Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Dokumentárny film Medzi nami odkrýva každodennú rutinu v slovenských pôrodniciach a zároveň dáva priestor ženám, aby vyslovili svoje skúsenosti. Po svojom uvedení na festivale Jeden svet vyvolal obrovskú verejnú diskusiu o podmienkach, v akých (sa) na Slovensku rodíme.

Odvtedy putuje po celom svete. Okrem Slovenska a Česka ho uviedli v Rumunsku, Taliansku, Chorvátsku, Južnej Afrike či Mexiku. Premietal sa na festivaloch, na konferencii pôrodných asistentiek, v materských centrách či na fakultách.

Na to, aby sme mohli vzdelávacie diskusie sprístupniť aj na ďalších vysokých školách a univerzitách, však potrebujeme vašu podporu.PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?

Pôrod nie je ani ženská záležitosť, ani deň, ktorý stačí prežiť. Naše zdravie v dospelosti, schopnosť vytvárať hlboké vzťahy či odolávať stresu vzniká už v pôrodnici. Všetci sme sa narodili. A hoci žijeme v 21. storočí, stále (sa) rodíme nedôstojne.

Dokumentárny film Medzi nami vznikol preto, aby sme otvorili diskusiu o probléme, ktorý sa týka celej spoločnosti. Vzdelávacie turné je spôsobom, ako prispieť k jeho riešeniu.


NA PÔRODE ZÁLEŽÍ

Aby sa situácia v pôrodníctve zmenila, potrebujeme nielen vzdelaný zdravotnícky personál, ale najmä spoločnosť, ktorá vie, že na pôrode záleží. Oslovíme preto študentky a študentov medicíny, práva, pôrodnej asistencie či žurnalistiky.

Podľa ich špecializácie chceme hovoriť o týchto témach: Ako vyzerá dobrá prax v pôrodniciach a čo sú medzinárodné štandardy? Aké sú ľudské práva žien a detí pri pôrode, ako im poskytnúť právnu pomoc? Prečo sú dojčenia a kontakt koža na kožu také dôležité? Aká je rola médií pri vytváraní obrazu toho, čo sa pri pôrode považuje za normálne? Prečo je násilie na ženách v našej spoločnosti neviditeľné?SPOLUPRACUJEME S EXPERTKAMI

Iniciátorkou projektu je nezávislá novinárka a dokumentaristka Zuzana Límová. Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj vzdelávaniu. Viedla desiatky workshopov pre deti i dospelých, je spoluautorkou a dlhoročnou konzultantkou vzdelávacích príručiek pre stredné i vysoké školy.

Už počas nakrúcania filmu Medzi nami spolupracoval filmový štáb s expertkami a expertmi zo Slovenska i zahraničia. Ich pohľad a skúsenosti ponúkneme aj na vysokých školách.

Je nám cťou, že vzdelávacieho turné s filmom Medzi nami sa zúčastnia (v abecednom poradí):

Janka Debrecéniová je právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, špecializuje sa na ľudské práva a najmä ľudské práva žien. Je editorka publikácií Ženy – Matky – Telá.

Zuzana Krišková je ľudskoprávna aktivistka špecializujúca sa na rôzne aspekty pôrodnej starostlivosti. Je predsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy a spoluautorka publikácie Ženy – Matky – Telá.

Zuzana Pešťanská je sociálna antropologička, ktorá skúmala problematiku morálneho uvažovania a telesných symbolov v kontexte reprodukčného zdravia tehotných a rodiacich žien. Momentálne spolupracuje so Slovensko-českým ženským fondom a pôsobí ako nezávislá výskumníčka.

Andrea Poloková sa venuje podpore dojčenia a pomoci pri dojčení. Prednáša o vplyve pôrodu na dojčenie, kontakte koža na kožu bezprostredne po pôrode a rozmanitých aspektoch dojčenia. Vedie o. z. MAMILA. Je autorkou knihy Praktický návod na dojčenie.


FOTO: Jeden svet, Prievidza


AKO POUŽIJEME VAŠE DARY?

Vaša podpora nám umožní vycestovať na desať vysokých škôl po celom Slovensku, pokryť cestovné náklady a prípadné ubytovanie pre režisérku Zuzanu Límovú a expertky. Priame náklady na jednu projekciu sú približne 350 euro. Každá zo škôl od nás dostane licenciu na vzdelávacie projekcie a vzdelávacie materiály, vrátane publikácií Ženy - Matky - Telá (v pdf).

V mestách, kde sa budú konať vzdelávacie projekcie na vysokej škole či univerzite, zároveň oslovíme miestny kultúrny priestor či kino, aby sme mohli film s diskusiou uviesť aj pre verejnosť.

Leto venujeme príprave a na vzdelávacie turné vyrazíme začiatkom zimného semestra (september - október 2019). Projekt uskutočníme aj vtedy, ak sa nám nepodarí vyzbierať cieľovú sumu. V tom prípade znížime plánovaný počet škôl.FILM MEDZI NAMI A EXPERTKY V MÉDIÁCH

Dokumentaristka Zuzana Límová: Je tragédia, že žena odcháda do pôrodnice silná a zdravá, odchádza slabá a zranená

Právnička Janka Debrecéniová: O zákrokoch na našom tele rozhodujeme len my samy

Aktivistka Zuzana Krišková: Rodí žena, nie zdravotnícky personál

Lekárka Lucia Kantorová: Zdravie v dospelosti sa začína už v pôrodnici

Premietanie filmu Medzi nami a diskusia v Klube pod lampou so sociálnou antropologičkou Zuzanou Pešťanskou, moderátorkou Veronikou Pizano a režisérkou Zuzanou Límovou


ZA PODPORU ĎAKUJEME:

 • Ivete Aldana & Lucii Lišiakovej & Veronike Pizano, autorkám knihy Ešte netlačte!
 • o. z. Ženské kruhy a Mamila
 • o. z. Občan, demokracia a zodpovednosť
 • Petrovi Ivaničovi z projektu Svet medzi riadkami
 • režisérke filmu Mesiac v nás Diane Fabiánovej a producentke Lenke Gondoľovej
 • Jozefovi Magátovi a MT Agency
 • Magdaléne Rojo z projektu Women Who Stay


Foto: Before I Met You - Medzi nami; Jeden svet, Prievidza; archív Z. Límovej

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania

Poďakovania

Podporovatelia164

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Zuzana Límová

Zuzana Límová

Zuzana Límová je nezávislá novinárka a dokumentaristka. Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a réžiu na medzinárodnej škole ZeLIG - School for Documentary, Television and New Media v talianskom Bolzane.

Tú ukončila autorským dokumentom MEDZI NAMI (Before I Met You), ktorý vyvolal búrlivú diskusiu o slovenskom pôrodníctve a prispel k pozitívnym zmenám.

Ako režisérka sa podieľala na kampaniach pre ľudí bez domova či ženy s onkologickým ochorením. Okrem toho už vyše desať rokov spolupracuje na vzdelávacích projektoch doma i v zahraničí.


Foto: Tomáš Halász

Zuzana Krišková

Zuzana Krišková

Zuzana Krišková je ľudskoprávna aktivistka špecializujúca sa na rôzne aspekty pôrodnej starostlivosti. Je predsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy a spoluautorka publikácie Ženy – Matky – Telá.Foto: Maia Martiniak

Zuzana Pešťanská

Zuzana Pešťanská

Zuzana Pešťanská je antropologička, ktorá skúmala problematiku morálneho uvažovania a telesných symbolov v kontexte reprodukčného zdravia tehotných a rodiacich žien. Momentálne spolupracuje so Slovensko-českým ženským fondom a pôsobí ako nezávislá výskumníčka.Foto: Dorota Holubová

Janka Debrecéniová

Janka Debrecéniová

Janka Debrecéniová je právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, špecializuje sa na ľudské práva a najmä ľudské práva žien. Je editorka publikácií Ženy – Matky – Telá.
Foto: Andrej Bán, Týždeň

Andrea Poloková

Andrea Poloková

Andrea Poloková sa venuje podpore dojčenia a pomoci pri dojčení. Prednáša o vplyve pôrodu na dojčenie, kontakte koža na kožu bezprostredne po pôrode a rozmanitých aspektoch dojčenia. Vedie o. z. MAMILA. Je autorkou knihy Praktický návod na dojčenie.

Meno a priezvisko Zuzana Límová

Kontaktujte autoraPoďakovania (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt