Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Pomôžte nám otvoriť BIVIO

Nadácia Orange znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 20 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

V bratislavskej Rači vytvárame komplex s názvom BIVIO. Jeho unikátnosť spočíva v tom, že popri plnohodnotných službách pre verejnosť bude mať aj svoj sociálny rozmer. Vy sa môžete ubytovať v penzióne, najesť v reštaurácii, či využiť služby práčovne. My zasa naučíme ľudí s mentálnym postihnutím pracovať v týchto prevádzkach.

Na uskutočnenie našich plánov potrebujeme vašu pomoc, pomôžte nám dokončiť rekonštrukciu!

Prečo vás potrebujeme?

Nebolo jednoduché nájsť miesto pre BIVIO. Voľba nakoniec padla na nevyužívané priestory bývalej školy na Alstrovej ulici č. 153 v bratislavskej Rači. Po vybavení všetkých administratívnych záležitostí a povolení začala rekonštrukcia. Keďže však ide o staršie budovy, ktoré niekoľko rokov chátrali, rekonštrukcia si vyžaduje vyšší rozpočet, než bolo pôvodne plánované.

Ako občianske združenie máme obmedzené finančné zdroje, preto sa s dôverou obraciame na každého, kto by nám mohol pomôcť. Blížime sa do finále, ale dáme to jedine s vami! Pomôžte nám, nech otvoríme už v prvom polroku 2018. Ďakujeme.

Čo všetko ponúkne BIVIO?

 • Penzión - s kapacitou 25 lôžok, súčasťou budú aj plne vybavené seminárne priestory.
 • Reštaurácia - pre cca 40 osôb, v teplých mesiacoch plánujeme mať aj vonkajšie posedenie v záhrade.
 • Práčovňa a žehliareň – plne vybavená veľkokapacitná práčovňa a žehliareň, schopná poskytovať služby aj firemným zákazníkom.
 • Rehabilitačno-vzdelávacie stredisko – bude pripravovať mladých ľudí s mentálnym postihnutím na profesie pomocný kuchár, chyžná, čašník a na prácu v práčovni. Zaúčať sa budú v reálne fungujúcich prevádzkach, poskytujúcich služby širokej verejnosti. Absolventi získajú pracovné zručnosti, ktoré im pomôžu zamestnať sa v gastronomických a ubytovacích zariadeniach alebo vo verejných práčovniach. Centrum BIVIO im pomôže aj pri hľadaní zamestnania.
 • Záhrada – veľký potenciál vidíme v záhrade, ktorá k BIVIU patrí. Časom by sme ju radi otvorili komunite, mali tu preliezky pre deti, lavičky na relax, robil by sa tu zaujímavý program ako napr. tvorivé dielničky, opekačky atď.

Prečo podporiť BIVIO?

 • Vytvoríme 15 nových pracovných miest, z toho 5 pre osoby s mentálnym postihnutím.
 • Každoročne vyškolíme 10 ľudí s mentálnym postihnutím a pomôžeme im nájsť si prácu – vzdelávanie pre nich bude bezplatné.
 • Zlepší sa dostupnosť verejných služieb pre verejnosť a umožní sa tým aj rozvoj turizmu.
 • Udržateľnosť BIVIA zabezpečia zisky z podnikania, ktoré pôjdu naspäť do sociálnych služieb a služieb zamestnanosti pre ľudí s mentálnym postihnutím.
 • Obrovským plusom bude posun v kvalite života mnohých ľudí s mentálnym postihnutím.
 • Každý dar bude zdvojnásobený vďaka Nadácii Orange. Pomôcť teda môžete dvojnásobne.


ĎAKUJEME!

Crowdfundingový projekt vznikol aj vďaka podpore

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia73

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám už od roku 1980. Odvtedy sme uskutočnili mnoho projektov. Aj vďaka nám majú títo ľudia občianske preukazy a môžu sa vzdelávať. Poskytujeme im špecializované poradenstvo, vydávame časopisy, organizujeme rehabilitačné pobyty a mnoho iných zaujímavých akcií. Chceme, aby mali ľudia s mentálnym postihnutím uplatnené všetky práva, ktoré sa v ničom nebudú odlišovať od práv ľudí bez postihnutia.

Ak ste zvedaví, čo všetko robíme, pokojne nás kontaktujte. Budeme radi.

A ďakujeme Vám za Vašu podporu!
Tím ZPMP v SR

Marián Horanič

Marián Horanič

Manažér projektu BIVIO

Zuzana Kolláriková

Zuzana Kolláriková

Názov organizácie Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Štúrova 6, 81102 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 02/63814968
Web www.zpmpvsr.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt