Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

O projekte

O projekte

Dokumentárny film Medzi nami odkrýva každodennú rutinu v slovenských pôrodniciach a zároveň dáva priestor ženám, aby vyslovili svoje skúsenosti. Po svojom uvedení na festivale Jeden svet vyvolal obrovskú verejnú diskusiu o podmienkach, v akých (sa) na Slovensku rodíme.

Odvtedy putuje po celom svete. Okrem Slovenska a Česka ho uviedli v Rumunsku, Taliansku, Chorvátsku, Južnej Afrike či Mexiku. Premietal sa na festivaloch, na konferencii pôrodných asistentiek, v materských centrách či na fakultách.

Na to, aby sme mohli vzdelávacie diskusie sprístupniť aj na ďalších vysokých školách a univerzitách, však potrebujeme vašu podporu.PREČO JE TO DÔLEŽITÉ?

Pôrod nie je ani ženská záležitosť, ani deň, ktorý stačí prežiť. Naše zdravie v dospelosti, schopnosť vytvárať hlboké vzťahy či odolávať stresu vzniká už v pôrodnici. Všetci sme sa narodili. A hoci žijeme v 21. storočí, stále (sa) rodíme nedôstojne.

Dokumentárny film Medzi nami vznikol preto, aby sme otvorili diskusiu o probléme, ktorý sa týka celej spoločnosti. Vzdelávacie turné je spôsobom, ako prispieť k jeho riešeniu.


NA PÔRODE ZÁLEŽÍ

Aby sa situácia v pôrodníctve zmenila, potrebujeme nielen vzdelaný zdravotnícky personál, ale najmä spoločnosť, ktorá vie, že na pôrode záleží. Oslovíme preto študentky a študentov medicíny, práva, pôrodnej asistencie či žurnalistiky.

Podľa ich špecializácie chceme hovoriť o týchto témach: Ako vyzerá dobrá prax v pôrodniciach a čo sú medzinárodné štandardy? Aké sú ľudské práva žien a detí pri pôrode, ako im poskytnúť právnu pomoc? Prečo sú dojčenia a kontakt koža na kožu také dôležité? Aká je rola médií pri vytváraní obrazu toho, čo sa pri pôrode považuje za normálne? Prečo je násilie na ženách v našej spoločnosti neviditeľné?SPOLUPRACUJEME S EXPERTKAMI

Iniciátorkou projektu je nezávislá novinárka a dokumentaristka Zuzana Límová. Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj vzdelávaniu. Viedla desiatky workshopov pre deti i dospelých, je spoluautorkou a dlhoročnou konzultantkou vzdelávacích príručiek pre stredné i vysoké školy.

Už počas nakrúcania filmu Medzi nami spolupracoval filmový štáb s expertkami a expertmi zo Slovenska i zahraničia. Ich pohľad a skúsenosti ponúkneme aj na vysokých školách.

Je nám cťou, že vzdelávacieho turné s filmom Medzi nami sa zúčastnia (v abecednom poradí):

Janka Debrecéniová je právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, špecializuje sa na ľudské práva a najmä ľudské práva žien. Je editorka publikácií Ženy – Matky – Telá.

Zuzana Krišková je ľudskoprávna aktivistka špecializujúca sa na rôzne aspekty pôrodnej starostlivosti. Je predsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy a spoluautorka publikácie Ženy – Matky – Telá.

Zuzana Pešťanská je sociálna antropologička, ktorá skúmala problematiku morálneho uvažovania a telesných symbolov v kontexte reprodukčného zdravia tehotných a rodiacich žien. Momentálne spolupracuje so Slovensko-českým ženským fondom a pôsobí ako nezávislá výskumníčka.

Andrea Poloková sa venuje podpore dojčenia a pomoci pri dojčení. Prednáša o vplyve pôrodu na dojčenie, kontakte koža na kožu bezprostredne po pôrode a rozmanitých aspektoch dojčenia. Vedie o. z. MAMILA. Je autorkou knihy Praktický návod na dojčenie.

Katarína Kárászová je psychologička a psychoterapeutka, špecializuje sa na liečenie traumy. V súčasnosti sa venuje najmä vzdelávaniu a podpore kolegov z pomáhajúcich profesií, napríklad v Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR.


FOTO: Jeden svet, Prievidza


AKO POUŽIJEME VAŠE DARY?

Vaša podpora nám umožní vycestovať na desať vysokých škôl po celom Slovensku, pokryť cestovné náklady a prípadné ubytovanie pre režisérku Zuzanu Límovú a expertky. Priame náklady na jednu projekciu sú približne 350 euro. Každá zo škôl od nás dostane licenciu na vzdelávacie projekcie a vzdelávacie materiály, vrátane publikácií Ženy - Matky - Telá (v pdf).

V mestách, kde sa budú konať vzdelávacie projekcie na vysokej škole či univerzite, zároveň oslovíme miestny kultúrny priestor či kino, aby sme mohli film s diskusiou uviesť aj pre verejnosť.

Leto venujeme príprave a na vzdelávacie turné vyrazíme začiatkom zimného semestra (september - október 2019). Projekt uskutočníme aj vtedy, ak sa nám nepodarí vyzbierať cieľovú sumu. V tom prípade znížime plánovaný počet škôl.FILM MEDZI NAMI A EXPERTKY V MÉDIÁCH

Dokumentaristka Zuzana Límová: Je tragédia, že žena odcháda do pôrodnice silná a zdravá, odchádza slabá a zranená

Právnička Janka Debrecéniová: O zákrokoch na našom tele rozhodujeme len my samy

Aktivistka Zuzana Krišková: Rodí žena, nie zdravotnícky personál

Lekárka Lucia Kantorová: Zdravie v dospelosti sa začína už v pôrodnici

Premietanie filmu Medzi nami a diskusia v Klube pod lampou so sociálnou antropologičkou Zuzanou Pešťanskou, moderátorkou Veronikou Pizano a režisérkou Zuzanou Límovou


ZA PODPORU ĎAKUJEME:

 • Ivete Aldana & Lucii Lišiakovej & Veronike Pizano, autorkám knihy Ešte netlačte!
 • o. z. Ženské kruhy a Mamila
 • o. z. Občan, demokracia a zodpovednosť
 • Petrovi Ivaničovi z projektu Svet medzi riadkami
 • režisérke filmu Mesiac v nás Diane Fabiánovej a producentke Lenke Gondoľovej
 • Jozefovi Magátovi a MT Agency
 • Magdaléne Rojo z projektu Women Who Stay


Foto: Before I Met You - Medzi nami; Jeden svet, Prievidza; archív Z. Límovej

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky6

Pozývame na online diskusiu: Ako byť v spojení aj po narodení

Update #6, 18.06.2020

Srdečne vás pozývame na online diskusiu na tému AKO BYŤ V SPOJENÍ AJ PO NARODENÍ, ktorú organizujeme v rámci projektu Na pôrode záleží. Uskutoční sa v utorok 23. júna 2020 o 18:00 h.

Ako pôrod vplýva na naše zdravie a vzťahy v budúcnosti? Ako byť rešpektujúcim rodičom? Čo je bezpečná vzťahová väzba? Akým spôsobom môžeme prispieť k pozitívnym zmenám v pôrodníctve aj v spoločnosti my všetci?

Aj o tomto sa budeme rozprávať s rodičovskou poradkyňou Martinou Vagačovou a s trauma terapeutkou Katarínou Kárászovou. Moderuje Zuzana Límová, režisérka filmu Medzi nami.

Diskusia bude prístupná pre diváčky a divákov, ktorí sa vopred zaregistrujú na tomto linku.

Dokumentárny film Medzi nami, ktorý ilustruje situáciu v slovenských pôrodniciach, je dostupný online na našej webovej stránke: http://beforeimetyoufilm.com/sk/.

Nájdete ho aj v databáze dokumentárnych filmov na portáli DAFilms SK.

Ďakujeme, že si film pozriete legálnou cestou. Podporujete tým našu prácu, a teda aj zmenu, ktorú chcete vidieť vo svete.

Ak ste študentom alebo študentkou vysokej školy a film chcete vidieť v rámci svojho profesného vzdelávania, rady Vám to umožníme. Kontaktujte nás, prosím, emailom: zuzana.limova@clovekvohrozeni.sk.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili vzdelávacie aktivity k filmu Medzi nami prostredníctvom portálu StartLab.

Vďaka patrí aj tímu Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý diskusiu zastrešil.

Pretože #napôrodezáleží.Zmena termínu online diskusie: Ako o pôrode hovoríme, tak (sa) rodíme

Update #5, 01.06.2020

Z dôvodu vážnej rodinnej udalosti presúvame pôvodný termín online diskusie "AKO O PÔRODE HOVORÍME, TAK (SA) RODÍME" s novinárkou Barborou Marekovou a antropologičkou Zuzanou Pešťanskou.

O novom dátume a čase budeme informovať zaregistrovaných divákov a diváčky prostredníctvom e-mailu.

Ak máte záujem dostať informáciu o novom termíne, zaregistrujte sa, prosím, na tomto linku.

Ďakujeme za pochopenie.

Pozývame na online diskusiu: Ako o pôrode hovoríme, tak (sa) rodíme

Update #4, 28.05.2020

Srdečne vás pozývame na online diskusiu na tému AKO O PÔRODE HOVORÍME, TAK (SA) RODÍME pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu. Uskutoční sa v utorok 2. júna 2020 o 18:00 h.

Ako vplývajú médiá na to, ako (sa) rodíme? Z akých dôvodov verí zdravotnícky personál viac mužom ako ženám? Prečo by sme ženu nemali volať „mamička", ak to nie je naša matka? Ako môžu novinárky a novinári prispieť k pozitívnym zmenám v pôrodníctve a ako my všetci?

Aj o tomto sa budeme rozprávať s novinárkou Barborou Marekovou a sociálnou antropologičkou Zuzanou Pešťanskou. Moderuje Zuzana Límová, režisérka filmu Medzi nami.

Diskusia bude prístupná pre diváčky a divákov, ktorí sa vopred zaregistrujú na tomto linku.

Dokumentárny film Medzi nami, ktorý ilustruje situáciu v slovenských pôrodniciach, je dostupný online na našej webovej stránke: http://beforeimetyoufilm.com/sk/.

Nájdete ho ako Film týždňa aj v databáze dokumentárnych filmov na portáli DAFilms SK.

Ďakujeme, že si film pozriete legálnou cestou. Podporujete tým našu prácu, a teda aj zmenu, ktorú chcete vidieť vo svete.

Ak ste študentom alebo študentkou vysokej školy a film chcete vidieť v rámci svojho profesného vzdelávania, rady Vám to umožníme. Kontaktujte nás, prosím, emailom: zuzana.limova@clovekvohrozeni.sk.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili vzdelávacie aktivity k filmu Medzi nami prostredníctvom portálu StartLab.

Vďaka patrí aj tímu Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý diskusiu zastrešil.

Pretože #napôrodezáleží.

Pozývame na diskusiu: Na pôrode záleží. Za každých okolností

Update #3, 23.05.2020

Srdečne vás pozývame na online diskusiu na tému NA PÔRODE ZÁLEŽÍ. ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu. Uskutoční sa v utorok 26. mája 2020 o 18:00 h.

Aké sú skúsenosti žien, ktoré priviedli svoje deti na svet počas pandémie? Čo odporúčajú medzinárodné odborné organizácie, vrátane WHO? Ako dojčenie chráni zdravie? Čo môžeme urobiť, aby sme podporili pozitívne zmeny?

Aj o tom budú hovoriť expertky na pôrodníctvo a dojčenie Miroslava Rašmanová z organizácie Ženské kruhy a Andrea Poloková zo združenia Mamila. Moderuje Zuzana Límová, režisérka filmu Medzi nami.

Diskusia bude prístupná pre diváčky a divákov, ktorí sa vopred zaregistrujú na tomto linku.

Dokumentárny film Medzi nami, ktorý ilustruje situáciu v slovenských pôrodniciach, je dostupný online: http://beforeimetyoufilm.com/sk/.

Ďakujeme, že si film pozriete legálnou cestou. Podporujete tým našu prácu, a teda aj zmenu, ktorú chcete vidieť vo svete.

Ak ste študentom alebo študentkou vysokej školy a film chcete vidieť v rámci svojho profesného vzdelávania, rady Vám to umožníme. Kontaktujte nás, prosím, emailom: zuzana.limova@clovekvohrozeni.sk.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili vzdelávacie aktivity k filmu Medzi nami prostredníctvom portálu StartLab.

Vďaka patrí aj tímu Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý diskusiu zastrešil.

Pretože #napôrodezáleží.

Naše spolupracovníčky prijala prezidentka

Update #2, 27.11.2019

Sme hrdé, že dve naše spolupracovníčky prijala prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Právnička Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť) a antropologička Zuzana Pešťanská (Slovensko-český ženský fond) sprevádzajú film Medzi nami už od jeho vzniku a sú súčasťou tímu expertiek, s ktorými cestujeme po vysokých školách.

V nasledujúcich týždňoch ich môžete stretnúť aj na projekciách na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (4.12.) a na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach (12.12.), kde pripravujeme aj premietanie pre verejnosť v Kine Úsmev. Zoznam realizovaných a pripravovaných projekcií nájdete na našej webovej stránke.

Ďalšou dobrou správou je, že hoci slovenské pôrodníctvo napreduje pomaly, aj vďaka nášmu úsiliu sa téme pôrodníckeho násilia dlhodobo venujú mienkotvorné médiá. O ľudských právach žien pri pôrode hovorila s Denníkom SME Janka Debrecéniová a celý rozhovor si môžete pozrieť online.


O tom, že na pôrode záleží, budeme diskutovať aj na východnom Slovensku

Update #1, 18.10.2019

Vďaka darkyniam a darcom, ktorý podporili naše vzdelávacie turné na portáli StartLab, pripravujeme desať projekcií pre vysoké školy po celom Slovensku. V každom meste sa zároveň oslovujeme miestne kino alebo organizáciu, aby sme film mohli premietnuť aj pre verejnosť.

Dva roky po slovenskej premiére tak môžeme film Medzi nami konečne uviesť spolu s diskusiou aj na východnom Slovensku, kde máme zatiaľ potvrdené termíny na právnickej a filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Vo večerných hodinách potom film premietneme 19. novembra v Kine Pocity v Prešove a 12. decembra v Kine Úsmev v Košiciach.

Potvrdené termíny postupne uverejňujeme na našej webovej stránke. Ak poznáte školu, ktorá by mala o premietanie s diskusiou záujem, tu sa môže zaregistrovať. Počet diskusií je obmedzený, treba sa poponáhľať!

Sme hrdé, že v tíme expertiek, ktoré na jednotlivé premietania pocestujú spolu s režisérkou Zuzanou Límovou, pribudli psychoterapeutka Katarína Kárászová a ľudskoprávna aktivistka Šarlota Pufflerová. Študentom a študentkám tak môžeme ponúknuť aj diskusie na tému rešpetujúcej starostlivosti o seba a ostatných či o stave ľudských práv na Slovensku.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás na našej ceste podporili. Ste súčasťou zmeny!

Podporovatelia164

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Zuzana Límová

Zuzana Límová

Zuzana Límová je nezávislá novinárka a dokumentaristka. Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a réžiu na medzinárodnej škole ZeLIG - School for Documentary, Television and New Media v talianskom Bolzane.

Tú ukončila autorským dokumentom MEDZI NAMI (Before I Met You), ktorý vyvolal búrlivú diskusiu o slovenskom pôrodníctve a prispel k pozitívnym zmenám.

Ako režisérka sa podieľala na kampaniach pre ľudí bez domova či ženy s onkologickým ochorením. Okrem toho už vyše desať rokov spolupracuje na vzdelávacích projektoch doma i v zahraničí.


Foto: Tomáš Halász

Zuzana Krišková

Zuzana Krišková

Zuzana Krišková je ľudskoprávna aktivistka špecializujúca sa na rôzne aspekty pôrodnej starostlivosti. Je predsedníčka občianskeho združenia Ženské kruhy a spoluautorka publikácie Ženy – Matky – Telá.Foto: Maia Martiniak

Zuzana Pešťanská

Zuzana Pešťanská

Zuzana Pešťanská je antropologička, ktorá skúmala problematiku morálneho uvažovania a telesných symbolov v kontexte reprodukčného zdravia tehotných a rodiacich žien. Momentálne spolupracuje so Slovensko-českým ženským fondom a pôsobí ako nezávislá výskumníčka.Foto: Dorota Holubová

Janka Debrecéniová

Janka Debrecéniová

Janka Debrecéniová je právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, špecializuje sa na ľudské práva a najmä ľudské práva žien. Je editorka publikácií Ženy – Matky – Telá.
Foto: Andrej Bán, Týždeň

Andrea Poloková

Andrea Poloková

Andrea Poloková sa venuje podpore dojčenia a pomoci pri dojčení. Prednáša o vplyve pôrodu na dojčenie, kontakte koža na kožu bezprostredne po pôrode a rozmanitých aspektoch dojčenia. Vedie o. z. MAMILA. Je autorkou knihy Praktický návod na dojčenie.

Katarína Kárászová

Katarína Kárászová

Katarína Kárászová je psychologička a psychoterapeutka, špecializuje sa na liečenie traumy. V rámci humanitárnych misií organizácie Lekári bez hraníc pracovala v Pakistane aj v Ugande. V súčasnosti sa venuje najmä vzdelávaniu a podpore kolegov z pomáhajúcich profesií, napríklad v Slovenskom inštitúte pre psychotraumatológiu a EMDR.

Foto: Zuzana Límová

Meno a priezvisko Zuzana Límová

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

 • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt