Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

ChemPlay - chémia hrou

Nadácia SPP znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 6 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte


Kampaň na získanie prostriedkov na výrobu hry ChemPlay máme úspešne za sebou.Hra by mala byť k dispozícii už vo februári 2016. Ak ste nás nestihli podporiť na StartLab.sk, môžete si ju stále rezervovať  na našej emailovej adrese info@chemplay.eu alebo na stránke www.chemplay.sk.


Aj Vaše dieťa bojuje v škole s chémiou?
Zmeňte to s nami!


Kto sme?

Voláme sa Aďo a Iva, máme 16 rokov, chodíme na gympel a okrem iného nás baví aj chémia.

Ako vznikla hra ChemPlay?

Videli sme, ako sa v škole deti s chémiou trápia. Prečo? Zdá sa im vraj ťažká a nudná. Zistili sme, že väčšinou nechápu úplnú podstatu a základy učiva. To bol jeden z dôvodov, prečo naša hra vznikla!

Ďalším dôvodom je fakt, že chémia nás obklopuje 24 hodín denne a vidíme v nej budúcnosť.
V živote sa chemici určite uplatnia ľahšie ako študenti humanitných vied.

Ak dieťa nepochopí výklad „suchej" chemickej teórie, ešte to neznamená, že je hlúpe. Možno to chce len iný spôsob, možno zábavnejší, pútavejší... a zvládne to hravo!

Tak prečo nie hra? Veď už Komenský riešil školu hrou. Len sa na to akosi pozabudlo!


Pár slov o hre

Človeče, nehnevaj sa! pozná každý. Aj ChemPlay je z rodiny doskových hier, len trošku odbornejšia. Jej poslaním je učiť hrou. Každý, kto už pozná abecedu sa s ňou môže smelo pustiť do spoznávania základov chémie a jej princípov.

Začiatočníci zistia, čo znamená množstvo „nezmyselne" zoradených písmen v periodickej tabuľke prvkov. Hravo sa naučia ich názvy a zistia, že to celé dáva úžasný zmysel.

Pokročilým pomôže na ceste "španielskou dedinou" vytvárania zlúčenín aj útla knižka "Ako na zlúčeniny" ktorá je súčasťou hry. Zložité postupy sme nahradili jednoduchším, trochu iným a možno detskejším vysvetlením toho, čo je najdôležitejšie.
Pri hre sa stretnete aj s vtipnými úlohami a cieľom nie je prísť do cieľa prvý, ale nazbierať čo najviac bodov. Víťaz tak nie je jasný do poslednej chvíle!

No a nakoniec – kto má guráž, môže si svoje vedomosti overiť v súťaži, stať sa Expertom a vyraziť na životnú vedeckú dráhu...


Hral sa s hrou už niekto?

Jasné! Hru hralo už viac ako 220 detí na základných školách a osemročných gymnáziách v Bratislave a už aj prvých 24 detí v Čechách, vždy počas riadneho vyučovania pod dohľadom učiteľa chémie. Hralo sa aj viac ako 300 učiteľov na rôznych konferenciách v SR aj ČR.

Testovania na školách ukázali, že deťom sa náš spôsob učenia páči - na hodine ožili a boli aktívne. Nebáli sa pýtať učiteľa - "veď je to hra". Učitelia boli prekvapení, že pri sledovaní hry dokážu v priebehu pár minút presne identifikovali „diery" v zvládnutí učiva u každého žiaka individuálne. Nadšení boli okrem iného aj z toho, že deti si navzájom pomáhali a učivo si vysvetľovali.

Hra dokonca pritiahla aj menších školákov (6-10 r.), ktorí chémiu pokladajú za výsadu "veľkáčov". Po ½ hodine poznali názvy niekoľkých prvkov z periodickej tabuľky a odchádzali od nás nadšení, hrdí a motivovaní. Bol to SUPER pocit!


Ako sme vyberali prvky?

V hre sú prvky, ktoré sa deti musia povinne naučiť v rámci školských osnov a ktoré majú schopnosť sa zlučovať. Aby sme im rozšírili obzory, v hre sú aj prvky, ktoré sa v škole povinne neučia. Prečo by sa nemohli dozvedieť aj čosi naviac? Pri testovaní nás stále prekvapovali nadšené reakcie detí - „Ty si vedel, že niečo také existuje?" Čo od nich v škole nikto nechcel, to doteraz ignorovali - bežný jav :-)


Prečo potrebujeme vašu podporu?

1) Hru sme vytvorili s finančnou podporou rodičov a občianskeho združenia SOVA. Na to aby sme hru dokázali dostať do škôl, potrebujeme peniaze na jej výrobu. A to je už nad ich sily. Istú časť máme prisľúbenú od sponzorov, ktorí nám držia palce, ale stále to nie dosť na to, aby sme ju dokázali dať vyrobiť v kvalite, ktorá dlhodobo odolá náročným školským podmienkam.

2) Podvyživený stav financií na školách ich obmedzuje v nákupe školských pomôcok. Veľa učiteľov je hrou nadšených. Ak však chcú s deťmi urobiť počas roka aspoň pár chemických pokusov, prednosť má napríklad nákup chemikálií. Na ďalšiu pomôcku už financie neostávajú.
Vy sa môžete rozhodnúť výrobu hry nie len podporiť jej kúpou, ale aj venovaním konkrétnej škole.

Na Slovensku je viac ako 1350 škôl. Záujem prejavili aj Centrá voľného času, neziskovky organizujúce detské tábory, rodičia a dokonca klub seniorov. Tam všade vedia ChemPlay využiť!


Pomôžete 2x

Nadácia SPP sa rozhodla automaticky ku každej vami podporenej hre priložiť rovnakú sumu na to, aby ju mohla dostať aj ďalšia škola. Podporou nášho projektu teda pomôžete dva krát a z podpory 30€ sa zrazu stane 60€ :)

Znásobovanie podpory bude aktívne až do naplnenia cieľovej sumy. Vďaka tomuto partnerstvu získajú školy po celom slovensky naviac hry v hodnote 3.000 €.Teraz je správny čas

Darujte hru škole, do ktorej ste chodili vy, kam chodia vaše deti, centru voľného času, kde trávia popoludnia, priamo svojim deťom, alebo môžete dať voľnú ruku nám a my hru doručíme do školy, na ktorú si nikto nespomenul. Ak zverejníte svoje meno v zozname darcov, obdarovaní sa o vás dozvedia nie len tu, ale aj v informácií, ktorá bude priložená v darovanej hre.


Vyjadrenia pedagógov

Z názorov učiteľov vyberáme:

ChemPlay je výbornou didaktickou pomôckou pre základné školy. Deti sa formou hry učia tvoriť názvy a vzorce zlúčenín a taktiež si utvrdzujú názvy chemických prvkov. Varianty hry je možné využiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny.
- Mgr. Harvanová Lenka, Základná škola Beňovského 1, Bratislava


Hru ChemPlay hodnotím vysoko pozitívne. Je výborná na precvičenie si názvoslovia anorganických zlúčenín. Ako jej bonus vnímam pohľad na názvoslovie „z druhej strany", t.j. nie len bezduché pomenovávanie vzorcov (a naopak), ale aj využívanie nadobudnutých poznatkov o atómoch, postavení prvkov v PSP a ich vlastností. Hra podporuje analytické, ale aj kombinatorické myslenie žiakov a rozvíja ich pozitívny vzťah k chémii.
- Mgr. Michal Malík, SŠ Novohradská v Bratislave – Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košická

Ďakujem za peknú prezentáciu chemickej hry, ktorá naozaj hravou a zábavnou formou vťahuje žiakov do poznávania značiek a tajov tvorby zlúčenín. Deti hra zaujala a hodinu určite spestrila a oživila.
- RNDr. Košiarová Alena, Gymnázium Metodova 2, Bratislava
Otázky

Čo sa stane, ak viac ľudí obdaruje jednu školu základnou sadou?
Aby učiteľ nemusel na hodinu ťahať niekoľko krabíc vo veľkom kufri, vytvoríme mu kompaktné balenie v hodnote celkového daru.

Budú aj hry na iné "ťažké" predmety?
Slovo "ťažké" je veľmi relatívne :), ale ÁNO, v hlavách už nosíme plány, lebo sa opakovane stretávame s touto požiadavkou od učiteľov. Najprv však chceme dotiahnuť do konca anorganickú chémiu.

Ako zistím, že sa hra do "mojej" školy naozaj dostala?
Zoznam všetkých obdarovaných škôl uverejníme po skončení kampane na našom webe. Rovnako aj zoznam darcov. Ten, kto si zverejnenie neželá, bude uvedený ako "Anonymný".

Budu hře rozumět? Nebude mi slovenčina dělat problémy?
Budeš, nebude :-) Hra je připravena a bude vyrobena dvojjazyčně SK-CZ. Proč ne? Když dokážeme mít společnou Superstar i Česko Slovensko má talent?


Časová os:


Nájdete nás na:


facebook.com/chemplayskwww.chemplay.eu


StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky8

Úspešný krst ChemPlay je za nami!

Update #8, 29.04.2016

Podarilo sa nám zrealizovať to, na čom sme tvrdo pracovali niekoľko rokov.
Krstní rodičia, Alenka Ďuránová a Juraj Kemka, hru 27.apríla 2016 úspešne pokrstili na pôde Gymnázia Jura Hronca v Bratislave - ako inak, chemickou reakciou :)

Čaká na Vás úplne nová grafika krabice, úpravou prešli aj hracie plány a zmenu zaznamenalo aj logo hry.


Veríme, že Vám hra bude robiť radosť, že Vás hravou formou poučí aj zabaví.
Trochu sme si po krste odfúkli a začíname triediť objednávky podľa balení, aby sme mohli začať v budúcom týždni baliť a postupne expedovať.

Ďakujeme Vám všetkým za podporu, ktorú ste prejavili aj svojou trpezlivosťou a pochopením.

Vaši ChemPlay-áci

ChemPlay - je konečne na svete!

Update #7, 20.04.2016

Hra je konečne na svete!
Výroba sa natiahla pre problémy, s ktorými sme ako správni začiatočníci nepočítali. Ďakujeme, že ste boli trpezliví.
Dňa 27.4.2016 sa uskutoční v Bratislave oficiálny krst ChemPlay a následne ju začneme expedovať. Kto to nemá ďaleko, radi ho na krste privítame.
Stačí sa zaregistrovať: TU

ChemPlay - v novom a krajšom dizajne

Update #6, 09.03.2016

Milí podporovatelia a darcovia,

stolová hra Chemplay ktorú ste podporili, je pripravená do výroby.
Sme si vedomí toho, že sme Vám ju sľúbili dodať na konci februára a veľmi nás mrzí, že musíte ešte chvíľku počkať.
Samotná hra ChemPlay bola doplnená a vylepšená tak, aby bola pri učení sa chémie tou najlepšou pomôckou. Popracovali sme aj na ešte krajšom dizajne, určite budete s hrou spokojní. Museli sme sa trochu popasovať nielen s legislatívou ale aj s neočakávanými prekážkami, ktoré nás zdržali.
Všetky sme však zdolali a prosíme Vás o trpezlivosť.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše finančné príspevky sú bezpečne uložené a novotou voňajúce hry Chemplay začneme do konca marca expedovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Vaši ChemPlay-áci

Kampaň sa skončila...

Update #5, 27.11.2015

Kampaň je za nami! Vďaka Vám je dôvod na obrovskú radosť!
Bola to fuška, sme unavení, ale veľmi sa tešíme.
Prejavili ste nám obrovskú dôveru. Pre nás je to zodpovednosť a veľký záväzok. Taký sme doteraz nepoznali. Budeme preto v ďalších týždňoch usilovne pracovať, aby ste vo februári 2016 dostali ako úplne prví do rúk celkom nové hry.
Veľmi sa tešíme aj z toho, že hry poputujú do mnohých škôl a aj niektorí z takýchto drobcov, ktorých teraz lákajú "len" naše "chemické vymaľovánky", stretnú raz v škole ChemPlay.

Chémia je nádherná veda. Ak deťom pomôžeme ju pochopiť a zvládnuť, bude to pre nás úžasná vec.

Mačky vo vreci budeme rozposielať podstatne skôr, ale keďže je to Mačka vo vreci, tajomstvom a prekvapením ostane až do poslednej chvíle :)

Ak máte chuť, sledujte nás ďalej na facebooku alebo www.chemplay.eu.
Ako prvé nájdete už o pár dní na našej web stránke sľúbené poďakovanie.

Veľmi, veľmi Vám ešte raz ďakujeme.

Iva a Aďo
ChemPlay-áci

Dokázali sme to, ďakujeme! Kampaň však ešte pokračuje :)

Update #4, 23.11.2015

Dnes sme prekročili hranicu 100%! Minimálne potrebná suma na realizáciu projektu sa v tejto minúte zastavila na 106%. Do konca zostávajú ešte 3 dni.

A tak nás naďalej môžete podporovať a propagovať. Čím viac získame, tým lepšie dokážeme hru ChemPlay pripraviť.

Popri kampani hru naďalej testujeme a predstavujeme. Napríklad tento víkend sme sa zúčastnili na košickom Hravenisku. Bolo super! Príjemne nás prekvapilo, koľko veľa detí sa k nám chodilo zahrať. Niektoré z nich sa hrali aj hodinu, odišli a po čase sa vrátili, aby s ChemPlay strávili ďalšiu hodinu.

Jeden takýto chlapec (cca 14-ročný) odchádzal s tým, že chce ChemPlay na Vianoce a že skúsi rodičov uprosiť. A nebol jediný. Bol to pre nás naozaj super pocit! Úžasná odmena na ceste k cieľu - teda aby sa ChemPlay dostal na každú školu a pomohol s chémiou každému nádejnému mladému chemikovi, nádejnej chemičke :)

Pani učiteľka (vo farbách ChemPlay), ktorá je s nami na fotke, pricestovala do Košíc z Bardejova, aby si hru vyskúšala a na záver urobila veľkú objednávku pre deti v ich škole. Wow! :)

Po tomto víkende sme uťahaní. V škole samá písomka, ale to čo sme zažili v Košiciach a dnešné preskočenie hranice 100% na StartLabe nás ťahá ďalej. Ďakujeme vám za to!

Ivana a Aďo

P.S.: Do konca našej kampane zostávajú 3 dni. Budeme veľmi radi ak nám ju pomôžete spropagovať vo svojom okolí cez Facebook, Twitter ale aj hovoreným slovom. ĎAKUJEME!

www.startlab.sk/chemplay

Chýba nám už len 9%, ​stíhame to za týždeň?

Update #3, 19.11.2015

Aby sme napätie trochu odľahčili, pripravili sme krátke video z nepoužitých záberov. Ani zďaleka sme nečakali, že natočiť video pre crowdfunding bude taká fuška. Ale občas bolo aj riadne veselo.
Ďakujeme Vám za Vašu podporu, stali ste sa dôležitou súčasťou projektu!

Veríme, že sa nám to podarí!

Update #2, 19.11.2015

Na začiatku kampane sme plánovali a mali podrobne vymyslené, ako sa budeme starať o prísun noviniek. Realita je iná, ani trochu to nie je podľa našich predstáv. Naša škola, kampaň, prezentácie hry a k tomu aj "večerná škola" v HUB Inkubátore nás úplne zamestnali.
Vašu podporu ale vnímame veľmi intenzívne a veľmi si vážime každý jeden príspevok. S napätím každý deň sledujeme zmeny na "percentovom" koliesku. Občas sa mu nechce hýbať a potom - vďaka Vám - poskočí! Super pocit :)
Nebudeme sa vracať ďaleko späť, ale radi by sme Vám ukázali aspoň to, čo sme stihli od 9.-16.11.2015. Možno aj Vaše deti boli toho súčasťou.Sme blízko k cieľu.
Ďakujeme Vám! Veľmi!

ChemPlay-áci
Iva a Aďo

Kampaň sa nám super rozbehla

Update #1, 13.10.2015

Paráda! Za prvých 6 dní kampane sme získali už ¼ z cieľovej sumy. Sme radi, že náš projekt vás zaujal a podporili ste ho. Veľmi sa z toho tešíme :)

Robíme posledné úpravy pred tým, ako ChemPlay dáme do výroby. Aby sa vám hra naozaj páčila a aby ju vedeli bez problémov používať "chalani aj baby zo Slovenska," ale aj "kluci a holky z Čech". Prvá verzia bude totiž československá!

Aj preto sme nedávno vybehli do Znojma, kde sme na Základnej škole Pražská hru testovali s deckami z Čiech.

Budeme radi, ak o ChemPlay poviete kamarátom, svojim priateľom na Facebooku, alebo naňho upozorníte emailom známych...

...lebo do cieľa je ešte dlhá cesta. Budeme radi, ak nám pomôžete.

Ďakujeme!

ChemPlay-áci Ivka a Aďo

Podporovatelia95

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ivana Kravárová

Ivana Kravárová

Študujem na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Som spoluautorka hry ChemPlay. Teším sa, že stále pribúdajú jej ďalší nadšenci. Bolo by super, keby naša hra mohla deťom pomáhať v pochopení chémie.


Adrián Hegedűš

Adrián Hegedűš

Som spoluautor hry ChemPlay. Študujem v Sexte na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Každá prezentácia na školách je pre mňa povzbudením, vždy ma naplnia pozitívnou energiou a motivujú, aj keď to je občas ťažké. Keď vidím, že hra naozaj dokáže pomôcť veľkému množstvu detí - je to mega pocit.
Popri štúdiu a práci na ChemPlay si vždy nájdem čas aj na svojich priateľov.

Anna Kravárová

Anna Kravárová

Patrím k ľuďom, ktorí veria, že čas investovaný do práce s deťmi je tou najlepšou investíciou.
Keď na projekte začali Aďo s Ivkou pracovať, boli to "len" hravé deti s ideálmi a snahou pomôcť kamarátom. Dnes máme pred sebou mladých ľudí vyzbrojených do života obrovským batohom skúseností, s reálnymi cieľmi a novými úžasnými nápadmi.
Spolu s ďalšími nadšencami z OZ SOVA a Amavet klubu 959 pomáham od roku 2014 ChemPlay-ákom pri zdolávaní "dospeláckych" problémov.

Názov organizácie OZ SOVA
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.ozsova.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt