Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Naštartuj Tabačku

Nadácia Orange znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 10 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Scroll down for English


NOVÁ TABAČKA KULTURFABRIK


Dnes stojíme na začiatku novej etapy, kedy sa košické kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik mení na otvorenú zónu, v ktorej patrí miesto kultúre a umeniu, ale tiež začínajúcim kreatívcom a novým spoluprácam.

Naše plány do budúcnosti sú veľmi konkrétne. Po ukončení rekonštrukcie, ktorú sme realizovali za podpory Košického samosprávneho kraja, zahajujeme novú programovú etapu a naše priestorové možnosti sa značne rozšíria.

STAŇTE SA AJ VY SÚČASŤOU


Máme nápady, skúsenosti a vízie, no ešte stále potrebujeme Vašu pomoc, aby sme ich mohli
v nových priestoroch naplniť.

Technické vybavenie, ktoré nám dnes chýba, je podstatnou zložkou kvalitných služieb kultúrneho priestoru medzinárodného formátu.


ČO VŠETKO ZAFUNGUJE VĎAKA VÁM


Vďaka Vašej podpore budeme naďalej realizovať kultúrne aktivity na špičkovej úrovni, zorganizujeme odborné workshopy a konferencie, ktoré budú otvorené širokej verejnosti.

Poskytneme kvalitne vybavený priestor vzdelávaniu, rôznym komunitám, kvalitným lokálnym firmám a začínajúcim autorom a kreatívcom.

Vďaka Vašej podpore budeme aj naďalej rozvíjať spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice, a tiež medzinárodné projekty a spolupráce.

Vďaka Vašej podpore sa Tabačka stane jediným kultúrnym centrom svojho druhu na východnom Slovensku, kde doteraz chýbalo, ale kam určite patrí.

Takto spoločne, vďaka kultúre, vytvoríme podstatnú zložku pre formovanie spoločenského života, nielen v košickom regióne, ale aj na Slovensku.

MÁME SKÚSENOSTI AJ VÍZIE


Pôsobíme v oblasti nezávislej kultúry v Košiciach už viac než 20 rokov. Za toto obdobie sa nám podarilo realizovať množstvo umeleckých projektov a niekoľko kultúrnych centier - IC Culture Train (2005-2008), Kasárne Kulturpark (2008) a Tabačka Kulturfabrik (od r. 2009), ktorú realizujeme v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Stáli sme tiež za úspešným projektom, vďaka ktorému Košice získali titul Európskeho mesta kultúry 2013.

Sme stabilným partnerom medzinárodnej asociácie kultúrnych centier Trans Europe Halles a sme súčasťu slovenskej kultúrnej siete Anténa.

Veríme, že zmena pozície umenia a kultúry v našej krajine naberá reálne kontúry a kultúra je dôležitou súčasťou celospoločenského diania a života na Slovensku.

FAQ (Otázky a odpovede)


Ako funguje znásobovanie podpory Nadáciou Orange?
Nadácia Orange sa rozhodla podporiť túto kampaň tým, že znásobí každé euro, ktoré Tabačke venujete. Takto zásobí dary v celkovej hodnote 5.000€

Prečo mám podporiť Tabačku? Veď veľa akcií vyberá vstupné...
Kultúrne podujatia a veľa druhov ďalších aktivít, ktoré v Tabačke robíme sú často neziskové. Samozrejme, to by neplatilo napr. pre koncert Michala Davida, no ten si u nás asi nezahrá :)

Tabačku predsa zrekonštruoval VÚC. Tak prečo potrebujete ďalšie peniaze?
Vďaka strategickému rozhodnutiu Košického samosprávneho kraja a jeho významnej investícii do rekonštrukcie historických priestorov bývalej tabakovej továrne vznikol unikátny priestor venovaný kultúre, komunite a spolupráci. Priestor sme však dostali do prenájmu vo forme "holobytu" a potrebujeme ho postupne zariadiť tak, aby mohol plnohodnotne slúžiť svojmu účelu. Momentálne najviac potrebujeme vlastnú svetelnú a zvukovú techniku, vďaka ktorej by sme neboli závislí napríklad od jej prenájmov.

Čo sa stane ak kampaň nedosiahne cieľovú sumu?
Uvedomujeme si ambiciózny cieľ, no veríme, že je splniteľný. Ale či už získame iba jedno euro, polovicu sumy, celú sumu, alebo jej dvojnásobok, vždy využijeme prijaté príspevky na účel kampane, teda na technické dovybavenie priestorov. Výška sumy, ktorú do vás získame, bude určovať koľko a akú techniku pre Tabačku zaobstaráme.

Čo znamená "flexibilné financovanie"?
Typická forma crowdfundingu je založená na povinnosti dosiahnutia (či presiahnutia) cieľovej sumy. Keďže však vieme účel projektu naplniť aj v prípade nezískania plnej sumy, bolo nám StartLabom umožnené takéto financovanie. No my veríme, že cieľovú sumu získame tak či tak :)

Kedy dostanem svoju "odmenu"?
Čo najskôr. Niektoré "odmeny" už máme pripravené a niektoré sa vyrobia po skončení kampane. Tiež sú v ponuke odmeny, ktorých čas použitia závisí iba na vás. Každopádne vás po skončení kampane budeme jednotlivo kontaktovať s podrobnými informáciami.
NEW TABAČKA KULTURFABRIK

Today, we are at the gates of a new phase, when Košice's cultural centre Tabačka Kulturfabrik transforms into an open zone, in which culture and art have their place, as well as beginning creative people and new cooperative ventures.BECOME A PART OF TABAČKA TODAY!

We have ideas, experience and visions, yet we still need your help, so they can all be fulfilled within our new premises.

Thanks to the Košice Self-governing Region we now have amazing space. But to bring it in to the life we need our own technical equipment - from lights to sound.

WHAT WILL YOUR HELP DO

Through your support, we will continue to realize cultural activities of top quality. We will organize expert workshops and conferences, open to wide public. We will provide perfectly equipped space for education, various communities, quality local businesses and beginning authors and creative people.

Through your support, Tabačka becomes the only cultural centre of its kind in Eastern Slovakia, where it was as such missing so far, yet where it nevertheless belongs.

In this manner, together, through culture, we will create the essential element of forming social life, not only for the region of Košice, but for the entire Slovakia.

WE HAVE EXPERIENCE AND VISIONS

We have been operating on the field of independent culture in Košice for more than 20 years. During this period, we have been able to realize numerous artistic projects and several cultural centres: IC Culture Train (2005-2008), Kasárne Kulturpark (2008) and Tabačka Kulturfabrik (since 2009), which we realize in cooperation with Košice Self-governing Region. We were also behind the successful project, because of which Košice received the title of European Capital of Culture 2013.

We are a stable partner of the international association of cultural centres Trans Europe Halles, and we are a member of Slovak cultural network Anténa.

We believe, that the change of position of art and culture in our country is taking its real form, and that culture is a vital part of the social affairs and life in Slovakia.

HOW CAN YOU ACTUALLY CONTRIBUTE

This crowdfunding site is in Slovak only but its quite easy to deal wit it. Just click on "Chcem podporiť!" on right top of this page, chose the contribution amount and select the Credit Card payment (CardPay). The following secure payment page can be switched in to English.

Thank you.


Popis vybraných odmien/Perks

Odznaky TBCK (10€):

Ta[ba]ška (20€):

CD Kurkus + tričko (30€):

Tvoje meno na tehle v Tabačke (50€)

CD Merzbow / Octameron 8CD + ta[ba]ška (100€):

Premiéra divadla NA PERÓNE + posedenie s hercami (200€):

Prehliadka Otvorenej mestskej galérie v rámci sídliska Terasa (200€):

HUBa Co-working - 20 hodín (200€):

Nahraj sa v Orgon studio - 2 dni nahrávania (200€):

Staň sa na deň šéfkuchárom v Tabačka bistro a pozvi priateľov (300€):

Večera s riaditeľom :)
StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky2

Na naštartovanie Tabačky zostávajú dva týždne - ako môžete ešte

Update #2, 04.08.2015

Dva týždne do konca a 37% z cieľovej sumy je aj vďaka Vám doma!

Nasledujúcich 14 dní rozhodne, či zlomíme všetky rekordy v slovenskom crowdfundingu (skupinovom financovaní). Ak sa pýtate, ako s tým Tabačke môžete pomôcť, tu je niekoľko tipov:

1. Ak sa vám páči niektorá z odmien, ktorú ešte nemáte, neváhajte! Všetky sú originálne a takmer všetky môžete získať iba počas nasledujúcich dvoch týždňov.

2. Hľadáte originálny darček pre priateľa - priateľku, manžela - manželku, kamaráta - kamarátku? Čo lepšie môže dostať, ako originál tehlu na stene Tabačky, ktorá bude navždy svietiť Vašim menom alebo originál "košické" odznaky, tabačkovské tričká či plátené tašky, prípadne narodeninovú párty vo Fabricafe, možnosť nahrať demo v nahrávacom štúdiu, byť jeden deň šéfkuchárom a mnohé iné darčeky, ktoré zároveň pomôžu Tabačke naplno sa rozbehnúť? Aj keby ste v tomto teple prešli všetky obchody sveta, lepšie darčeky nenájdete!

3. Zdieľajte možnosť zapojiť sa naštartovania Tabačky na sociálnych sieťach. A to tak často, ako sa vám to hodí. Čím viac ľudí bude o našej kampani vedieť, tým lepšie!

4. A keď žijete aj v reálnom svete, nezabudnite povedať o našej kampani kolegom v práci aj kamarátom na grilovačke.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na Vás v Tabačke!

Váš Tabačka tím!

Otázky a odpovede, ktoré by Vás mohli zaujímať :: FAQ :: TABAČKA

Update #1, 15.07.2015

Ako funguje znásobovanie podpory Nadáciou Orange?
Nadácia Orange sa rozhodla podporiť túto kampaň tým, že znásobí každé Euro, ktoré Tabačke venujete. Takto zásobí dary v celkovej hodnote 5.000 Eur.

Prečo mám podporiť Tabačku? Veď na množstvo akcií vyberá vstupné.
Typ kultúry a väčšina aktivít, ktoré v Tabačke denne robíme sú neziskové. Samozrejme, to by neplatilo napr. pre koncert Michala Davida, no ten si u nás asi nezahrá :) Dávame dôraz na kvalitu a osobitú dramaturgiu.

Tabačku predsa zrekonštruoval VÚC. Tak prečo potrebujete ďalšie peniaze?
Vďaka strategickému rozhodnutiu Košického samosprávneho kraja a jeho významnej investícii do rekonštrukcie historických priestorov bývalej tabakovej továrne, vznikol unikátny priestor venovaný kultúre, komunite a spolupráci. Priestor sme však dostali do prenájmu vo forme "holobytu" a potrebujeme ho postupne zariadiť tak, aby mohol plnohodnotne slúžiť svojmu účelu. Momentálne najviac potrebujeme vlastnú svetelnú a zvukovú techniku, vďaka ktorej by sme neboli závislí napríklad od jej prenájmov a mohli by sme byť skutočne špičkovým kultúrnym centrom pre široký okruh návštevníkov.

Čo sa stane, ak kampaň nedosiahne cieľovú sumu?
Uvedomujeme si, že náš cieľ je ambiciózny, no veríme, že je splniteľný. Ale či už získame iba jedno euro, polovicu sumy, celú sumu, alebo jej dvojnásobok, vždy využijeme prijaté príspevky na plánovaný účel kampane, teda na technické dovybavenie priestorov. Výška sumy, ktorú do vás získame, bude určovať koľko a akú techniku pre Tabačku zaobstaráme.

Čo znamená "flexibilné financovanie"?
Typická forma crowdfundingu je založená na povinnosti dosiahnutia (či presiahnutia) cieľovej sumy. Keďže v našom prípade vieme účel podpory splniť aj v prípade nezískania plnej sumy, bolo nám umožnené účel kampane zrealizovať aj keď nezískame celú sumu. No my pevne veríme, že ju získame, tak či tak :)

Kedy dostanem svoju "odmenu"?
Čo najskôr. Niektoré "odmeny" už máme pripravené a niektoré sa vyrobia po skončení kampane. Tiež sú v ponuke odmeny, ktorých čas použitia závisí iba na Vás. Určite Vás po skončení kampane budeme jednotlivo kontaktovať s podrobnými informáciami.

Podporovatelia232

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Peter Radkoff

Peter Radkoff

Peter Radkoff je umelecký riaditeľ a garant mnohých kultúrnych projektov. Ako zakladateľ a vedúca osobnosť Bona Fide sa od roku 1995 v Košiciach usiluje o vytvorenie a trvalé udržanie nezávislého priestoru pre prezentáciu a tvorbu súčasného umenia.

„Podpora začínajúcich kreatívcov, zdieľané pracovné miesta a prepojenie na úspešné lokálne firmy, odlišujú Tabačku Kulturfabrik od bežného kultúrneho centra. Našou prioritou je posilnenie oblasti kreativity formou vytvárania podmienok pre vznik nových spoluprác. Tabačka naplní vízie kreatívneho inkubátora a start-upovej podpory pre nové kultúrne iniciatívy, jednotlivcov a komunity.“

Lukáš Berberich

Lukáš Berberich

Lukáš je kultúrny manažér, hudobný promotér a filmový milovník. Ako hudobný dramaturg pôsobil už v IC Culture Train i v Kasárňach Kulturparku. Ako event manažér pracoval pre časopis Vice a je kreatívnym riaditeľom festivalov Moonride a POKE. Spoluzaložil a prevádzkoval dnes už legendárne umelecké kino Cinefil, či nezávislé hudobné vydavateľstvo EXITAB.

V novej Tabačke Kulturfabrik pôsobí ako dramaturg hudobných projektov, kurátor galérie a venuje sa zahraničným partnerstvám a spoluprácam.

Zuzana  Psotková

Zuzana Psotková

Zuzana je herečka, divadelníčka a projektová manažérka. Ako herečka pôsobila v mnohých divadlách a ako členka dramaturgickej rady pôsobila už v kultúrnych centrách ICCT a v Kasárňach Kulturparku. V roku 2005 spoluzaložila divadlo Na Peróne.
Je členkou správnej rady v Tabačke, venuje sa divadelnej dramaturgii, umeleckým rezidenciám a povedie nový hostel Tabačka.

Nina Šilanová

Nina Šilanová

Nina je filmová vedkyňa, dramaturgička a publicistka. Je podpredsedníčkou Asociácie slovenských filmových klubov a dlhodobo spolupracuje s časopisom Film.sk, ktorý vydáva Slovenský filmový ústav. V Prešove už niekoľko rokov vedie filmový klub Kino Pocity.

S Tabačkou spolupracuje od začiatku roka 2015 na pozícii PR manažérky a členky dramaturgickej rady nového filmového klubu Kino Tabačka.

Barbora Šedivá

Barbora Šedivá

Kultúrna manažérka a kurátorka, redaktorka časopisu 3/4. Venuje sa projektom v oblasti mediálneho umenia, experimentálnej hudby a urbanizmu. V roku 2012 spolukurátorovala víťazný projekt Asking Architecture pre Pavilón Českej a Slovenskej republiky na 13. Bienále Architektury v Benátkach. Je jednou zo zakladateliek otvorenej platformy 4AM/Fórum pro architekturu a média, ktorá v Brne realizuje nový experimentálny kultúrny priestor PRAHA.

Barbora s Tabačkou externe spolupracuje už niekoľko rokov, avšak od roku 2013 sa intenzívne podieľa na zmenách v oblasti jej vizuálnej identity (spolu s grafickým dizajnérom Filipom Hudákom), komunikácie s verejnosťou a PR.

Filip  Hudák

Filip Hudák

Grafický dizajnér a filmár na voľnej nohe.

Názov organizácie BONA FIDE
Miesto realizácie projektu Košice
Web www.tabacka.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt