Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Chuť žiť

Nadácia SPP znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 3 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

PREČO?

Projekt Chuť žiť rieši problém porúch príjmu potravy (ďalej PPP) na Slovensku. Podľa medzinárodných štatistík 5,7% ženskej populácie trpí anorexiou, 7,3% bulímiou a takmer polovica atlétok má problémy s PPP (6% - 45%). Čo sa týka mužskej populácie, 2,1% trpí bulímiou a do 19% atlétov trpí, prípadne si prešlo PPP. Pri adolescentoch sa toto číslo pohybuje okolo 5% a PPP majú najvyššiu úmrtnosť spomedzi psychických porúch (úmrtnosť sa pohybuje okolo 17% až 20%). Všetky spomenuté čísla rastú.

Na Slovensku je téma PPP tabu.

Ľudia nedisponujú dostatočnými informáciami. Na základe prieskumu, ktorý pre projekt vytvorila prieskumná agentúra 2muse, tretina Slovákov nevie, že by pacientom s PPP mali odporučiť lekársku pomoc; tretina si myslí, že anorexia je len módny výstrelok, štvrtina tvrdí, že PPP sa týkajú len mladých dievčat a polovica nevie, že PPP môžu končiť smrťou. Veria mýtom a trpiaci nemajú chuť ani odvahu dať sa liečiť.

Čo je pre projekt veľmi pozitívna správa, z prieskumu vyšlo, že ľudia žiadajú vedieť viac informácií, boli by radi, keby vznikla kampaň a mladí ľudia by prijali workshopy na školách, ktoré by viedol človek, čo si PPP prešiel.

Liečebný systém PPP na Slovensku je alarmujúci. Pre mladistvých je pre celé Slovensko vyhradených iba 6 lôžok na oddelení detskej psychiatrie na Kramároch v Bratislave. Pre dospelých existuje liečebný ústav v Pezinku, v ktorom sa však liečia aj iné choroby, nielen PPP. Trpiaci majú problém spozorovať príznaky a vyhľadať lekársku pomoc. Psychiatrov je veľmi málo, mnohí psychológovia neprijímajú pacientov s PPP a kontakty na internete sú neaktuálne.

ČO A AKO?

Projekt má niekoľko častí.

1, Celoslovenská edukačná kampaň

  • zahŕňa média, predovšetkým internet. Mala by šíriť prevenciu, tému PPP odtabuizovať a poukázať, že je to akútny problém, ktorý sa musí začať riešiť. Taktiež bude ľudí vzdelávať, čo PPP naozaj sú, búrať mýty a viesť k porozumeniu chorých.

2, Pomoc pre pacientov a odborníkov

  • Prostredníctvom projektu by sme radi ľudí naučili rozoznávať príznaky a namotivovali ich, aby vyhľadali lekársku pomoc. Chuť žiť zároveň vytvorí celoslovenskú sieť špecialistov, čo zahŕňa psychiatrov, psychológov, výživových poradcov, liečebné inštitúcie a organizácie venujúce sa duševnému zdraviu. Vďaka tejto sieti budeme vedieť poslať chorých k odborníkovi, ktorého si nájdu na projektovej stránke. Na stránke budú môcť ľudia nájsť lekára, s ktorého menom bude uvedená adresa a kontaktné údaje. Okrem toho bude stránka zahŕňať kompletné informácie o PPP, o projekte a jeho aktivitách, online poradňu a rôzne odkazy.

3, Komplexný balík edukačných aktivít

  • workshopy na školách, verejné diskusie, prednášky (pedagógovia, tréneri, športovci…), osobnú propagáciu projektu na rôznych podujatiach, natáčanie videií, robenie proma, či menšie aktivitky ako výstava obrazov maľovaných chorými (arteterapia) a pod. Projekt chce okrem toho vytvárať komunity ľudí, ktorí si navzájom pomáhajú byť zdraví, v spolupráci s internetovou poradňou Ipčko bojovať proti Pro-Ana skupinám a zastrešovať dobrovoľníkov, dať im nové skúsenosti a zariadiť, aby spolu s projektom rástli aj oni.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Podporovatelia70

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Valentína Sedileková

Valentína Sedileková

Valentína Sedileková je 18-ročná študentka strednej školy LEAF Academy. Venuje sa písaniu kníh, publikuje články v týždenníku Trend a kvôli osobnej skúsenosti s poruchami príjmu potravy rozbieha celoslovenský neziskový projekt Chuť žiť.

Róbert Slovák

Róbert Slovák

S priateľmi som založil reklamnú agentúru Respect APP a som prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska. Bol som spoluiniciátor Výzvy k ľudskosti a založil som medzinárodnú databázu charitatívnych kampaní GOODEAS.org. Po komédii o neexistujúcom filme s názvom Prvý slovenský horor dokončujem smutnú komédiu o nezmysle života a smrti La Dolce Morte.

Meno a priezvisko Valentína Sedileková
Web https://chutzit.sk/

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt