Poradňa Úsmev pre druhých - pomáhame zdravotne znevýhodneným

Poradňa Úsmev pre druhých - pomáhame zdravotne znevýhodneným

Včasná intervencia je pre človeka dôležitá nielen z dôvodu psychomotorického vývinu, ale aj neskoršieho zaradenia sa do spoločnosti. Projekt Úsmev pre druhých vytvára priestor pre spájanie komunity zdravotne znevýhodnených a miesto, kde ľudia nájdu relevantné informácie. Odborný tím Poradne poskytne komplexné poradenstvo rodinám so zdravotným znevýhodnením. Včasne, zdarma a kdekoľvek na Slovensku.

Zdravie
Poradňa Úsmev pre druhých - pomáhame zdravotne znevýhodneným
Získaná suma
146%

4 375 €

z cieľovej sumy
3 000 €

Kampaň bola

úspešná

Poradňa Úsmev pre druhých - pomáhame zdravotne znevýhodneným

Nadácia Volkswagen Slovakia znásobí vaše príspevky

Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ kampaň nedosiahne sumu 3 000 €
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby :) 

Prepájame zdravotne znevýhodnených ľudí

V roku 2016 sme založili portál genetickesyndromy.sk, ktorý slúži na prepojenie rodín s raritnými genetickými syndrómami. 

Projektom usmevpredruhych.sk chceme vytvoriť priestor pre komunitu ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Na tomto mieste komunita získa nielen relevantné informácie a odbornú pomoc, ale aj možnosť väčšej sebarealizácie.

Používatelia portálu budú mať vo svojom profile možnosť získať vyjadrenie od špecialistov v Poradni - kdekoľvek na Slovensku a zadarmo. Podporením nášho projektu tak pomôžete mnohým ľuďom z celého Slovenska. Prostredníctvom Poradne dokážeme mesačne vyriešiť do 400 podnetov od ľudí z komunity s ŤZP.

Čo s peniazmi nad cieľovou sumou?

3000 Eur je suma, ktorá chýba k spusteniu projektu. Máme pre Vás 3 dôvody, prečo nás podporiť aj po naplnení cieľovej sumy:
1. mesačná prevádzka projektu je odhadovaná na 3000 eur - preto každé euro navyše pomôže;
2. výberom odmeny vytvárate pracovné príležitosti pre zdravotne znevýhodnených;
3. na tento projekt nadväzujeme ďalšími - kde budeme vytvárať nové príležitosti pre komunitu zdravotne znevýhodnených;

HLAVNÉ PILIERE PROJEKTU USMEVPREDRUHYCH.SK:

 • Opora a podpora pre komunitu zdravotne znevýhodnených - vytvárame miesto, kde komunita nájde odpovede na svoje otázky a môže sa oprieť aj o skúsenosti iných. Našou ambíciou je vytvoriť sociálnu službu, ktorá uľahčí vstup komunity do "normálneho" života. Razíme teóriu, že v rámci spoločnosti sme si všetci rovní. Majoritnej skupine len stačí začleniť do svojho života prvky, ktoré pomôžu iným lepšie sa začleniť do spoločnosti.
 • Včasná intervencia – v našej Poradni združujeme odborníkov z radov fyzioterapeutov, lekárov, špeciálnych pedagógov či právnikov. Rodinám po narodení dieťaťa vieme poskytnúť konziliárne stanovisko - teda komplexný pohľad viacerých odborníkov na zdravotný alebo iný problém, čo môže výrazne pomôcť v jeho napredovaní i nastavovacích procesov. Sme online, rýchlo dostupní z akéhokoľvek kúta Slovenska.
 • Transparentnosť – pre jedincov komunity je dôležité, aby ich príbehy nezneužívali iné organizácie alebo jedinci vo svoj finančný prospech, a tiež, aby najmä vo finančných procesoch prevládala prehľadnosť a transparentnosť. Portál usmevpredruhych.sk ponúka priestor pre väčšiu angažovanosť jedincov tejto komunity i spájanie sa. 

Poradňa odborníkov pre komunitu ZŤP

Rýchlu pomoc v online priestore zabezpečí silný tím špecialistov.

Vďaka odborníkom v našej Poradni vieme pomôcť konkrétnym ľuďom v rôznych kútoch Slovenska.

Pre koho je projekt určený:

(komu svojim príspevkom v tejto kampani pomôžete)

 • osoby s genetickým syndrómom
 • osoby s mentálnym postihnutím
 • osoby s viacnásobným postihnutím
 • osoby s fyzickým hendikepom
 • osoby s poruchou sluchu
 • osoby s poruchou zraku
 • rodiny osôb so zdravotným znevýhodnením
 • špecialisti (lekári, fyzioterapeuti, špeciálni pedagógovia, logopédi, surdopédi...)
 • úradníci (pracujúci napr. na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • podporné skupiny
 • organizácie, spolky a zariadenia, ktoré sa venujú komunite ZŤP
 • fanúšikovia a iní podporovatelia oblasti ZŤP

Ako vyzerá pripravovaný portál online Poradne:

Ako použijeme Vašu podporu?

Rozbehnutiu samotného projektu predchádza veľká príprava vo fungovaní administrácie a bezpečnosti údajov na internete, do ktorej sme investovali mnoho finančných zdrojov a času.  Momentálne nám chýba posledných 3000 eur.

Suma 3000 eur je špecifická aj v tom, že presne táto suma je potrebná na mesačnú prevádzku Poradne odborníkov: preto každé euro, ktoré získame v tejto kampani navyše, bude smerované na podporu a stabilizáciu Poradne.

Projekt by sme radi spustili najneskôr do 2 týždňov od ukončenia fundraisingu cez StartLab.

Potešíme sa, ak sa na našej stránke pridáte k pravidelným darcom aspoň na prvých 12 mesiacov a stanete sa tak priamou súčasťou riešenia problémov mnohých rodín prostredníctvom projektu usmevpredruhych.sk.

Už piatimi eurami mesačne prispejete k finančnej stabilizácii projektu. Prostredníctvom Poradne mesačne vyriešime do 400 podnetov od zdravotne znevýhodnených rodín.

Ďakujeme našim partnerom.

Ďakujeme za podporu aj Vám, našim darcom - prosíme, vyberte si z našej ponuky inkluzívnych darov: dovoľte nám, obdariť Vás :)

Podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. by ste si pred "kúpou" odmien mali prečítať
“Informácie pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (tzv. VOP)”. Môžete tak spraviť kliknutím sem.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)
Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)

Minimálna výška príspevku

15

Knihu napísal slovenský spisovateľ Anton Lauček. Daroval ju projektu Úsmev pre druhých. Humorným štýlom s dávkou rešpektu a citu, v nej predstavuje zbeletrizované príbehy slovenských rodín so zdravotným znevýhodnením. Čitateľ sa tak vnára do života a situácií mnohých ľudí a otvára si tak cestu k inklúzii.

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Bambusový ECO pohárik + kniha
Bambusový ECO pohárik + kniha

Minimálna výška príspevku

30

Milý "prenosný" hrnček z bambusových vlákien s pekným mottom určený pre tých, ktorí si rannú kávu alebo čaj nestíhajú vychutnať zo svojej kuchyne. Vhodný aj pre deti (musia sa veľa snažiť, aby ho zničili:)).

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Štýlové unisex tričko Usmejsa + kniha
Štýlové unisex tričko Usmejsa + kniha

Minimálna výška príspevku

50

Návrh dizajnu vzišiel z rúk (a mysle) autistických detí. Ten do finálnej podoby spracovalo grafické štúdio BRUT.TO, aby ho následne potlačili a ušili v slovenskej chránenej dielni. Darček od zdravotne znevýhodnených pre Vás všetkých. Čím viac si ich kúpite, tým viac podporíte samotnú komunitu. A náš projekt pre zdravotne znevýhodnených spolu s nimi (aby sme opäť podporili ich). Taký je kolobeh života :)

Doručenie: do dvoch týždňov od ukončenia kampane

Chcem pomáhať konkrétne a ešte viac - ženská verzia
Chcem pomáhať konkrétne a ešte viac - ženská verzia

Minimálna výška príspevku

100

Je to taký ultimátny dar pre ženy (a pre nás). Nielenže dostanete knihu a priedušné eco tričko usmejsa, na ktorého výrobu boli využité tri recyklované plastové fľaše, a ktoré bolo potlačené v slovenskej chránenej dielni, získate aj registráciu do výzvy Úsmev na hory (viac na www.usmevnahory.sk). Z tejto sumy tak desiatimi eurami priamo prispejete desiatim konkrétnym rodinám so zdravotným znevýhodnením, a zároveň Vám príde štartovací balíček obsahujúci ponožky Úsmev na hory a fotku jedného dieťaťa, s ktorým sa môžete vybrať po slovenských horách a zapojiť sa do súťaže. Navyše symbolicky zasadíte v slovenských horách jeden strom. Je to najvyššia forma v rámci tohto fundraisingu, ako začať cestu inkluzívnym svetom. No čo, idete do toho? :)

Doručenie: do dvoch týždňov od ukončenia kampane

Chcem pomáhať konkrétne a ešte viac - mužská verzia
Chcem pomáhať konkrétne a ešte viac - mužská verzia

Minimálna výška príspevku

100

Je to taký ultimátny dar pre mužov (a pre nás). Nielenže dostanete knihu a priedušné eco tričko usmejsa, na ktorého výrobu boli využité tri recyklované plastové fľaše, a ktoré bolo potlačené v slovenskej chránenej dielni, získate aj registráciu do výzvy Úsmev na hory (viac na www.usmevnahory.sk). Z tejto sumy tak desiatimi eurami priamo prispejete desiatim konkrétnym rodinám so zdravotným znevýhodnením, a zároveň Vám príde štartovací balíček obsahujúci ponožky Úsmev na hory a fotku jedného dieťaťa, s ktorým sa môžete vybrať po slovenských horách a zapojiť sa do súťaže. Navyše symbolicky zasadíte v slovenských horách jeden strom. Je to najvyššia forma v rámci tohto fundraisingu, ako začať cestu inkluzívnym svetom. No čo, idete do toho? :)

Doručenie: do dvoch týždňov od skončenia kampane

Štýlové unisex tričko usmejsa - červené
Štýlové unisex tričko usmejsa - červené

Minimálna výška príspevku

25

Návrh dizajnu vzišiel z rúk (a mysle) autistických detí. Ten do finálnej podoby spracovalo grafické štúdio BRUT.TO, aby ho následne potlačili a ušili v slovenskej chránenej dielni. Darček od zdravotne znevýhodnených pre Vás všetkých. Čím viac si ich kúpite, tým viac podporíte samotnú komunitu. A náš projekt pre zdravotne znevýhodnených spolu s nimi (aby sme opäť podporili ich). Taký je kolobeh života :)

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Štýlové unisex tričko usmejsa - čierne
Štýlové unisex tričko usmejsa - čierne

Minimálna výška príspevku

25

Návrh dizajnu vzišiel z rúk (a mysle) autistických detí. Ten do finálnej podoby spracovalo grafické štúdio BRUT.TO, aby ho následne potlačili a ušili v slovenskej chránenej dielni. Darček od zdravotne znevýhodnených pre Vás všetkých. Čím viac si ich kúpite, tým viac podporíte samotnú komunitu. A náš projekt pre zdravotne znevýhodnených spolu s nimi (aby sme opäť podporili ich). Taký je kolobeh života :)

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Ženské tričko usmejsa - ružové
Ženské tričko usmejsa - ružové

Minimálna výška príspevku

20

Priedušné eco tričko usmejsa, na ktorého výrobu boli využité tri recyklované plastové fľaše, a ktoré bolo potlačené v slovenskej chránenej dielni - kúpou tohto produktu podporujete činnosť zdravotne znevýhodnených ľudí.

Doručenie: do 2 týždňov od ukončeniu kampane

Mužské tričko usmejsa - sivé
Mužské tričko usmejsa - sivé

Minimálna výška príspevku

20

Priedušné eco tričko usmejsa, na ktorého výrobu boli využité tri recyklované plastové fľaše, a ktoré bolo potlačené v slovenskej chránenej dielni - kúpou tohto produktu podporujete činnosť zdravotne znevýhodnených ľudí.

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Bambusový ECO pohárik
Bambusový ECO pohárik

Minimálna výška príspevku

15

Milý "prenosný" hrnček z bambusových vlákien s pekným mottom určený pre tých, ktorí si rannú kávu alebo čaj nestíhajú vychutnať zo svojej kuchyne. Vhodný aj pre deti (musia sa veľa snažiť, aby ho zničili:)).

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Ponožky Úsmev na hory
Ponožky Úsmev na hory

Minimálna výška príspevku

10

Ak si tento rok netrúfate zúčastniť sa výzvy Úsmev na hory (www.usmevnahory.sk), môžete si aspoň na pamiatku kúpiť kvalitné ponožky. Výťažok z predaja týchto ponožiek bude použitý na perfektnú marketingovú kampaň športovo-integračnej súťažnej výzvy Úsmev na hory.

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak) ako darček
Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak) ako darček

Minimálna výška príspevku

5

Tešíme sa, že ste nám pomohli vyzbierať základnú sumu v tejto kampani. Ak ste prišli až sem, radi Vás preto aspoň obdarujeme touto knižkou za symbolickú sumu a prostredníctvom nej zostaneme v spojení :) (lacnejšie túto odmenu nevieme dať)

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Novinky

Kampaň úspešná. Ďakujeme veľmi krásne.

Update #3, 12.04.2021

Projekt online Poradne sa stane realitou. V praxi to znamená, že vďaka Vám dostanú rodičia novorodencov so zdravotným znevýhodnením odbornú pomoc hneď v začiatkoch. Tieto deti, ktoré sa takto podchytia, budú mať vyššiu šancu zaradiť sa do škôl a niektorí i do pracovného kolektívu vo vyššom veku. Naozaj to robí rozdiel. Poradňa a ďalšie sekcie projektu však budú dostupné aj pre celú komunitu i jej podporovateľov. Ak si o tom chcete vypočuť viac, sledujte vo štvrtok na Dvojke reláciu Regina cca o 13:30, kde budeme LIVE o tejto téme, ako i projekte diskutovať.
Zajtra preberieme v Slovenskej chránenej dielni Vaše darčeky a pokúsime sa ich ešte tento týždeň zabaliť a odoslať.
Sme naozaj vďační za každý jeden dar. Dúfame, že Vám nevadí, že sme Vás na stránke https://www.usmevpredruhych.sk/podporili-nas uviedli ako našich darcov. Ak si prajete pridať sa do klubu anonymných darcov, tak nám napíšte. Poprípade, ak by ste sa rozhodli preskočiť k darcom pravidelným (niektorí z vás tak urobili a sme za to vďační), budete nám pomáhať stabilizovať projekt a plánovať ďalšie aktivity dlhodobého charakteru. K tomu, aby sme boli nezávislí od dotácií, nám chýba ešte viac ako 300 (5 eurových) darcov.
Pekný deň prajeme, a ak chcete mať aktívne leto, tento víkend sme spustili inkluzívno-športovú výzvu www.usmevnahory.sk - ak máte radi turistiku a prírodu, určite sa zapojte alebo si o tejto netradičnej súťaži aspoň prečítajte :)

Dnes sme pridali nové odmeny

Update #2, 15.03.2021

Aj keď cieľová suma je dlhšie vyzbieraná - za čo Vám, naším darcom, úprimne ďakujeme, rozhodli sme sa, že keďže máme do konca kampane ďaleko, posnažíme sa z toho vyťažiť a pomôcť čo najviac: preto sme pridali nové odmeny - ich kúpou podporujete prácu pre zdravotne znevýhodnených ľudí.

Ak môžete, prepošlite túto možnosť aj Vašim známym a pozvite ich, aby dnes zažili pocit spokojnosti a šťastia, ktorý príde vždy po tom, čo niekoho obdarujete. A prostredníctvom tohto projektu môžete obdarovať i dvakrát :)

Želáme vám úspešný týždeň.

PS: výroba je v plnom prúde

Veľmi pekne ďakujeme! Vážime si, že ste sa na cieľovú sumu vyzbierali tak rýchlo :)

Update #1, 02.03.2021

Aj vďaka Vám bude teraz projekt realitou. Ak váhate či projekt podporiť aj naďalej - máme pre Vás 3 dôvody prečo áno:
1. mesačná prevádzka projektu bude 3000 eur - preto každé euro navyše pomôže
2. výberom odmeny vytvárate pracovné príležitosti pre zdravotne znevýhodnených
3. na tento projekt nadväzujeme ďalšími projektami - kde podporíme ďalších ľudí so zdravotným znevýhodnením

Tieto všetky peniaze tak ostanú v komunite. Úprimne ďakujeme za Vašu podporu. Budeme sa snažiť.

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)

20 €

👤 Henrieta Teremová

🎁 Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)

💬 Držím palce, mám syna so závažnou genetickou diagnózou a som nesmierne vďačná že tento projekt existuje.

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Štýlové unisex tričko usmejsa - červené

28 €

👤 Lubka Majtanova

🎁 Štýlové unisex tričko Usmejsa + kniha

💬 Držím palce! Teším na dalšie spolupráce!

50 €

👤 Simona Almášiová

🎁 Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)

💬 Držím palce, bude to skvelé! ♥

15 €

👤 Lenka Mužilová

🎁 Štýlové unisex tričko usmejsa - čierne

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Štýlové unisex tričko Usmejsa + kniha

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Hlavne nech niekomu aspoň trochu pomôže :)

100 €

👤 Miroslava Vaclavkova

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Bambusový ECO pohárik

100 €

👤 Vlastivedné múzeum v Hlohovci Soňa Koleničová

🎁 Bambusový ECO pohárik

35 €

👤 Robo Fric

💬 Super ze to robite, drzim vam palce!

5 €

👤 Tomáš Antalík PIVOVAR RADOŠINA

💬 Pivovar Radošina sa pripája k podpore

30 €

👤 Zdenka Baker-Zvadova

🎁 Štýlové unisex tričko Usmejsa + kniha

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak) ako darček

12 €

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Štýlové unisex tričko Usmejsa + kniha

💬 Ahojte, poprosime 2x tricko. 1 knizku... ???? Drzime Vam palce...

100 €

👤 Miloš Auder

15 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Žofia Teplická

🎁 Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)

💬 Držím vám palce :)

20 €

👤 Jaroslav Vígh

30 €

👤 Jozef Gruchalák

10 €

👤 Lenka Elečková

🎁 Bambusový ECO pohárik + kniha

💬 Držím veľmi palce!

30 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Nech sa Vam dari

5 €

   1 2 3

Autori

Miesto realizácie projektu

Celé Slovensko

Úsmev pre druhých, o.z.

Úsmev pre druhých, o.z.

Prostredníctvom našich projektov sa snažíme o podporu a poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených a prostredníctvom inkluzívnych projektov šíriť povedomie o komunite. Patria sem projekty ako genetickesyndromy.sk, usmevnahory.sk, zóna Ruka v ruke na bezbariérovom festivale Paráda a ďalšie podujatia a aktivity sociálneho a inkluzívneho charakteru.

Miro Béreš

Miro Béreš

Miro v rámci občianskeho združenia Úsmev pre druhých koordinuje a organizuje aktivity. Je hybnou silou organizácie a koordinuje marketing či účtovníctvo. Baví ho komunikácia (s darcami, spolupracovníkmi alebo inými partnermi) a prechádzajú cez neho všetky mediálne výstupy. Do tretieho sektora ho spolu s jeho manželkou priviedla ich dcéra, ktorá sa na rodila so vzácnym genetickým syndrómom, čo ich motivovalo k vytvoreniu portálu, kde prepájajú tieto rodiny. Aj vďaka podnetom od týchto rodín sa Miro Béreš rozhodol prihlásiť do Sokratovho inštitútu, v rámci ktorého vytvára tento projekt - Poradňu odborníkov, ktorá chce dopĺňať napr. Centrá včasnej intervencie či mnohých špecialistov po celom Slovensku tak, že ľuďom doplní komplexný pohľad (či už konkrétneho lekára, fyzioterapeuta alebo pod.). Cieľom je pomôcť v čo v najskoršom veku a čase ľuďom či rodinám so zdravotným znevýhodnením. Miro verí, že každý jeden z nás vie napomôcť k integrácii či inklúzii, preto chce pre ľudí prostredníctvom aktivít o.z. Úsmev pre druhých vytvárať príležitosti. Stojí za ideou tohto projektu a spoluvytvára celý koncept vznikajúcej sociálnej siete pre zdravotne znevýhodnených, ktorá reflektuje (a aj v budúcnosti bude odrážať) aktuálne potreby komunity. Navyše spoluvytvára tím odborníkov a je pripravený a ochotný pomôcť tam, kde bude môcť.

Veronika Bérešová

Veronika Bérešová

Veronika je štatutárka o.z. Úsmev pre druhých. Pracuje ako lekárka na internom oddelení. V rámci tohto projektu vytvára a koordinuje lekársky tím. V rámci aktivít občianskeho združenia sa zameriava na odborné poradenstvo pre ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami a dozoruje, prekladá a upravuje všetky odborné texty na stránke genetickesyndromy.sk. Miluje prácu dobrovoľníka na ďalších zdravotníckych alebo iných aktivitách, a to aj mimo tohto občianskeho združenia.

Štefan Farkas

Štefan Farkas

Števo stojí za celým grafickým návrhom a spracovaním projektu. Vďaka jeho nekonečnej fantázii a citu pre detaily dokázal zhmotniť Mirove predstavy do konkrétneho vizuálu. Vďaka nemu tak budú mať používatelia k dispozícii príjemné a predvídateľné prostredie, v ktorom sa budú vedieť orientovať.

Martin Mate

Martin Mate

Martin je človek, bez ktorého by tento projekt nevznikol. Stojí totiž za všetkou neviditeľnou robotou a tvorí prepojenia v rámci administrácie a jednotných modulov a častí webstránky. Dá sa povedať, že vytvára jadro a srdce tohto celého. Preto mu patrí veľká vďaka, tak ako aj ostatným členom Poradne a ďalším ľuďom, ktorí prispeli k rozvoju projektu.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)
Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak)

Minimálna výška príspevku

15

Knihu napísal slovenský spisovateľ Anton Lauček. Daroval ju projektu Úsmev pre druhých. Humorným štýlom s dávkou rešpektu a citu, v nej predstavuje zbeletrizované príbehy slovenských rodín so zdravotným znevýhodnením. Čitateľ sa tak vnára do života a situácií mnohých ľudí a otvára si tak cestu k inklúzii.

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Bambusový ECO pohárik + kniha
Bambusový ECO pohárik + kniha

Minimálna výška príspevku

30

Milý "prenosný" hrnček z bambusových vlákien s pekným mottom určený pre tých, ktorí si rannú kávu alebo čaj nestíhajú vychutnať zo svojej kuchyne. Vhodný aj pre deti (musia sa veľa snažiť, aby ho zničili:)).

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Štýlové unisex tričko Usmejsa + kniha
Štýlové unisex tričko Usmejsa + kniha

Minimálna výška príspevku

50

Návrh dizajnu vzišiel z rúk (a mysle) autistických detí. Ten do finálnej podoby spracovalo grafické štúdio BRUT.TO, aby ho následne potlačili a ušili v slovenskej chránenej dielni. Darček od zdravotne znevýhodnených pre Vás všetkých. Čím viac si ich kúpite, tým viac podporíte samotnú komunitu. A náš projekt pre zdravotne znevýhodnených spolu s nimi (aby sme opäť podporili ich). Taký je kolobeh života :)

Doručenie: do dvoch týždňov od ukončenia kampane

Chcem pomáhať konkrétne a ešte viac - ženská verzia
Chcem pomáhať konkrétne a ešte viac - ženská verzia

Minimálna výška príspevku

100

Je to taký ultimátny dar pre ženy (a pre nás). Nielenže dostanete knihu a priedušné eco tričko usmejsa, na ktorého výrobu boli využité tri recyklované plastové fľaše, a ktoré bolo potlačené v slovenskej chránenej dielni, získate aj registráciu do výzvy Úsmev na hory (viac na www.usmevnahory.sk). Z tejto sumy tak desiatimi eurami priamo prispejete desiatim konkrétnym rodinám so zdravotným znevýhodnením, a zároveň Vám príde štartovací balíček obsahujúci ponožky Úsmev na hory a fotku jedného dieťaťa, s ktorým sa môžete vybrať po slovenských horách a zapojiť sa do súťaže. Navyše symbolicky zasadíte v slovenských horách jeden strom. Je to najvyššia forma v rámci tohto fundraisingu, ako začať cestu inkluzívnym svetom. No čo, idete do toho? :)

Doručenie: do dvoch týždňov od ukončenia kampane

Chcem pomáhať konkrétne a ešte viac - mužská verzia
Chcem pomáhať konkrétne a ešte viac - mužská verzia

Minimálna výška príspevku

100

Je to taký ultimátny dar pre mužov (a pre nás). Nielenže dostanete knihu a priedušné eco tričko usmejsa, na ktorého výrobu boli využité tri recyklované plastové fľaše, a ktoré bolo potlačené v slovenskej chránenej dielni, získate aj registráciu do výzvy Úsmev na hory (viac na www.usmevnahory.sk). Z tejto sumy tak desiatimi eurami priamo prispejete desiatim konkrétnym rodinám so zdravotným znevýhodnením, a zároveň Vám príde štartovací balíček obsahujúci ponožky Úsmev na hory a fotku jedného dieťaťa, s ktorým sa môžete vybrať po slovenských horách a zapojiť sa do súťaže. Navyše symbolicky zasadíte v slovenských horách jeden strom. Je to najvyššia forma v rámci tohto fundraisingu, ako začať cestu inkluzívnym svetom. No čo, idete do toho? :)

Doručenie: do dvoch týždňov od skončenia kampane

Štýlové unisex tričko usmejsa - červené
Štýlové unisex tričko usmejsa - červené

Minimálna výška príspevku

25

Návrh dizajnu vzišiel z rúk (a mysle) autistických detí. Ten do finálnej podoby spracovalo grafické štúdio BRUT.TO, aby ho následne potlačili a ušili v slovenskej chránenej dielni. Darček od zdravotne znevýhodnených pre Vás všetkých. Čím viac si ich kúpite, tým viac podporíte samotnú komunitu. A náš projekt pre zdravotne znevýhodnených spolu s nimi (aby sme opäť podporili ich). Taký je kolobeh života :)

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Štýlové unisex tričko usmejsa - čierne
Štýlové unisex tričko usmejsa - čierne

Minimálna výška príspevku

25

Návrh dizajnu vzišiel z rúk (a mysle) autistických detí. Ten do finálnej podoby spracovalo grafické štúdio BRUT.TO, aby ho následne potlačili a ušili v slovenskej chránenej dielni. Darček od zdravotne znevýhodnených pre Vás všetkých. Čím viac si ich kúpite, tým viac podporíte samotnú komunitu. A náš projekt pre zdravotne znevýhodnených spolu s nimi (aby sme opäť podporili ich). Taký je kolobeh života :)

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Ženské tričko usmejsa - ružové
Ženské tričko usmejsa - ružové

Minimálna výška príspevku

20

Priedušné eco tričko usmejsa, na ktorého výrobu boli využité tri recyklované plastové fľaše, a ktoré bolo potlačené v slovenskej chránenej dielni - kúpou tohto produktu podporujete činnosť zdravotne znevýhodnených ľudí.

Doručenie: do 2 týždňov od ukončeniu kampane

Mužské tričko usmejsa - sivé
Mužské tričko usmejsa - sivé

Minimálna výška príspevku

20

Priedušné eco tričko usmejsa, na ktorého výrobu boli využité tri recyklované plastové fľaše, a ktoré bolo potlačené v slovenskej chránenej dielni - kúpou tohto produktu podporujete činnosť zdravotne znevýhodnených ľudí.

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Bambusový ECO pohárik
Bambusový ECO pohárik

Minimálna výška príspevku

15

Milý "prenosný" hrnček z bambusových vlákien s pekným mottom určený pre tých, ktorí si rannú kávu alebo čaj nestíhajú vychutnať zo svojej kuchyne. Vhodný aj pre deti (musia sa veľa snažiť, aby ho zničili:)).

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Ponožky Úsmev na hory
Ponožky Úsmev na hory

Minimálna výška príspevku

10

Ak si tento rok netrúfate zúčastniť sa výzvy Úsmev na hory (www.usmevnahory.sk), môžete si aspoň na pamiatku kúpiť kvalitné ponožky. Výťažok z predaja týchto ponožiek bude použitý na perfektnú marketingovú kampaň športovo-integračnej súťažnej výzvy Úsmev na hory.

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane

Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak) ako darček
Kniha O ranených vtáčatách (Nie iba tak) ako darček

Minimálna výška príspevku

5

Tešíme sa, že ste nám pomohli vyzbierať základnú sumu v tejto kampani. Ak ste prišli až sem, radi Vás preto aspoň obdarujeme touto knižkou za symbolickú sumu a prostredníctvom nej zostaneme v spojení :) (lacnejšie túto odmenu nevieme dať)

Doručenie: do 2 týždňov od ukončenia kampane