Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

ABY VEDA NEBOLA BIEDA

Nadácia SPP znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 3 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Byť na Slovensku mladým odborníkom, ktorý sa chce venovať vede, je náročná výzva. Získanie finančnej podpory je časovo zdĺhavý proces s neistým výsledkom. Na základe nedávnych udalostí sú grantové schémy vnímané ako netransparentné. Nezávislé zdroje sponzoringu takmer neexistujú. Sme mladý interdisciplinárny výskumný tím, ktorý chce u nás veci robiť iným spôsobom.

A vy nás v tom môžete podporiť!


O projekte

Pôsobíme na neurologickom oddelení v Bratislavských nemocniciach, kde denne prichádzame do kontaktu s pacientmi trpiacimi rôznymi neurologickými ochoreniami. Vo výskume, ktorý plánujeme realizovať na II. neurologickej klinike na Kramároch, skúmame dve konkrétne ochorenia:

  • Parkinsonovu chorobu - 2. najčastejšie sa vyskytujúce neurodegeneratívne ochorenie, a
  • Cervikálnu dystóniu - nadmerné nedobrovoľné sťahovanie svalstva v oblasti krku, ktoré môže spôsobiť neprirodzené vytočenie hlavy.

Naše vedecké aktivity nie sú niečo, čo prebieha utajené v sterilnom laboratóriu za zavretými dverami. Veda je niečo, čo sa týka nás všetkých.
Každý z nás môže prispieť k zlepšeniu podmienok pre výskum.


Čo je cieľom nášho výskumu?

Ako vidíme každý deň na ambulanciách, príznaky spomínaných ochorení nie sú iba fyzické, ale aj psychické. Narušený sociálny a rodinný život môže byť dôsledkom zmenenej schopnosti vnímania a porozumenia emócií druhých ľudí.

Cieľom nášho výskumu je preto prísť na to, ako presne ochorenie narúša práve schopnosť vnímania a aké problémy môžu mať naši pacienti pri čítaní emočných výrazov.


Prečo je výskum emócií dôležitý?

Vedieť správne a presne identifikovať, čo ľudia cítia, je dôležité najmä pre naše vzťahy s ostatnými. Pacientom s Parkinsonovou chorobou a cervikálnou dystóniou by sme pomocou nášho výskumu mohli pomôcť zlepšiť ich každodenné fungovanie, komunikáciu, čo by mohlo viesť v konečnom dôsledku k zlepšeniu medziľudských vzťahov.


Ako s Vašou podporou naložíme?

S Vašou podporou sa môžeme vrhnúť do skúmania naplno. Vyzbierané peniaze použijeme na:

  • zabezpečenie účasti 70 osôb vo výskume, ktorým dokážeme kompenzovať ich čas a energiu, ktorý venujú nášmu výskumu,
  • nákup dotykového zariadenie, komfortného pre pacientov, ktoré je nevyhnutné na skonštruovanie potrebných úloh.


Okrem Vašej finančnej podpory sa môžete aktívne zapojiť do výskumu a zistiť, o čo nám ide. Aby ste mali možnosť spoznať osobne ľudí, ktorých podporíte.


Prečo má význam podporovať vedu na Slovensku?


Kto stojí za projektom?

Sme mladý interdisciplinárny výskumný tím zložený z psychológov - Petra Brandoburová a Michal Hajdúk a neurológov - Zuzana Košutzká, Michal Minár, Alice Kušnírová, Peter Matejička a Igor Straka.


Vopred ďakujeme za Vašu podporu!

www.neuroveda.skZa podporu kampane ďakujeme:

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia104

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Zuzana Košutzká

Zuzana Košutzká

Neurologička, ktorá sa zameriava na výskum a liečbu abnormalít pohybu (tzv. movement disorders). V klinickej praxi sa venuje hlbokej mozgovej stimulácii a terapeutickému využitiu botulotoxínu pri neurologických ochoreniach. Dokončuje doktorát na tému porúch postoja a chôdze pri Parkinsonovej chorobe na 2. neurologickej klinike LFUK a UN v Bratislave, kde aj vyučuje neurológiu študentov medicíny. Aktuálne prechodne do konca apríla pôsobí na Institut du Cerveau et de la Moelle Epiniere v Paríži.

Petra Brandoburová

Petra Brandoburová

Psychologička so špecializáciou na klinickú neuropsychológiu dospelých, v ktorej v roku 2018 dokončí atestáciu na 1. lékařskej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Pre terapeutickú prax sa vzdeláva v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii. Jej domovskými pracoviskami sú nezisková organizácia Centrum MEMORY a 2. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave. Zahraničné stáže absolvovala v Írsku, Holandsku a Dánsku. Je spoluautorkou výskumného projektu NEUROPSY, vedeného prof. PhDr. Antonom Heretikom, PhD. z Katedry psychológie FF UK. Tajomníčka Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

zuzana zaťovič

zuzana zaťovič

sadasda

Meno a priezvisko Zuzana Košutzká

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt