Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Autisti v práci

Nadácia SPP znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 3 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Autisti sú často talentovaní, nedostávajú však možnosť ukázať to svetu. Chýba im dostatočná príprava na zamestnanie a je pre nich často ťažké identifikovať, čo by robiť mohli a chceli. Pomôžte ľudom s poruchami autistického spektra znova nájsť sebaúctu, naplnenie a zmysel života!


Kto sme

Naše občianske združenie SPOSA tvoria rodičia detí s poruchami autistického spektra. Vieme, že naše deti sú šikovné a chceme, aby dostali šancu.

Prečo projekt „Autisti v práci"

Ľudia s poruchami autistického spektra majú na Slovensku veľký problém sa po ukončení vzdelávania zamestnať. Zostávajú doma na podpore, zvyčajne s jedným z rodičov bez nádeje na samostatný život.

Rodiny trpia nedostatočným príjmom a ich členovia sa nemôžu realizovať. Žijú v izolácii a často strácajú zmysel života. Pritom by stačilo, keby sme dali autistom šancu, aby mohli ukázať, čo v nich je.


„Projekt vznikol vďaka iniciatíve združenia rodičov. Ako najbližší príbuzní totiž vieme, že autisti sú šikovní a majú rozhodne na viac, ako len smutno a bezcieľne vysedávať doma. Chceme im dať možnosť ukázať, čo v nich je, no zároveň si uvedomujeme, že bez pomoci nemajú šancu. Vytvorili sme preto projekt, ktorý ich dokáže odraziť od dna." - Miki Štubňa, člen SPOSA a brat autistu Michala


Ako na to

  1. S vašou pomocou plánujeme vyškoliť 10 coachov, ktorí budú trénovať skupinu 30 autistov. Budú skúmať, na akú pracovnú pozíciu sú vhodní, pomôžu im s cieľavedomým rozvojom a tréningom. Po absolvovaní vzdelávacieho procesu im pomôžu identifikovať vhodné pracovné pozície.
  2. Coachovia tiež pomôžu autistom spojiť sa s potenciálnym zamestnávateľom, absolvujú s nimi výberové konanie a počas skúšobnej doby na nich budú dohliadať.
  3. Na tieto aktivity potrebujeme vyzbierať prostriedky, za ktoré coachov vyškolíme. Peniaze od vás nám pomôžu pokryť náklady na tréning, výučbové materiály a prácu s autistami.

Funguje to?

Jasné! Vieme, že to funguje, pretože sme to vyskúšali. Po absolvovaní tréningu v našej réžii sa nám podarilo zamestnať autistu Michala v hoteli Falkensteiner. Jeho zamestnávateľ si ho nevedel vynachváliť – izby, ktoré Michal upratal, sa leskli čistotou.

Aj na základe tohto precedensu sme získali istotu, že tento projekt má zmysel. Michalovi stúplo sebavedomie a pracovná skúsenosť mu otvorila nové rozmery. Zistil, že jeho schopnosti môže niekto oceniť a získal najmä šancu na plnohodnotnejší život.

Zmena, ktorá sa udiala, má pozitívny vplyv na všetkých – Michalovi dodala pocit užitočnosti a jeho rodina má nádej, že ich syn by mohol fungovať aspoň z časti samostatne.


Ako vyberieme prvých účastníkov projektu?

Coachov vyberieme na základe pohovorov, pri ktorých zohľadníme ich vzdelanie a profesionálne skúsenosti.

Prvých tridsiatich autistov vyberieme do projektu na základe pohovorov, kde si overíme ich základné predpoklady pre pracovné povinnosti.


Prečo potrebujeme vašu podporu?

Sme občianske združenie, ktoré nemá k dispozícii veľké finančné zdroje. Zároveň vieme, že práca s autistami je náročná. Vašu pomoc použijeme na vyškolenie profesionálov, ktorí budú mať moc pozitívne ovplyvniť desiatky životov a osudov.


Týka sa to aj vás

Na Slovensku žije množstvo autistov, ktorí by chceli pracovať, ale nedostali šancu. Namiesto toho, aby v podobe daní prispievali do štátnej pokladnice, z nej peniaze čerpajú. Náš precedens pritom dokazuje, že to môže vyzerať inak.

Je preto jedno, či nejakého autistu poznáte, alebo nie. Každý človek s poruchou autistického spektra, ktorý začne pracovať, je pre nás všetkých prínosom.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky4

Finishujeme

Update #4, 29.04.2016

Touto cestou vám chceme poďakovať za vaše doterajšie príspevky. Nielen že sa nám podarilo dosiahnuť minimálnu cieľovú sumu, ale aj po jej dosiahnutí ste nás neprestali podporovať. Sami sme to nečakali.

Do konca kampane ostávajú tri dni. Stále je možnosť príspevok navýšiť. Dávate tak mladým ľuďom s autizmom reálnu príležitosť na zmysluplný a šťastný život. Ďakujeme.

SPOSA

Podarilo sa!

Update #3, 12.04.2016

A je to tu. Dnes sa nám podarilo dosiahnuť našu minimálnu cieľovú sumu. Ste fantastickí. Veľmi pekne ďakujeme za vašu podporu!

Pozor! Týmto však naša kampaň nekončí. Už máme dostatok prostriedkov na vzdelávanie koučov na prácu s mladými ľuďmi s autizmom. Každé ďalšie získane prostriedky použijeme na školenie koučov v oblasti získavania zamestnávateľov, čo je pre náš projekt kľúčové. Budeme radi, keď poprosíte vašich kamarátov a známych, aby projekt podporili. Máme ešte 20 dní. Čím viac spolu vyzbierame, tým lepšie. Ďakujeme.

Svetový deň povedomia o autizme

Update #2, 02.04.2016

Dnes je svetový deň povedomia o autizme. Vďaka OSN si ho pripomíname už deviatykrát. „To, aká by mala byť naša reakcia určite nie je ľútosť... Mali by sme ukázať ochotu pomôcť ako rodičom, tak možno aj tým deťom, pretože každé to jedno dieťa má otvorené dvere, ktorými sa dá vstúpiť." hovorí prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, ktorý aj tento rok prevzal záštitu nad týmto dňom.


Príhovor prezidenta SR pána Andreja Kisku k Svetovému dňu povedomia o autizme.


Za Vašu pomoc otvárať dvere ľuďom s autizmom Vám srdečne ďakujeme - už sme dosiahli 65% cieľovej sumy. Budeme veľmi radi, ak nás budete ďalej podporovať a povzbudíte aj vašich známych.

Ďakujeme!

Update #1, 15.03.2016

Dnes plynie len desiaty deň od spustenia projektu a sme už veľmi blízko k dosiahnutiu polovice cieľovej sumy. Ste úžasní! Veľmi si ceníme vašu podporu. :) Mladým ľuďom s autizmom sa črtá reálna šanca na kvalitnejší život.

Budeme radi, keď povzbudíte aj vašich priateľov a známych, aby sa zapojili do tohto projektu.

Nezabudnite, že ak máte záujem o odmenu, je potrebné kliknúť na tlačidlo „podporiť", ktoré sa nachádza pri konkrétnej odmene.

Ďakujeme,

SPOSA

Podporovatelia140

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Mikuláš Štubňa

Mikuláš Štubňa

Som dobrovoľník v Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom, kde sa snažíme ľuďom s poruchou autistického spektra zlepšiť kvalitu života a dlhodobo sa snažíme o ich integráciu do spoločnosti.

Názov organizácie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Miesto realizácie projektu Bratislava
Web www.sposa.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt