Hudobný zošit - veľká pomôcka pre malých aj veľkých

Hudobný zošit - veľká pomôcka pre malých aj veľkých

Predstavte si, že v rukách držíte notový zošit vo formáte A4, do ktorého sa vám noty konečne zapisujú pohodlne vďaka priestranným linajkám, a zároveň v ňom máte všetko dôležité z hudobnej teórie na jednom mieste. A noty? Tie vás tento zošit naučí za pár minút.

Náš výber
Hudba
Hudobný zošit - veľká pomôcka pre malých aj veľkých
Získaná suma
47%

1 623 €

z cieľovej sumy
3 480 €

18 dní

do skončenia kampane

O projekte

O mne

Ahoj, volám sa Norbert Daniš, som profesionálny klavirista a pedagóg hry na klavíri a vytvoril som inovatívnu hudobnú pomôcku pre všetky vekové kategórie. 

Toto som ja. Hrám na klavíri od svojich 4, študoval som hudbu na základných, stredných, vysokých školách. Som absolventom nespočetného množstva medzinárodných súťaží a interpretačných kurzov. Koncertoval som takmer po celom svete a napokon som sa rozhodol zostať doma na Slovensku a prinášať svoje umenie slovenskému a českému publiku. Myslím, že som sa rozhodol správne. Za posledné dva roky som vydal dva štúdiové albumy s vlastnými klavírnymi skladbami. Vydal som tiež knihu FUNtastický klavír, ktorá pozostáva z 10 skladbičiek s ilustráciami, ktorými som sa k ich napísaniu inšpiroval. Koncertujem, hudobne vzdelávam deti, mládež aj dospelých, tvorím, vymýšľam kreatívne veci a rozširujem verejnosti obzor v oblasti hudobného umenia na sociálnych sieťach. Ako jediný slovenský klavirista som sa tento rok stal členom klavírnej rodiny Petrof Art Family, výrobcov klavírov Petrof.
Nájdete ma na instagrame, youtube, facebooku a všade, kde zadáte #norbertdanis.

PREČO JE TENTO HUDOBNÝ ZOŠIT TAK POTREBNÝ?

Túžim pomôcť malým aj veľkým...

Týmto projektom chcem dosiahnuť malú, ale veľmi dôležitú revolúciu v štúdiu hudby. Notové zošity, ktoré sú aktuálne na našom trhu dostupné (asi od vzniku papiernictiev), sú veľmi ťažko použiteľné pre deti a problém robia aj dospelým. Zapisovať do nich noty je aj pre dospelého hudobníka veľkou výzvou, nehovoriac o trápení najmenších, pre ktorých je to absolútne nereálne.

Existujúce notové zošity sú skutočne „len“ notovými zošitmi, neprinášajúcimi pre používateľa žiadny iný benefit. Svojim projektom chcem dosiahnuť uľahčenie štúdia hudby na ZUŠ a stredných hudobných školách pre deti, dospievajúcich a dospelých.

Mojim cieľom je zjednodušiť im fungovanie pri hre na hudobnom nástroji, na hodinách teórie, motivovať ich a pomôcť im s častokrát nesprávne pochopenou hudobnou teóriou. PRETO som do tohto hudobného zošita spísal VŠETKY IBA PRAKTICKÉ ZÁKLADY HUDOBNEJ TEÓRIE, ktoré ako učiteľ a aktívny koncertný umelec viem, že žiak nevyhnutne potrebuje. Nič viac, nič menej. Neposlednou a veľmi dôležitou vecou je tiež to, že notová osnova je dostatočne priestranná. Noty do nej budú zapisovať poľahky deti aj dospelí.

Jednoduchosť a prehľadnosť má za následok efektívnejšie vzdelávanie. K práci na tomto projekte ma priviedli moje mnohoročné skúsenosti pedagóga, vidiac medzery a nedostatky, s ktorými sa v procese výučby neustále potýkame.

AKÝ JE HUDOBNÝ ZOŠIT A ČO V ŇOM NÁJDEŠ?

„Môj projekt ti pomôže s teóriou aj praxou!“

Notový zošit veľkosti A4, ktorý som vytvoril, je v porovnaní s tými, ktoré sú na našom trhu dostupné, už na prvý pohľad atraktívnejší. Obsah notového zošita bude pozostávať z praktických rád hudobníka z praxe, zrozumiteľne vysvetlenej teórie k štúdiu na umeleckej škole, prehľadu všetkých nôt a ich zápisu, hudobných značiek, jednoduchých a efektívnych spôsobov ako sa naučiť noty, či dokonca motivačných viet pre jednoduchšie a zábavnejšie zvládnutie štúdia.

Tieto rady považujem ako pedagóg a aktívny umelec s 27 ročnou praxou za nevyhnutné. Neraz som sa totiž stretol s tým, že dieťa ani po 5 rokoch štúdia na umeleckej škole nepoznalo noty a základné pojmy, ktoré by mali patriť k jeho základnému „vybaveniu“, pretože sa s nimi stretáva pri hre na akomkoľvek hudobnom nástroji a na akejkoľvek úrovni.

Linajky, resp. notová osnova v zošite, budú dostatočne široké na zapisovanie nôt.

V zošitoch, ktoré sú aktuálne na trhu dostupné, je to náročné nielen pre dospelých, ale je to nereálne najmä pre najmenšie deti, ktorých motorika im ešte neumožňuje vtesnať notový zápis do tak úzkeho priestoru.

Zastávam názor, že je povinnosťou nás, umelcov a pedagógov, nachádzať inovatívne možnosti a spôsoby, ako malým i veľkým záujemcom o vniknutie do tajov hudby urobiť túto cestu jednoduchšou, zrozumiteľnejšoupútavejšou.

KOMU POMÔŽE TENTO HUDOBNÝ ZOŠIT?

Projekt bude prínosný pre deti a dospelých, ktorí navštevujú umelecké školy (základné či stredné) alebo sa vzdelávajú formou samoštúdia. Mohol by byť prínosný pre rozvoj školstva a slúžiť ako moderná a atraktívna didaktická pomôcka pre školy. Učitelia so záujmom o kvalitné vzdelanie svojich žiakov tento zošit nepochybne ocenia a nebudú si musieť viac vyrábať notovú osnovu pred vyučovacími hodinami.

Myslím si, že takýmito malými krokmi môžeme zlepšiť a najmä zefektívniť úroveň vzdelávania na Slovensku a prispievať k rozvoju školstva a kultúry. Už dávno totiž poznáme a chápeme význam kvalitných didaktických pomôcok nielen po stránke obsahovej, ale aj vizuálnej. Tak prečo ich našim žiakom/študentom nesprístupniť?

Pamätajte si, že nemať elementárne vedomosti o hudbe a skladbe, ktorú hráte, je rovnaké, ako keby básnik nepoznal abecedu alebo maliar farby. Vtedy vás hra na hudobnom nástroji prestane rýchlo baviť a budete mať pocit, že vám to akosi nejde, nie ste talentovaní a podobne.

ČÍM SA ODLIŠUJE OD OSTATNÝCH?

Keď som ako malý chodil na ZUŠ, chýbala mi nejaká pomôcka, ktorá by mi pomohla vyznať sa v notovom zápise, teda v skladbách, ktoré cvičím. A teraz, ako pedagóg vidím, že má stále 80% žiakov rovnaký problém. Krížiky, béčka, basový a husľový kľúč, dynamika, artikulácia, takty, noty a pod. To sú veci, ktoré človek v praxi denne využíva, a keď ich nepozná, je si neistý, hra ho nebaví a príde mu veľmi zložitá, či už hrá jednoduché skladbičky na umeleckej škole, alebo koncertuje pred publikom.

Mnou vypracovaný notový/hudobný zošit má všetky prvky zoradené tak, aby pomohli v praktickej výučbe predchádzať všetkým takýmto negatívnym javom. Svojou štruktúrou, prehľadnosťou a jednoduchou zrozumiteľnosťou má tento hudobný zošit všetky atribúty stať sa inovatívnou a plnohodnotnou didaktickou pomôckou.

AKO VYUŽIJEM VAŠU PODPORU?

Uvedená suma 2480 eur má za cieľ zrealizovať projekt v jeho najskromnejšej verzii. 

Najväčšou finančnou položkou bude samotná tlač zošita.

Podporu od vás využijem na zaplatenie práce, ktorú urobila ilustrátorka Žaneta Aradská a grafik Matúš Kucharovič, bez ktorých by môj nápad nedostal konkrétnu podobu.
Nezanedbateľnú finančnú položku zaberie tiež rozposielanie pošty, kúpa obálok.

V prípade presiahnutia cieľovej sumy chcem investovať vyzbierané peniaze do kvalitnejšej tlače, resp. materiálov zošita a odmien pre podporovateľov.


V AKOM STAVE JE PROJEKT TERAZ?

JE PRIPRAVENÝ K TLAČI

Či môj projekt uzrie svetlo sveta, je teraz vo vašich rukách.

Po úspešnom ukončení kampane bude hudobný zošit poslaný do tlačiarne, ktorá už čaká na môj súhlas s tlačou.                                          

Zošit teda budete mať v rukách do pár týždňov od skončenia kampane.


Poskytnutie odmien

Odmeny budú podporovateľom projektu poskytnuté v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. po úspešnom skončení kampane.

O projekte

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Hudobný zošit a pero s logom ND
Hudobný zošit a pero s logom ND

Minimálna výška príspevku

15

Okrem toho, že bude hudobný zošit doručený priamo k Vám hneď, ako opustí tlačiareň, svojim finančným príspevom podporujete tiež samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti. Hudobný zošit, do ktorého sa vám budú noty konečne zapisovať pohodlne vďaka priestranným linajkám, a zároveň v ňom budete mať všetko dôležité z hudobnej teórie na jednom mieste. Noty, hudobné značky, kľúče, k tomu vysvetlivky odo mňa jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. A noty? Tie každého tento zošit naučí za pár minút. K zošitu vám pribalím čierne pero so zlatou potlačou môjho loga a nálepky.

Doručenie: do Vianoc 2022

Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND
Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND

Minimálna výška príspevku

19

Do zošitu Vám navyše pridám osobné venovanie s podpisom a pribalím ceruzku, ktorá nemôže chýbať žiadnemu správnemu umelcovi :) . Okrem toho, že bude hudobný zošit doručený priamo k Vám hneď, ako opustí tlačiareň, svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do Vianoc

Počet zostávajúcich odmien: 192 z 200

2x Hudobný zošit + 2x pero s logom ND
2x Hudobný zošit + 2x pero s logom ND

Minimálna výška príspevku

27

Ideálny spôsob ako potešiť okrem seba aj niekoho ďalšieho. Okrem toho, že budú hudobné zošity doručené priamo k Vám hneď, ako opustia tlačiareň, svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti. K tomu vám pribalím lesklé čierne perá so zlatou potlačou loga ND.

Doručenie: do Vianoc 2022

Hudobný zošit + Kniha skladieb FUNtastický klavír s venovaním a podpisom + pero s logom ND
Hudobný zošit + Kniha skladieb FUNtastický klavír s venovaním a podpisom + pero s logom ND

Minimálna výška príspevku

37

Podporou získate podpísanú knihu FUNtastický klavír s mojimi 10 autorskými skladbami pre deti aj dospelých a Hudodbný zošit. Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom a dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do Vianoc 2022

Počet zostávajúcich odmien: 45 z 50

2x kniha FUNtastický klavír + 2x Hudobný zošit + darček
2x kniha FUNtastický klavír + 2x Hudobný zošit + darček

Minimálna výška príspevku

59

Dve knihy, dva zošity=dvojitá radosť Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do Vianoc

Počet zostávajúcich odmien: 29 z 30

EXTRA BALÍK ND
EXTRA BALÍK ND

Minimálna výška príspevku

87

Touto podporou získate: KNIHU FUNtastický klavír s venovaním a podpisom, HUDOBNÝ ZOŠIT, DVA moje ŠTÚDIOVÉ ALBUMY Blessed a FUNtastický klavír na originálnom USB, PERO a CERUZKU s potlačou #norbertdanis ND, NÁLEPKY ND. Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do Vianoc

Počet zostávajúcich odmien: 20 z 20

Hodina klavíra pre dospelých
Hodina klavíra pre dospelých

Minimálna výška príspevku

70

Snívali ste vždy o tom, že sa naučíte hrať na klavíri? O tom, aké by to bolo mať hodinu klavíra na ktorej sa naučíte viac, ako za jeden rok v škole? Presvedčte sa so mnou, že máte talent, sluch a všetko potrebné k tomu, aby ste to zvládli :) . Odmenou za Vašu podporu bude ONLINE HODINA KLAVÍRA PRE DOSPELÝCH. Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do konca novembra 2022

Počet zostávajúcich odmien: 4 z 4

Súkromný klavírny koncert vo vašej obývačke
Súkromný klavírny koncert vo vašej obývačke

Minimálna výška príspevku

700

Chcete si vychutnať atmosféru mojich klavírnych koncertov priamo vo Vašej obývačke? Prinesiem ju k Vám! Odmenou za Vašu podporu bude súkromný koncert. Koncert odohrám podľa dohody buď na vašom klavíri alebo prinesiem svoj vlastný :) . Platí pre Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj s možnosťou využitia do konca novembra 2022 (podľa dohody). Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do konca novembra 2022

Počet zostávajúcich odmien: 2 z 2

Podporovatelia

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit + Kniha skladieb FUNtastický klavír s venovaním a podpisom + pero s logom ND

40 €

👤 Tobias Knoop

🎁 Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND

22 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

+ 2 € ?

👤 Silvia Matfiaková

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit + Kniha skladieb FUNtastický klavír s venovaním a podpisom + pero s logom ND

💬 Ďakujem Vám.

40 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

💬 Robíte úžasnú prácu pre deti 👍 oceňujem veľmi 👏 tvorivosť a zúžitkovanie nadania v praxi pre iných

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

💬 Vďaka!

17 €

👤 Miro Jaroš

100 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

25 €

+ 2 € ?

👤 Jana Karolová

🎁 Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND

💬 Milý Norko, som veľmi rada, že som v Tebe spoznala tak výnimočného umelca a úžasného človeka. Tvoja hra na klavír je balzamom pre dušu a vždy mi spríjemní akúkoľvek chvíľu. Teším sa na naše spoločné hodiny a prajem Ti ešte veľa takýchto krásnych projektov.

42 €

+ 6 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

👤 Lucia Hurajova

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 2x Hudobný zošit + 2x pero s logom ND

💬 Drzim palce

30 €

+ 2 € ?

👤 Mária Bartošová

🎁 Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND

💬 Nikdy nie je neskoro naučiť sa hrať na klavíri.

21 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

👤 Lenka Kvietková

🎁 Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND

💬 Počúvať klavírnu hudbu je pre mňa naozaj psychohygienou popri deťoch, práci a všetkých starostiach.... Sadnúť si za klavír a učiť sa hrať noty a skladby znamená pre mňa oddýchnuť si, vyčistiť si myšlienky. Ďakujem ND za túto tvorbu a za to, aby sme nestrácali motiváciu venovať sa učeniu na klavír aj popri povinnostiach a starostiach:)

21 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

👤 Linda Jurčáková

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 2x kniha FUNtastický klavír + 2x Hudobný zošit + darček

💬 Ďakujem z celého srdca, že učíte deti, aký je svet hudby krásny.

63 €

+ 5 € ?

👤 Ján Mazanec

🎁 2x Hudobný zošit + 2x pero s logom ND

30 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit + Kniha skladieb FUNtastický klavír s venovaním a podpisom + pero s logom ND

💬 Bude darček k Vianociam :) Ďakujem a držím palce.

50 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

+ 2 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

💬 Držím palce aj v tomto nápade

100 €

+ 5 € ?

👤 Patricia Antolikova

🎁 Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND

💬 Som rada, že vznikol takýto projekt. Ja som mala negatívnu skúsenosť s učiteľkou klavíra, ktorá má naučila nástroj nenávidieť a po rokoch sa vraciam ku klavíru, práve vďaka hudobníkom ako je Norber Daniš. Je to úžasné, že je tu niekto, kto lásku k hudbe rozvíja a nezabíja ju. Je mi cťou tento projekt podporiť.

22 €

+ 3 € ?

👤 Peter Lakatos

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND

21 €

+ 3 € ?

👤 Michaela Trapezanlidis

💬 Si vzacny clovek v dnesnej dobe, ktoreho predurcenim je nam obycajnym laikom pootvorit dvere do sveta hudby, vnimat ju hlbsie, spoznat jej krasu a etherickost a tym povzniest nasho ducha. Dakujem, ze si mojim klavirnym otcom, rada Ta podporim v Tvojom poslani.

100 €

+ 5 € ?

👤 Zora Groholova

🎁 Hudobný zošit + Kniha skladieb FUNtastický klavír s venovaním a podpisom + pero s logom ND

💬 Prajem Vášmu nádhernému projektu raketový štart✨

40 €

+ 3 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

102 €

+ 5 € ?

👤 Anonymný podporovateľ

🎁 Hudobný zošit a pero s logom ND

17 €

   1 2

Autori

Miesto realizácie projektu

Bratislavský kraj

Norbert Daniš

Norbert Daniš

Volám sa Norbert Daniš, som profesionálny klavirista a pedagóg hry na klavíri. Hrám na klavíri od svojich 4, študoval som hudbu na základných, stredných, vysokých školách. Som absolventom veľkého množstva medzinárodných súťaží a interpretačných kurzov. Koncertoval som takmer po celom svete a napokon som sa rozhodol zostať doma na Slovensku a prinášať svoje umenie slovenskému a českému publiku. Myslím, že som sa rozhodol správne. Za posledné dva roky som vydal dva štúdiové albumy s vlastnými klavírnymi skladbami. Vydal som tiež knihu FUNtastický klavír, ktorá pozostáva z 10 skladbičiek s ilustráciami, ktorými som sa k ich napísaniu inšpiroval. Koncertujem, hudobne vzdelávam deti, mládež aj dospelých, tvorím, vymýšľam kreatívne veci a rozširujem verejnosti obzor v oblasti hudobného umenia na sociálnych sieťach. Ako jediný slovenský klavirista som sa tento rok stal členom klavírnej rodiny Petrof Art Family, výrobcov klavírov Petrof. Nájdete ma na instagrame, youtube, facebooku a všade, kde zadáte #norbertdanis.

Kontaktovať autora

Máte otázku k projektu či odmenám? Napíšte priamo autorom kampane. Vaša správa z formulára im príde ako email.

Odmeny

Odmenou mi bude dobrý pocit

Páči sa vám projekt, za vašu podporu nič nečakáte, chcete iba prispieť ľubovoľnou sumou. Ďakujeme

Hudobný zošit a pero s logom ND
Hudobný zošit a pero s logom ND

Minimálna výška príspevku

15

Okrem toho, že bude hudobný zošit doručený priamo k Vám hneď, ako opustí tlačiareň, svojim finančným príspevom podporujete tiež samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti. Hudobný zošit, do ktorého sa vám budú noty konečne zapisovať pohodlne vďaka priestranným linajkám, a zároveň v ňom budete mať všetko dôležité z hudobnej teórie na jednom mieste. Noty, hudobné značky, kľúče, k tomu vysvetlivky odo mňa jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. A noty? Tie každého tento zošit naučí za pár minút. K zošitu vám pribalím čierne pero so zlatou potlačou môjho loga a nálepky.

Doručenie: do Vianoc 2022

Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND
Hudobný zošit s venovaním a podpisom + ceruzka s logom ND

Minimálna výška príspevku

19

Do zošitu Vám navyše pridám osobné venovanie s podpisom a pribalím ceruzku, ktorá nemôže chýbať žiadnemu správnemu umelcovi :) . Okrem toho, že bude hudobný zošit doručený priamo k Vám hneď, ako opustí tlačiareň, svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do Vianoc

Počet zostávajúcich odmien: 192 z 200

2x Hudobný zošit + 2x pero s logom ND
2x Hudobný zošit + 2x pero s logom ND

Minimálna výška príspevku

27

Ideálny spôsob ako potešiť okrem seba aj niekoho ďalšieho. Okrem toho, že budú hudobné zošity doručené priamo k Vám hneď, ako opustia tlačiareň, svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti. K tomu vám pribalím lesklé čierne perá so zlatou potlačou loga ND.

Doručenie: do Vianoc 2022

Hudobný zošit + Kniha skladieb FUNtastický klavír s venovaním a podpisom + pero s logom ND
Hudobný zošit + Kniha skladieb FUNtastický klavír s venovaním a podpisom + pero s logom ND

Minimálna výška príspevku

37

Podporou získate podpísanú knihu FUNtastický klavír s mojimi 10 autorskými skladbami pre deti aj dospelých a Hudodbný zošit. Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom a dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do Vianoc 2022

Počet zostávajúcich odmien: 45 z 50

2x kniha FUNtastický klavír + 2x Hudobný zošit + darček
2x kniha FUNtastický klavír + 2x Hudobný zošit + darček

Minimálna výška príspevku

59

Dve knihy, dva zošity=dvojitá radosť Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do Vianoc

Počet zostávajúcich odmien: 29 z 30

EXTRA BALÍK ND
EXTRA BALÍK ND

Minimálna výška príspevku

87

Touto podporou získate: KNIHU FUNtastický klavír s venovaním a podpisom, HUDOBNÝ ZOŠIT, DVA moje ŠTÚDIOVÉ ALBUMY Blessed a FUNtastický klavír na originálnom USB, PERO a CERUZKU s potlačou #norbertdanis ND, NÁLEPKY ND. Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do Vianoc

Počet zostávajúcich odmien: 20 z 20

Hodina klavíra pre dospelých
Hodina klavíra pre dospelých

Minimálna výška príspevku

70

Snívali ste vždy o tom, že sa naučíte hrať na klavíri? O tom, aké by to bolo mať hodinu klavíra na ktorej sa naučíte viac, ako za jeden rok v škole? Presvedčte sa so mnou, že máte talent, sluch a všetko potrebné k tomu, aby ste to zvládli :) . Odmenou za Vašu podporu bude ONLINE HODINA KLAVÍRA PRE DOSPELÝCH. Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do konca novembra 2022

Počet zostávajúcich odmien: 4 z 4

Súkromný klavírny koncert vo vašej obývačke
Súkromný klavírny koncert vo vašej obývačke

Minimálna výška príspevku

700

Chcete si vychutnať atmosféru mojich klavírnych koncertov priamo vo Vašej obývačke? Prinesiem ju k Vám! Odmenou za Vašu podporu bude súkromný koncert. Koncert odohrám podľa dohody buď na vašom klavíri alebo prinesiem svoj vlastný :) . Platí pre Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj s možnosťou využitia do konca novembra 2022 (podľa dohody). Svojim finančným príspevom podporujete samotný vznik projektu, ktorý výrazne uľahčí deťom aj dospelým vzdelávanie sa v hudobnej a umeleckej oblasti.

Doručenie: do konca novembra 2022

Počet zostávajúcich odmien: 2 z 2