Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Korupcia predstavuje v súčasnosti jeden z najvypuklejších problémov na Slovensku a je prekážkou zdravého napredovania krajiny. Odvážni ľudia, ktorí na ňu poukazujú, však musia často čeliť početným útokom nielen zo strany tých, čo korupciu zosnovali, ale aj popredných predstaviteľov krajiny, ktorí by ich mali pomáhať chrániť. Ľudia ohlasujúci korupciu pritom podstupujú osobné riziká ako stratu zamestnania, žaloby, či mediálne prepieranie. Mnohí ľudia preto rezignujú a radšej korupciu prehliadajú, alebo volia odchod zo zamestnania, či rovno zo Slovenska.

Zuzana Hlávková, Pavol Szalai a Juraj Zelinka sú príkladom toho, kedy odvaha a odhodlanie mladých ľudí dokáže dať veci do pohybu tým správnym smerom. Ich svedectvo odkrylo stále sa zväčšujúcu sieť pochybných praktík a hlavne neochotu najvyšších predstaviteľov krajiny pozrieť sa pravde do očí. Ich prípad zároveň dokázal zjednotiť mladých a starších, doma aj v zahraničí, v odhodlaní zbaviť sa korupcie na najvyšších miestach. Rozhodli sme sa teda priniesť vám možnosť stať sa súčasťou projektu, ktorý nám pomôže podporovať a chrániť ďalšie Zuzany Hlávkové, ďalších Pavlov Szalaiov, a ďalších Jurajov Zelinkov. Pretože tak môžeme spoločne prispieť k vytvoreniu štátnej správy odolnej voči korupcii.

A tu prichádza rad na vás – ľudí, ktorí na (ne)existenciu korupcie na najvyšších miestach doplácajú najviac. Preto budeme veľmi radi, ak sa stanete súčasťou nášho plánu vytvoriť štátnu správu odolnú voči korupcii. Každý deň, čo sa len mlčky prizeráme, nahráva aktérom korupcie, zatiaľ čo mladí ľudia prichádzajú o ideály a odchádzajú z krajiny. Vytvorme im podmienky a priestor tvoriť lepšie Slovensko ešte dnes! Staňte sa súčasťou nášho projektu a tvorte s nami štátnu správu odolnú voči korupcii.


Čo všetko dokážeme urobiť sa odvíja od toho, koľkí/é z vás nám pomôžu budovať štátnu správu odolnú voči korupcii:


  • 2 000€ – ochránime ohlasovateľov a ohlasovateľky korupcie v kauze predraženého predsedníctva – každé ďalšie odhalenie v tejto kauze dostáva tých, ktorí sú za pochybenia zodpovední, do úzkych a zvyšuje ich útočnosť. Vrchní predstavitelia krajiny hovoria o útokoch na predsedníctvo a opakovane padajú vyhrážky trestnými oznámeniami a žalobami. O to viac právnej aj mediálnej podpory potrebujeme zabezpečiť pre Zuzanu, Pavla a Juraja. Aby sme kauzu dokázali dotiahnuť do úspešného konca, musíme vedieť našich ohlasovateľov ochrániť.
  • 4 000€ - vybudujeme záchrannú sieť pre budúcich ohlasovateľov a ohlasovateľky korupcie –problémy a hrozby, akým čelia Zuzana, Pavol a Juraj dnes, čakajú aj ďalších odvážnych ľudí ohlasujúcich korupciu. My sa postaráme o to, aby sa nemuseli báť poukázať na nekalé praktiky a vybudujeme záchrannú sieť zabezpečujúcu právnu a mediálnu podporu, ako aj pomoc pri hľadaní nového zamestnania.
  • 6 000€ - vytvoríme vzdelávacie materiály a podpornú komunitnú webstránku pre mladých úradníkov a úradníčky – na odhalenie korupcie na najvyšších miestach potrebujeme štátnu správu plnú ľudí, ktorí dokážu nekalé praktiky rozpoznať a ktorí budú vedieť, čo v takej situácii robiť. My pre nich vytvoríme vzdelávacie materiály a komunitný portál, na ktorom sa budú môcť navzájom podporiť a poradiť sa.
  • 8 000€ - zabezpečíme komunitné workshopy pre mladých úradníkov a úradníčky – nezastavíme sa pri vytvorení vzdelávacích materiálov. Zorganizujeme dvojdňový komunitný workshop pre mladých ľudí pôsobiacich v štátnej správe, kde skĺbime príjemné s užitočným – pomôžeme im spájať sa a zároveň získať nové znalosti o tom, ako zakročiť proti nekalým praktikám. Uľahčíme im tak odhaľovanie a poukazovanie na korupciu na svojom pracovisku.
  • 10 000€ - zabezpečíme vzdelávane pre študentov a študentky, ktorí raz budú tvoriť našu štátnu správu – myslíme aj na budúcnosť. Tá je v rukách mladých ľudí, ktorí sa teraz vzdelávajú na stredných a vysokých školách. Mnohí z nich sa budú podieľať na správe vecí verejných. Pripravíme preto 10 prednášok a workshopov určených pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl, kde s nimi budeme pracovať na tom, ako rozpoznať korupciu a ako s ňou bojovať.
  • 10 000+ € - zabezpečíme viac workshopov pre ľudí z ministerstiev a úradov, viac prednášok a workshopov na školách – každé euro naviac nám umožní zabezpečiť viac prednášok a workshopov a rozšíriť tak dosah nášho projektu na ďalších mladých ľudí v štátnej správe a na školách.

Staňte sa aj vy súčasťou tvorenia štátnej správy odolnej voči korupcii!

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky3

Ďakujeme!

Update #3, 29.04.2017

Vďaka vašim štedrým príspevkom a odhodlaniu pri zdieľaní našej výzvy, sa nám spoločne podarilo dotiahnuť náš projekt na StartLabe do úspešného konca. Cieľovú sumu sa nám dokonca podarilo prekonať! Plánované aktivity tak môžeme rozbehnúť v plnej miere. S ich rozbehom neotáľame a už teraz intenzívne pracujeme na ich začiatku. O tom, ako sa nám darí a ako vďaka vám tvoríme štátnu správu odolnú voči korupcii, vás budeme priebežne informovať.Ďakujeme vám za vaše odhodlanie posunúť našu krajinu vpred a za to, že vďaka vám môžeme bojovať s korupciou na najvyšších miestach.


Ďakujeme!

S pozdravom,

Martin Smrek a tím Transparency International Slovensko

Pomôžte nám dotiahnuť projekt do úspešného konca zdieľaním!

Update #2, 25.04.2017

Dobrý deň,

Vaša podpora projektu Tvorme štátnu správu odolnú voči korupcii nám pomohla prekonať už niekoľko našich míľnikov. Od úspešného konca nás delí už len niekoľko percent a posledné hodiny.

Už teraz vieme, že vďaka Vašej štedrej podpore, budeme môcť ochraňovať súčasných ohlasovateľov a ohlasovateľky korupcie, vybudovať záchrannú sieť pre tých budúcich, vytvoriť komunitnú webstránku a realizovať workshopy pre úradníkov a úradníčky.

Teraz pred nami stojí posledný, no nemenej dôležitý míľnik, ktorého dosiahnutie znamená možnosť chodiť diskutovať na školy so študentmi a študentkami o tom, čo môžeme spraviť s korupciou na Slovensku.

Pomôžte nám dosiahnuť ho a dotiahnuť projekt do úspešného konca! Pochváľte sa svojou podporou projektu na sociálnych sieťach a zdieľajte odkaz na Facebooku a medzi svojimi priateľmi a priateľkami!

Odkaz na projekt: https://www.startlab.sk/projekty/181-tvorme-statnu-spravu-odolnu-voci-korupcii/#o-projekte

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a Vaše odhodlanie! Spoločnými silami dokážeme Slovenskom pohnúť vpred.

S pozdravom a prianím pekného dňa,

Martin Smrek a tím Transparency International Slovensko

Vytvoreniu záchrannej siete pre ohlasovateľov/ky korupcie

Update #1, 03.04.2017

Vďaka vašej podpore úspešne napredujeme v našej snahe začať tvoriť štátnu správu odolnú voči korupcii. Vaše príspevky nám už teraz umožnia chrániť našich súčasných ohlasovateľov a ohlasovateľky korupcie. Teraz sa však blížime k ďalšiemu míľniku, ktorého dosiahnutie nám umožní chrániť aj tých, ktorí prídu po Zuzane Hlávkovej, Pavlovi Szalaiovi a Jurajovi Zelinkovi. Našim najbližším cieľom je vybudovanie záchrannej siete pre ohlasovateľov a ohlasovateľky korupcie. V rámci nej pre nich zabezpečíme pomoc s hľadaním zamestnania, právnu ochranu a mediálnu podporu. Tvorte s nami štátnu správu odolnú voči korupcii a pomôžte nám dosiahnuť ďalší míľnik zdieľaním videa!

Podporovatelia353

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Martin Smrek

Martin Smrek

Martin pôsobí ako fundraiser v Transparency International Slovensko.

Gabriel  Šípoš

Gabriel Šípoš

Riaditeľ Transparency

Zuzana Hlávková

Zuzana Hlávková

Zuzana je v Transparency koordinátorka projektu na skvalitnenie štátnej správy.

Názov organizácie Transparency International Slovensko
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Bajkalská 25, 82718 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 02/ 5341 7207
Web www.transparency.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt