Žiarislav - Na vrchárskom chodníku - kniha s CD

Žiarislav - Na vrchárskom chodníku - kniha s CD

Príbeh človeka, ktorý sa rozhodol odísť z mesta a usadiť sa v prírode. Pustovníčenie na samote je prekladané osudmi zvierat a ľudí. Na pozadí príbehov, odvíjajúcich sa v súbežných dejoch, na rozhraní medzi samotou a spoločnosťou, telom a duchom, zjavujú sa úvahy i verše zhudobnené do piesní. Tie sú aj v knihe na priloženom CD…

Literatúra
Žiarislav - Na vrchárskom chodníku - kniha s CD
Získaná suma
122%

5 869 €

z cieľovej sumy
4 800 €

Kampaň bola

úspešná

O projekte

Knihu Na vrchárskom chodníku písal Žiarislav po častiach. Začal ju písať nedlho po tom, čo sa po roku 2 000 usadil v Stolických vrchoch. Avšak scelil a dokončil ju oveľa neskôr.

O čom je táto kniha?

Je to príbeh o usadení sa v prírode po dlhých rokoch prežitých v meste. Spočiatku prebýval sám na dávno opustenej usadlosti. Postupne sa k nemu pridávajú zvieratá, ktorých osudy sú v knihe farbisto vykreslené. Akoby mimochodom sa v súbežných dejoch mihotajú ďalšie postavy, starousadlíci i novolazníci, blízki i vzdialení. Radosť, utrpenie, život a smrť, všetko je tu v čarovnom kole, tak, ako v samotnej prírode. Deje sa menia, ale podstata ostáva.

Pravzor človeka, ktorý opustí výhody civilizačnej spoločnosti, aby sa s nasadením pustovníka kráčajúceho proti prúdu boril cez úskalia a tŕnivy prírodného života, vychutnávajúc jeho krásy. Ale keďže dnes už nieto v našom pozemskom svete skutočnej divočiny a nik nemôže žiť úplne oddelený od ľudstva, aj tu naráža na civilizačné hrany a zvádza s ňou svoj mierový zápas človeka, ktorý nemá meno, číslo a ani zdravotné poistenie a doklady mu rozniesla po stráni čuvačka Borka.

Príbehy zároveň skutočné i čarovné

I keď hlavný dejateľ tejto spisby meno nemá, akoby tým pisateľ naznačoval, že ním môže byť ktokoľvek, treba priznať, že aj keď často to tak naozaj je, nezriedka vyráža na povrch všeobecného človečenského pustovníka pisateľova osobnosť. A to hlavne vo filozofických dumách a vo veršoch, ktoré mnohí poznajú ako jeho piesne. Aj tu však stiera rozdiely. Pohybuje sa vytrvalo „na medzi". Na medzi hmoty a snov, na medzi strhujúcich dejov i rozjímavej poézie. Tentoraz však nejde o literárneho hrdinu, ktorý je výplodom spisovateľa. Ľudia z redakčného okruhu považujú knihu Na vrchárskom chodníku, napriek jej umeleckému zameraniu, za čosi, ako beletrizovanú reportáž.

Ako kniha vyzerá

Kniha má vyše 420 písaných strán. Pôsobivými maľbami a kresbami ju ilustruje akademický maliar Igor Strinka, ktorý sa podobne, ako aj text knihy, pohybuje na pomedzí telesného a videného.

Dielo je jedinečné aj tým, že vo vzhľadne upravenej, v poradí piatej knihe, bude priložený hudobný nosič s veršami v slovenskom koreňoslovnom jazyku, v podobe zasnených i ohnivých piesní, nasiaknutých slovenskou tradíciou i nespútaným pohľadom, ktoré sršia a sálajú v novej tvorivosti. Verše sú spevavé a aj preto je ku knihe priložené CD s piesňami spisovateľa, ktoré nahral a naspieval sám alebo so skupinou Bytosti. Aj preto je zjavné, že na slovenskej umeleckej scéne očakávame to, čo tu ešte nebolo.

Súhrn:

Kniha obsahuje viac ako 400 strán pútavého čítania - príbehov plných živy, ducha a prírody.

Kniha je obohatená o hudobné CD - piesní s príbehom, ktoré vznikali v tej istej dobe, ako kniha.

Knihu dopĺňajú jedinečné maľby a kresby akademického maliara Igora Strinku.

Kniha, ktorú mnohí netrpezlivo očakávajú.

Cieľová čiastka je menej ako polovica celkových nákladov, v ktorých nie je zarátaná práca spisovateľa. Žiarislav na podporu svojej tvorbu nikdy nepoberal granty ani dotácie. Za najčistejší spôsob rozvoja kultúry považuje uvedomelú, dobrovoľnú podporu od jej vlastných priaznivcov a nadšencov.O projekte

Chcem podporiť!

Nepotrebujete odmenu? Tak darujte sumu podľa svojho uváženia a získajte aspoň našu vďaku.

Na vrchárskom chodníku

Minimálna výška príspevku

20

Ak podporíte knihu čiastkou aspoň 20,- €, pošleme vám knihu + 1 prírodný časník na rok 2018 do vašej schránky.

Vrchárske trojvršie

Minimálna výška príspevku

60

Ak podporíte knihu čiastkou aspoň 60,- €, pošlem vám tri tieto knihy + dva časopisy Rodná cesta + 1 prírodný časník na rok 2018 do vašej schránky.

Vrchársky päťboj

Minimálna výška príspevku

100

Ak podporíte knihu aspoň 100,- €, pošleme vám 5 kníh "Na vrchárskom chodníku" + 1 prírodný časník na rok 2018

alebo 5 vami zvolených Žiarislavových diel (knihy, CD), dostupných vo Vydavateľstve Diva.