CESTA

BOZPO znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 1 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Ako vznikla kniha

Myšlienka napísať knihu nebola plánovaná, hoci svoju cestu som mal premyslenú trištvrte roka. Nápad zapisovať vznikol až keď som objavil malý zápisník s perom. Mal som predstavu, že iba heslovite zaznamenám údaje o trase a najdôležitejšie zážitky počas dňa. Z malého nápadu sa stáva denná potreba: slová sa zmysluplne ukladajú do viet, vzniká prvotný zápis vychádzajúci z hĺbky môjho vnútra. Nikdy predtým som to nezažil. Písanie nebolo jednoduché, väčšinou som písal kľačiac v malom stane alebo ležiac na bruchu, unavený, ubolený a uzimený, pri svetle čelovky, neskoro večer, pretože ráno sa už moje myšlienky sústredili na ďalší deň.

Po návrate domov som každý večer čítal rodine z denníka na pokračovanie. Mal som možnosť počuť ucelené zápisky po prvýkrát. Niektoré state sa ma emočne dotýkali a pri ich čítaní sa mi lámal hlas. Rodina a priatelia ma povzbudzovali, aby som knihu vydal. Spočiatku som sa tejto vízii bránil, no dnes som presvedčený, že kniha obohatí čitateľov svojím autentickým posolstvom, zachyteným práve v krízových momentoch života diaľkového turistu, ktorému čitateľ nahliadne do duše. Nápad je o to odvážnejší, že sa uskutočňuje v čase pandémie koronavírusu.


Prečo podporiť

V úvode ste si pozreli video, v ktorom vás autor pozýva k aktívnej finančnej pomoci. Video obsahuje autentické zábery (fotky a videá) z cesty.

  • Podporou pomáhate autorovi s vydávaním a zverejnením knihy.
  • Ak projekt podporíte minimálnou sumou 13 eur, získate knihu KRÍZOVÁ-KRÍŽOVÁ CESTA (viď ponuky vpravo).
  • V knihe nájdete hodnotné myšlienky a úvahy autora z jeho vnútorného života.
  • Po prečítaní knihy budete lepšie pripravení na zdolávanie ťažkostí diaľkového turistu.Ako použijeme prostriedky

Získané finančné prostriedky budú použité na pokrytie nákladov tlače a prípadnú reedíciu a marketing predaja a distribúcie.


Ukážka z knihy s príbehom a tlačový font

Stav rozpracovanosti


  • Kniha je graficky pripravená do tlače v podobe vernej reprodukcie originálu denníka (bez pera).
  • Prvé výtlačky budú hotové koncom augusta 2020.
  • Prvý septembrový víkend plánujem urobiť verejnú prezentáciu knihy s uvedením do užívania. Miesto, dátum a čas upresním.
  • Kniha má priradené registračné číslo ISBN 978 - 80 - 973686 - 0 - 9


Recenzia

Autor prešiel sám, s malou a mladou fenkou Stelou, viac ako 850 km diaľkovej pešej turistiky a cesty po červenej značke celým Slovenskom od východu na západ počas 33 jarných dní a nocí roka 2020. Vo svojej knihe, obsahujúcej zápisky, podrobnosti a zážitky z dlhej a ťažkej púte z Novej Sedlice až po Devín približuje hodnotový, geografický, historický, kresťanský, ekologický, spoločenský i rodinný rozmer unikátnej náročnej (občas až krízovej) krížovej cesty.

Prináša detaily života diaľkového osamoteného turistu, popisuje starosti s orientáciou, s nosením až do 30 kilového bremena, s nocľahom, obstarávaním stravy, vody. Prekonáva strasti a bolesti spôsobené chôdzou v náročnom teréne a vrtošivom počasí, niekoľkými nešťastnými pošmyknutiami a pádmi. Zaznamenáva mimoriadne okolnosti svojej túry, ktoré zapríčinila v apríli, máji a júni 2020 vrcholiaca celosvetová kríza, vyvolaná pandémiou koronavírusom.

Pomocou aplikácií mobilného telefónu plánuje presun, orientuje sa v krajine aj prezentuje každodenné štatistické údaje. Pútavo rozpráva v prvej osobe v minulom i prítomnom čase, súčasným jazykom, využitím bohatej slovnej zásoby slovenského jazyka vyjadruje vlastné pocity, malé starosti i radosti a potešenia. Častokrát sa v myšlienkach obracia k Bohu, medituje nad rôznymi životnými situáciami seba samého ako 52 ročného muža, syna, brata, priateľa, manžela a otca štyroch detí. Hodnotí stretnutia s rôznymi ľuďmi, ktoré boli náhodné i plánované, zanecháva zápisy v knihách návštev na viacerých vrcholoch slovenských hôr, ctí si monumenty slovenskej histórie, navštevuje omše a prijíma i rozdáva dary.

Cesta by nemohla byť úspešná bez materiálnej i duchovnej podpory rodiny, známych i neznámych podporovateľov. Kniha Jaroslava Michalca je vzácna a užitočná pre všetkých, čo chcú, vedia a môžu svoj čas venovať aj úvahám o našej krajine a prírode, o spoločnosti a o Bohu.

Mgr. Ivan KadlečíkMatchingový partner

Ďakujem veľmi za podporu projektu matchingovému partnerovi firme BOZPO, osobitne jej majiteľovi Jánovi Doničovi za prejavenie priaznivej náklonnosti. Jeho firma je úspešne na trhu už viac ako 20 rokov. Zabezpečuje služby v oblasti bezpečnosti práce,ochrany zdravia, požiarnej a civilnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby. Vykonáva školenia a odborné kurzy v akreditovanom stredisku. Vo vlastnej ambulancii aj pracovné lekárske prehliadky a iné podobné služby. Bližšie informácie www.boz.sk

Podporiť

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

Tlač knihy

Update #3, 06.08.2020

Oznamujem vám, že dnes 6.8.2020 som v tlačiarni schválil tlač knihy. Ak sa všetko podarí, do 18.8. budú výtlačky pripravené na zviazanie do hrebeňovej väzby.

Oprava datumu ISBN

Update #2, 31.07.2020

Opravujem z 31.8. na 31.7. Prepacte, prijmite ospravedlnenie.

Priradenie čísla ISBN

Update #1, 31.07.2020

Dňa 31.8.2020 bolo na žiadosť vydavateľstva priradené registračné číslo ISBN 978 - 80 - 973686 - 0 - 9. Je to významná udalosť "života" knihy a výborný začiatok.

Podporovatelia33

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Jaroslav Michalec

Jaroslav Michalec

Jaroslav Michalec je duchom mladý päťdesiatnik stále hladný a smädný po dobrodružstve. Každoročne sa s rodinou a priateľmi vydával na cyklotúry po Slovensku či do o niečo vzdialenejšieho Francúzska, Talianska, ale aj Ukrajiny. Naposledy si na chrbát spolu s ťažkým vakom zobral osamelú púť cez celé Slovensko známu ako Cesta SNP. Je veľkým milovníkom prírody a obdivovateľom jej nevšedných krás. 

Tamara , dcéra

Samuel  Michalec

Samuel Michalec

syn autora

Meno a priezvisko Jaroslav Michalec
Telefónne číslo +421 902 136 035

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt