Pozor: Projekty sa na StartLabe zoraďujú podľa posledného prijatého daru. Ten váš je momentálne na úplnom konci. Nebojte sa, v poradí sa posunie hneď, ako získate svoj prvý dar.

Po stopách Majstra Pavla

Nadácia SPP znásobí vaše dary
Každá podpora bude znásobená a to až pokiaľ projekt nedosiahne sumu 6 000 €.
Prečítajte si viac o tejto unikátnej podpore vybraných projektov.

O projekte

O projekte

Náš príbeh sa začal v roku 2014,kedy sme pri nakrúcaní filmu POCTA MAJSTROVI dostali od reštaurátorov ORA v Levoči informáciu,že rok 2017 bude rokom, kedy oltár Majstra Pavla oslávi 500. výročie jeho inštalácie v Bazilike svätého Jakuba v Levoči. Nie každý človek môže zažiť toto okrúhle výročie. Na základe našej iniciatívy v spolupráci s mestom Levoča bolo vo februári 2016 podpísané

MEMORANDUM o spolupráci 19 miest a obcí, ktoré spravujú diela, artefakty z dielne Majstra Pavla.Aj napriek tomu, že Majster Pavol z Levoče bol predstaviteľ záverečného obdobia slovenskej gotiky, v roku 1999 vyhodnotený, ako osobnosť milénia, aj preto, že je snahou, aby rok 2017 bol vyhlásený za Rok Majstra Pavla, aj preto že boli vyčlenené nemalé finančné prostriedky na reštaurovanie niektorých jeho diel, stále ostáva vo vzduchu jeden obrovský dlh nielen národnému, ale aj svetovému kultúrnemu dedičstvu.

Doposiaľ neexistuje kompletný zoznam jeho konkrétnych diel, i keď ako celok sú pamiatkovo chránené - patria medzi národné kultúrne pamiatky už od roku 1961, dokonca zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Osobne sme sa stretli s generálnou riaditeľkou Irinou Bokovovou pri jej návšteve v Levoči.


Naše kroky smerovali ku vznikajúcej vláde v roku 2016, aby vo svojom programovom vyhlásení vyhlásila rok 2017 za ROK MAJSTRA PAVLA.

Požiadali sme otvoreným listom ministra kultúry o tento krok.

Výsledok zrejme všetci dobre viete...podpora kultúry, dejín a historického dedičstva je oblasť, ktorá nie je komerčne zaujímavá, napriek tomu, že v každom jednom bedekri, na stránkach národných agentúr sa nachádzajú fotografie Levoče, ktorá je zapísaná zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Pýšiť sa pamiatkami je pekné gesto, no zachovávať ich odkaz ďalším generáciám je v dnešnej dobe nezaujímavé.

Preto sme sa naše občianske združenie 500 uznieslo na tom, že skúsime dať dokopy potrebné financie na vznik tohto unikátneho diela, ktoré má šancu byť prezentom nás, nášho regiónu a našej krajiny. Hľadáme zdroje v nadáciách, v grantových schémach bánk, významných firiem, prostredníctvom našich ambasádorov v zahraničí. Podali sme žiadosť o podporu projektu na Audiovizuálny fond, kde sme neuspeli kvôli tomu, že údajne žiadame neúmerné množstvo financií. Podobný postoj zaujali aj mestá a obce, ktoré tieto diela spravujú. Ak má vzniknúť reprezentatívny dokument, ktorý sa bude nakrúcať v 19. mestách a obciach Slovenska, niečo to stojí. Keďže sa nám nepodarilo získať dostatočné množstvo prostriedkov, s dôverou a s prosbou sa obraciame na vás...a patrí vám za to VEĽKÁ VĎAKA.Veríme, že spoločne máme možnosť vytvoriť a osláviť dielo, ktoré v spoločnosti bude prezentované ďalšie desiatky rokov - Majster Pavol z Levoče zanechal v Levoči odkaz kultúrno-historického dedičstva v roku 1515 – 1517 celému svetu . Už 500 rokov obdivujeme jeho prácu, dielo, odkaz...

Nad projektom PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA prijal záštitu prezident SR Andrej Kiska, premiér vlády SR Róbert Fico a Slovenská komisia pre UNESCO

O filme

Tento velikán medzi rezbármi, ktorého značná časť života ostáva a vzhľadom k požiarom pohltenej dokumentácií /1550/, pravdepodobne i navždy ostane zahalená tajomstvom, je pritom jediným stredovekým rezbárom na svete, po ktorom sa zachovalo toľko diel či vlastných alebo pochádzajúcich z jeho dielne.

Dekódovanie autorstva sa začína v roku 1878, keď sa podarilo vydokladovať Majstra Pavla ako tvorcu najvyššieho dreveného neskorogotického oltára na svete - Oltára sv. Jakuba v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. A odtiaľ sa vyvíja úsilie kunsthistorikov pri určovaní ďalších oltárov a plastík, pri ktorých je autorstvo Majstra Pavla nanajvýš zrejmé, či pravdepodobné.

