Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Víkend otvorených parkov a záhrad

Baumit znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 1 210 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Milí priatelia, priaznivci a užívatelia parkov a záhrad,

aj tento, už ôsmy rok, pre Vás pripravujeme podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorého hlavným cieľom je oslava a prezentácia hodnôt jedinečného prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré parky a záhrady predstavujú.

Prečo sa to deje?

V roku 2006 Národný Trust n.o. vzhľadom k nie práve ideálnemu stavu mnohých historických parkov a záhrad na Slovensku a nedostatočnej informovanosti verejnosti v tejto oblasti inicioval vznik pracovnej skupiny "Priatelia historických parkov a záhrad". Táto pracovná skupina pozostáva z odborníkov v danej oblasti ako aj nadšencov a dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud historických parkov a záhrad na Slovensku.

Cieľom skupiny je podnecovať záujem o historické parky a záhrady všetkými prostriedkami, vhodnými na zachovanie tohto typu kultúrneho dedičstva a na jeho lepšie poznanie a cenenie; pomôcť vedeckému výskumu, šíreniu informácií a ich medzinárodnej výmene, publikovaniu odborných a popularizačných diel, viesť obyvateľstvo k rešpektovaniu, chápaniu prírody a historického, resp. kultúrneho dedičstva .

Podujatie Víkend otvorených historických parkov a záhrad je jedným z konkrétnych výstupov a výsledkom spolupráce ľudí voľne združených v pracovnej skupine.

Inšpirovaní podujatím podobného charakteru s názvom „Open Garden Squares Weekend", ktoré od roku 1998 organizuje britská organizácia London Parks and Gardens Trust, sme sa v rámci Národného Trustu Slovenska rozhodli v roku 2007 pripraviť prvý ročník Víkendu otvorených historických parkov a záhrad Bratislavy s partnerskými podujatiami aj v Nitre.

Dnes sa už podujatie, pod názvom Víkend otvorených parkov a záhrad, rozrástlo naprieč celým Slovenskom, odvíjajúc svoje aktivity v približne 50-tich lokalitách a so stále rastúcim celospoločenským záujmom.

Podujatie je oslavou či festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt, ktoré pre nás parky a záhrady predstavujú. Našou ambíciou je zároveň priviesť kompetentných ku konkrétnym spoločensky prospešným krokom. Tento rok v rámci podujatia pripravujeme aj odborný seminár venovaný stromovým alejám.

O čo ide?

Hlavným cieľom podujatia je atraktívnou formou predstaviť obyvateľom a návštevníkom Slovenska kultúrno-historické, spoločenské, prírodné a zdravotno-rekreačné, či mnohé iné hodnoty najmä historických parkov a záhrad. Pochopením týchto hodnôt mienime zapojiť ľudí do zmysluplného využívania a aktívnej ochrany nášho spoločného kultúrno-prírodného dedičstva, ktoré parky a záhrady predstavujú.

Aj keď parky a záhrady plánujeme predstaviť najmä ako dôležité kultúrno-historické a prírodné dedičstvo Slovenska, nesmieme zabudnúť na ich význam pre ďalšie oblasti fungovania komunít na Slovensku – rozvoj osobností, fyzické i duševné zdravie, ekonomický prínos či rôzne sociálne benefity.

Našim zámerom je počas podujatia predstaviť verejnosti aj prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe a údržbe týchto miest podieľali v minulosti, ale aj prácu súčasných záhradných a krajinných architektov, záhradníkov, sadovníkov, pamiatkárov, vedeckých inštitúcií a združení či mimovládnych organizácií a aktívnych občanov.

Prečo nás podporiť?

  1. Podujatie umožňuje spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej republiky novým spôsobom či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad.
  2. Ide o kultúrno-výchovné podujatie, ktoré atraktívnym spôsobom prezentuje hodnoty parkov a záhrad a cez pochopenie týchto hodnôt poukazuje na potrebu ich aktívnej ochrany.
  3. Prezentujeme prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe a údržbe parkov a záhrad Slovenska podieľali v minulosti ako aj tých, ktorí sa tomuto krásnemu umeniu venujú aj v dnešných dňoch - meníme prístup a pohľad na záhradné umenie.

Organizačný tím projektu ako aj naši sprievodcovia a koordinátori lokalít robia svoju prácu ako dobrovoľníci – bez nároku na finančnú odmenu.

Aj keď máme šťastie na ochotných ľudí, niektoré veci ako napríklad pitný režim, strava, tričká pre dobrovoľníkov a prípadné cestovné náklady vyžadujú finančné prostriedky. Potrebujeme vytlačiť program podujatia, mapky a plagáty, rozniesť stoličky, stoly, stany čo je spojené s nákladmi na pohonné hmoty.

Aby sme vedeli zabezpečiť aj zaujímavý sprievodný program, musíme rátať s nákladmi na kancelárske potreby, výtvarný materiál a odmeny pre lektorov a organizátorov interaktívnych aktivít. Zároveň musíme investovať aj do modernizácie a rozvoja webstránky podujatia.

Preto pri príprave i realizácii podujatia uvítame Vašu finančnú podporu, ktorá nám umožní naďalej a kvalitnejšie obhajovať ochranu a zmysluplné využívanie parkov a záhrad Slovenska.

Prečo práve teraz?

Po niekoľko-ročnom úsilí nás vlastné skúsenosti a spätná väzba účastníkov a zástupcov zúčastnených lokalít Víkendu otvorených parkov a záhrad niečo naučili.

  • Záujem o kultúru záhrad a parkov má stúpajúci trend - ľudia naozaj pripisujú veľký význam možnosti chodiť do pekne upraveného okolia, zelene.
  • Reálne a aktuálne informácie o parkoch a záhradách sú nedostatočné pre ucelené závery a pre schopnosť a pocit nutnosti robiť rozhodnutia v prospech zelených plôch.
  • Výskum a práca v teréne sú významné metódy získavania argumentov a informácií, ktoré môžme využiť pri ochrane parkov a záhrad a ich zveľaďovaní či obnove.
  • Osobné stretnutia sú najefektívnejšie pri získavaní ďalších lokalít, ktoré by sme Vám dokázali sprístupniť.

Staňte sa príspevkom neoddeliteľnou súčasťou vývoja Slovenska v zelenšiu a krajšiu krajinu.

Ďakujeme, že Vám osud slovenských parkov a záhrad nie je ľahostajný!

V roku 2016 sa podujatie uskutoční opäť druhý júnový víkend v dňoch 10.-12.6.2016. Poďte s nami do slovenských parkov a záhrad!


Organizátori

Podujatie na Slovensku organizačne zabezpečuje Národný Trust n.o. Do podujatia je každý rok zapojených množstvo partnerov (mestské a obecné samosprávy, odborné a výskumno-vedecké či vzdelávacie inštitúcie ako aj množstvo ďalších mimovládnych organizácií), bez ktorých by naše podujatie nebolo možné realizovať a im patrí naša vďaka. (Zo strany partnerov podujatia ide o nefinančnú podporu)

Mimovládna nezisková organizácia Národný Trust n.o. v spolupráci s obyvateľmi a priaznivcami Slovenska chráni kultúrne a prírodné dedičstvo našej krajiny a podporuje jeho obnovu, sprístupňovanie a zmysluplné využívanie.

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky1

Pozvánka Zahrada v zahrade

Update #1, 24.05.2016

Milí priatelia parkov a záhrad,

touto cestou by sme Vás v mene našej odbornej garantky podujatia Víkendu parkov a záhrady, pani Tamary Reháčkovej, radi pozvali na vernisáž Záhrada v záhrade - pohľad krajinnej architektky, ktorá navštívila japonské záhrady počas troch ročných období – na jar, v lete a na jeseň.

25.05.2016 (streda) o 18:00 - Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Povedzte o nás Vašim známym, každá podpora sa počíta :)

S prianím pekného večera,

tím VOPZ z Národného Trustu n.o.

Podporovatelia29

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Ivana Janská

Ivana Janská

Parky a záhrady sú mojou vášňou. V rokoch 2012 a 2013 som navštevovala podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad ako návštevníčka, no mala som potrebu byť súčasťou tohto výnimočného projektu a tak som od júna 2013 aktívnou dobrovoľníčkou Národného Trustu n.o. – pôsobím ako PR a projektová manažérka a koordinátorka dobrovoľníkov. Jedným z mojich snov je opätovné sprístupnenie Kochovej záhrady verejnosti - www.kochovazahrada.sk. (tajne na tom pracujeme) Dobrá správa je, že máme povolenie na dobrovoľnícke brigády a jej sprístupnenie verejnosti v rámci podujatia aj tento rok – vidíme sa v Kochovej tento rok tam opäť sprevádzam!

Michal Kopecký

Michal Kopecký

Fotograf, milovník prírody, poradca na volnej nohe. Po dlhoročných skúsenostiach zo zahraničia mám chuť a potrebu zmeniť Slovensko k lepšiemu. Národný Trust je organizácia v ktorej vidím ohromný potenciál, a to nie len v podujatí Víkend otvorených parkov a záhrad, na ktorého príprave sa aktívne podieľam. Pomáham so sociálnymi sieťami, textami a celkovou stratégiou Národého Trustu a jeho aktivít, ktorého som teraz súčasťou ako dobrovoľník.

Názov organizácie Národný Trust n.o.
Miesto realizácie projektu Bratislava
Adresa Hlboká cesta 9, 88104 Bratislava, Slovensko
Telefónne číslo 0904 638 158
Web www.nt.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt