Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole

Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole

Mnoho židovských cintorínov je zničených a vo Vinodole sme tiež taký objavili. Cintorín bol zrovnaný so zemou, náhrobné kamene sú ukryté pod nahrnutou vrstvou zeminy cca 40-50 cm. Zabudnutý, krovinami zarastený cintorín, sme sa rozhodli revitalizovať tak, aby sa stal opätovne pietnym miestom a čiastočne sme odčinili neospravedlniteľné zničenie cintorína židovských obyvateľov Vinodola.

Lokálny rozvoj
Občiansky aktivizmus
Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole
Získaná suma
140%

4 195 €

z cieľovej sumy
3 000 €

Kampaň bola

úspešná

Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole

Nadačný fond Baumit znásobí vaše príspevky

Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ kampaň nedosiahne sumu 1 000 €
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

Hneď v apríli, kedy sme začali pracovať na úprave cintorína, sa k nám pridali aj šiesti rómski chlapci, ktorí s nami doteraz odrobili cca 200 hodín.

Revitalizovať židovský cintorín je to najmenej čo môžeme urobiť pre súčasníkov pre to, aby pochopili.

Z takmer 700 židovských cintorínov na Slovensku je väčšina zničených alebo zdevastovaných. Jeden taký sme objavili aj vo Vinodole a rozhodnutie revitalizovať  ho a vrátiť pamäť obyvateľom regiónu realizujeme už od apríla 2021.
Nie všetko sa však dá urobiť len z nadšenia a svojpomocne.

Je úžasné rozumieť textom z náhrobných kameňov ktoré objavujeme.

 Čo je cieľom nášho projektu?

Židovskí obyvatelia obcí Horný a Dolný  Síleš (teraz Vinodol) ktorí boli pochovávaní na židovskom cintoríne si zaslúžia byť opäť súčasťou nášho bytia prostredníctvom revitalizácie ich miesta odpočinku.

Cintorín bol v minulosti zrovnaný zo zemou, náhrobné kamene boli ťažkými mechanizmami povalené, dolámané a zahrnuté zeminou vo výške cca 40 cm.
Našim cieľom je mechanicky, ale aj georadarom, nájsť všetky zahrnuté náhrobné kamene a ich základy. Identifikovať a osadiť na pôvodné miesta všetky, kde dokážeme s istotou určiť ich pôvodné osadenie.
Ostatné náhrobné kamene (macevy) uložiť do vytvoreného lapidária.
Terén musíme zrovnať
do pôvodnej výšky, upraviť, zasiať trávu a vysadiť živý plot.
Osadením informačnej tabule  budeme informovať návštevníkov takto vytvoreného pamätného miesta o histórii židovského obyvateľstva v regióne a priebehu prác  na revitalizácii židovského cintorína.

Ako použijeme vašu podporu?

Áno, potrebujeme vašu finančnú podporu, lebo všetko nedokážeme urobiť svojpomocne. 

Finančné prostriedky ktoré  získame od Vás darcov a podporovateľov našej myšlienky plánujeme použiť takto:

 • 500 € prieskum terénu cca 300 m prostredníctvom georadaru
 • 400 € úhrada za použitie mini zemného stroja na presun zeminy z celého priestoru cintorína v objeme cca 16 m3
 • 120 € nákup 2 ks stavebných fúrikov
 • 500 € odborné reštaurovanie vybraných náhrobných kameňov
 • 1000 € zakúpenie drevín pre živý plot v dĺžke cca 130 m a trávové semeno na plochu 400 m2
 • 400 € výroba informačnej drevenej tabule, grafika a tlač

Náš projekt je naplánovaný od apríla 2021 do  novembra 2022

Počas prvých brigád v apríli a máji tohto roku sme vyčistili priestor od náletových krovín, pomocou sondážnych tyčí sme odhalili 27 hrobových miest, ručne sme okolo základov náhrobných kameňov odkopali zeminu a určili pôvodnú výšku  úrovne cintorína.
Pripravili sme terén pre prácu georadaru na ploche cca 300 m a po vyhodnotení nálezov v septembri a októbri prikročíme k ich ručnému odkrývaniu.

V priebehu novembra, za pomoci malého zemného stroja, odstránime navezenú zeminu a počas zimy budeme pracovať na reštaurovaní vybraných náhrobných kameňov.
Na jar by sme radi dočistili priestor, osadili macevy na pôvodné miesta a neidentifikované uložíme do lapidária.
Do októbra 2022 plánujeme priebežne pracovať na výsadbe živého plota, vysiatí trávy a na záver revitalizácie celého priestoru, osadíme informačnú tabulu. 

Všimli si a napísali o nás, lebo nám pomáhajú aj rómski chlapci.

https://www.reuters.com/world/roma-boys-help-restore-forgotten-slovak-jewish-cemetery-2021-06-18/

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli Židovského cintorína a osobitné poďakovanie na stránke Židovský cintorín vo Vinodole

Minimálna výška príspevku

10

Verejné poďakovanie darcovi je síce úplne prirodzené, ale v našom prípade to dáme navždy okrem fb stránky aj na informačnú tabulu pri vstupe na revitalizovaný priestor židovského cintorína vo Vinodole.

Doručenie: 14 dní po ukončení projektu - tabuľa

Monotematická publikácia o obci Vinodol s osobným venovaním a meno na informačnej tabuly židovského cintorína a fb stránke
Monotematická publikácia o obci Vinodol s osobným venovaním a meno na informačnej tabuly židovského cintorína a fb stránke

Minimálna výška príspevku

20

Každý darca v tejto kategórii okrem okamžitého zverejnenia mena na stránke Židovský cintorín vo Vinodole- revitalizácia a informačnej tabuly pred vstupom do priestoru cintorína dostane aj monotématickú publikáciu o obci Vinodol.

Doručenie: 14 dní po ukončení projektu

Tričko s logom Zoulus
Tričko s logom Zoulus

Minimálna výška príspevku

35

Tričko s nápisom Zoulus, občianske združenie s fotkou revitalizovaného židovského cintorína a uvedenie mena na informačnej tabuli židovského cintorína vo Vinodole a na fb stránke Židovský cintorín vo Vinodole - revitalizácia.

Doručenie: 20 dní po ukončení projektu

Fotka s chalanmi na cintoríne a tričko s logom Zoulus
Fotka s chalanmi na cintoríne a tričko s logom Zoulus

Minimálna výška príspevku

150

Okrem aktivistov ktorí sa pravidelne zúčastňujú na prácach sa k nám pridali aj chlapci vo veku 11 až 15 rokov, ktorí nám významne pomáhajú a všimol si ich aj svet, vďaka reportážam týždenníka Týždeň a agentúry Reuters.

Doručenie: do 14 dní po ukončení projektu

Podporovatelia

👤 Juraj Tarnovsky

20 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Monotematická publikácia o obci Vinodol s osobným venovaním a meno na informačnej tabuly židovského cintorína a fb stránke

22 €

👤 Miroslav Černák

33 €

👤 matus a.

💬 Nech sa to podari

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Rešpekt vám všetkým od nás čo sa nemôžu priamo zúčastniť ale môžeme vás aspoň takto podporiť.

20 €

👤 Lenka Oravcová Oravcová

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli Židovského cintorína a osobitné poďakovanie na stránke Židovský cintorín vo Vinodole

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

15 €

👤 Peter Truchlý

💬 Držím palce

25 €

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Som rodáčka z Čechyniec a často som chodievala k tete na návštevu do Vinodolu… preto mi je toto miesto srdcu blízke a budem rada, ak sa takáto krásna pamiatka obnoví a časť tejto histórie bude znovu odkrytá. Držím palce :)

20 €

👤 ján brtko

10 €

👤 Martin Dulík

30 €

👤 Zdenka Ullmann

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli Židovského cintorína a osobitné poďakovanie na stránke Židovský cintorín vo Vinodole

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli Židovského cintorína a osobitné poďakovanie na stránke Židovský cintorín vo Vinodole

10 €

👤 Zuzana Trnavska

💬 Velmi sa vazim Vasu pracu , pozdravujem Vas, Zuzana

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli Židovského cintorína a osobitné poďakovanie na stránke Židovský cintorín vo Vinodole

10 €

👤 Vladimír Špánik

28 €

👤 Anonymný podporovateľ

10 €

👤 Anonymný podporovateľ

100 €

👤 Dagmar Kevély

💬 ĎAKUJEM za to, čo robíte

20 €

👤 Sona Spanikova

🎁 Monotematická publikácia o obci Vinodol s osobným venovaním a meno na informačnej tabuly židovského cintorína a fb stránke

💬 Pridavam este raz :)

22 €

👤 Ingrid Martišová

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli Židovského cintorína a osobitné poďakovanie na stránke Židovský cintorín vo Vinodole

💬 ????dobra robota Indiana Jones????????

10 €

👤 Radovan Kazda

🎁 Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli Židovského cintorína a osobitné poďakovanie na stránke Židovský cintorín vo Vinodole

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

5 €

👤 Eva Kováčechová

5 €

👤 Anonymný podporovateľ

89 €

👤 Marek Hattas

💬 Skvelá práca, držte sa :)

100 €

👤 Timotej Krajmer

30 €

👤 Katarína Kellnerová

🎁 Monotematická publikácia o obci Vinodol s osobným venovaním a meno na informačnej tabuly židovského cintorína a fb stránke

22 €

   1 2 3 4

Autori

Miesto realizácie projektu

Nitriansky kraj

Zoulus

Zoulus

Združenie vzniklo v r.2007 s hlavným cieľom zmeny pomerov v samospráve a jej kontroly. Súčasťou tejto snahy bola podpora občianskej informovanosti o aktuálnych miestnych, regionálnych a celospoločenských témach. Podstatnou činnosťou združenia je okrem organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí a neformálnych stretnutí, za účelom slobodnej výmeny názorov aj podieľanie sa na obnove zaniknutých tradícií a záchrane a údržbe historických pamiatok obce napr. Mariánsky barokový stĺp z r. 1701 alebo Zvonicu datovanú rokom 1876 ktorú ma vo svojej starostlivosti.

Vyúčtovanie

Na realizácii projektu sa okrem troch členov občianskeho združenia zúčastňujú stále 6 rómski chlapci, ktorí nám pomáhajú od apríla 2021. Prax ukázala, že vyzbierané peniaze sme museli použiť okrem deklarovaných položiek v rozpočte (georadar , furiky, živý plot, reštaurátorské práce)) aj na ručné náradie či pílu, ale aj lepidlá, brusné kotúče a strojovo realizované zemné práce v oveľa väčšom rozsahu, než sme predpokladali. V projekte nastala zmena a vzhľadom k väčšiemu počtu nájdených náhrobných kameňov zasypaných pod úrovňou pôvodného terénu cintorína, sme museli zmeniť spôsob tvorby lapidária a realizovali sme na hranici cintorína lapidárium z gabionových košov, do ktorých sme vkladali nájdené, poškodené a postupne opravované náhrobné kamene. Upustili sme od výsadby živého plota. Projekt je po týchto zmenách pred osadením závlahového systému, konečných zemných úprav a zasiatím trávy. To sú už ale položky, ktoré sme sa postupne pri realizácii prác rozhodli realizovať aj za cenu ďalšej kampane pre získanie ďalších financií. Naviac máme v úmysle postaviť aj malý pamätník obetiam holokaustu odvlečeným v máji r.1944 z územia Šurianského rabinátu.

Práca georadaru
390
Fúriky 2 ks
130
Zemné práce minibagrom
2 100
Drobné náradie (motyky, kliešte, lepidlá,rezacie kotúče,!
210
Lepidlá na kameň, impregnačné nátery
340
Riečny kameň 63-125 8 m3 s dovozom
490
Gabionové koše 2000x1000x50
690
Suchý betón
110
Drvené kamenivo 16-32
54
Náklady spolu
4 514

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Uvedenie mena darcu na informačnej tabuli Židovského cintorína a osobitné poďakovanie na stránke Židovský cintorín vo Vinodole

Minimálna výška príspevku

10

Verejné poďakovanie darcovi je síce úplne prirodzené, ale v našom prípade to dáme navždy okrem fb stránky aj na informačnú tabulu pri vstupe na revitalizovaný priestor židovského cintorína vo Vinodole.

Doručenie: 14 dní po ukončení projektu - tabuľa

Monotematická publikácia o obci Vinodol s osobným venovaním a meno na informačnej tabuly židovského cintorína a fb stránke
Monotematická publikácia o obci Vinodol s osobným venovaním a meno na informačnej tabuly židovského cintorína a fb stránke

Minimálna výška príspevku

20

Každý darca v tejto kategórii okrem okamžitého zverejnenia mena na stránke Židovský cintorín vo Vinodole- revitalizácia a informačnej tabuly pred vstupom do priestoru cintorína dostane aj monotématickú publikáciu o obci Vinodol.

Doručenie: 14 dní po ukončení projektu

Tričko s logom Zoulus
Tričko s logom Zoulus

Minimálna výška príspevku

35

Tričko s nápisom Zoulus, občianske združenie s fotkou revitalizovaného židovského cintorína a uvedenie mena na informačnej tabuli židovského cintorína vo Vinodole a na fb stránke Židovský cintorín vo Vinodole - revitalizácia.

Doručenie: 20 dní po ukončení projektu

Fotka s chalanmi na cintoríne a tričko s logom Zoulus
Fotka s chalanmi na cintoríne a tričko s logom Zoulus

Minimálna výška príspevku

150

Okrem aktivistov ktorí sa pravidelne zúčastňujú na prácach sa k nám pridali aj chlapci vo veku 11 až 15 rokov, ktorí nám významne pomáhajú a všimol si ich aj svet, vďaka reportážam týždenníka Týždeň a agentúry Reuters.

Doručenie: do 14 dní po ukončení projektu