Hlavná koncentrácia diel sa nachádza na Spiši, čím ho predurčuje na región s najvyššou koncentráciou zachovaných drevených gotických pamiatok na našej planéte. A čas je po 500 rokoch sudcom. Zdanlivo prchavá, jemná „vôňa" ľudskosti sôch, pre recipienta s pribúdajúcimi rokmi naberá na intenzite. To je Skulptorovo mystérium, presne v duchu myšlienky iného velikána F. M. Dostojevského – ČLOVEK POTREBUJE LEN ČLOVEKA.

Vznik nášho filmu súvisí aj so snahou ukázať diela Majstra Pavla, na ktoré sa už pár desiatok rokov vzťahuje, v rámci majetkového prisvojenia si proti duchu Majstra Pavla z Levoče, nepochopiteľný zákaz natáčania aj fotografovania …

V našom dokumente budú zachytené diela Majstra Pavla v týchto mestách a obciach Slovenska.Čo sa deje teraz:

Máme za sebou obhliadky všetkých miest a obcí,kde autor scenára a režisér v jednej osobe Alois Ditrich spolu s Jurajom Balážom hľadali v archívoch všetky dostupné informácie o každom diele. Dokázali sme vyfinancovať prípravné práce, obhliadky, archívy a písanie scenára, ktorý bude hotový koncom augusta tohto roku.

Čo sa bude diať:

V septembri 2016 podáme žiadosť o dotáciu v grantovej schéme Audiovizuálneho fondu na samotnú produkciu filmu. Námet filmu sme zaregistrovali aj v Centrálnom registri námetov RTVS . Naďalej neúnavne hľadáme všetky možnosti, ako dofinancovať toto audiovizuálne dielo. Pevne veríme, že čiastkové úspechy nás dovedú do cieľa, ktorým je rok 2017. Je to rok 500. výročia, ktoré si pripomenieme národnými oslavami v Levoči. Naše združenie pri tejto príležitosti plánuje výstavu fotografií Petra Župníka v Levoči a v poľskom Nowom Targu.

Napísali o nás:

Film Po stopách Majstra Pavla predstaví všetky jeho diel

Film o diele Majstra Pavla z Levoče chcú jeho autori dostať do sveta
StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Poďakovania pre darcov

Poďakovania pre darcovStartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Novinky4

Dosiahli sme hranicu 6000EUR , pošlite túto správu svojim známym

Update #4, 03.11.2016

Dnes sme v projekte prekročili hranicu 6000 EUR, čo je viac ako 60% z cieľovej sumy, do ukončenia zbierky ostáva 10 dní, podporte dokument PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA, ktorý uzrie svetlo sveta pri príležitosti 500.výročia inštalácie artefaktov a diel tohto geniálneho rezbára - osobnosti milénia. Pošlite túto správu svojim známym, priateľom, milencom a milenkám, poproste ich v mene svojom , v mene našom o podporu a príspevok. Za podporu projektu si každý darca môže vybrať zo širokej ponuky odmien, ktoré budú našim donorom pripomínať tento šľachetný čin.Spoločne to určite zvládneme. Za podporu vám všetkým patrí VEĽKÉ ĎAKUJEME.

500 občianske združenie

Dnes o nás napísali na webe TERAZ.SK

Update #3, 13.10.2016

Pre zobrazenie článku klinknite na tento odkaz :

http://www.teraz.sk/regiony/cesta-po-stopach-majst...


Dnes sme doplnili ďalšie krásne HANDMADE odmeny.

Update #2, 01.10.2016

Dnes naša šikovnica Veronika pridala ďalšie nádherné , ručne vyrábané odmeny pre dámy, aj pre pánov. ĎAKUJEME .

Napísali o nás 30.9.2016

Update #1, 01.10.2016

Celý článok s názvom Výroba filmu Po stopách Majstra Pavla je v ďalšej fáze

si môžete prečítať na webe TERAZ.SK

Podporovatelia27

Podporovatelia

O autoroch

O autoroch

Tomáš Slebodník

Tomáš Slebodník

Oblasti audiovizuálnej tvorby sa venujem od roku 1993, spolu s priateľom a zakladateľom Jurajom Balážom máme za sebou veľa úspešných projektov. Občianske združenie 500 sme založili z dôvodu blížiaceho sa 500. výročia inštalácie oltára Majstra Pavla v Bazilike svätého Jakuba v Levoči, ktoré má byť mementom a zároveň motorom šíriacim túto ideu mladším generáciám.

Názov organizácie 500 občianske združenie
Miesto realizácie projektu Košice
Adresa Textilná 4, 04012 Košice, Slovensko
Telefónne číslo 0903627606
Web www.500oz.sk

Kontaktujte autoraPoďakovania pre darcov (perks)

  • Zobraziť ostatné

Platba (payment)5 € 5 000 €

StartLab nie je e-shop

Sme platforma, ktorá pomáha realizovať verejnoprospešné projekty.
Darca podporuje verejnoprospešný projekt darom v ľubovoľnej výške (alebo v minimálnej výške, ak má záujem o konkrétne Poďakovanie) a ako prejav vďaky vyjadrenej Autorom, si môže zvoliť jednu z možností, ktorú Autor ponúka medzi tzv. Poďakovaniami pre darcov. V prípade úspešnej kampane je autor povinný poskytnúť darcom prisľúbené Poďakovania pre darcov. V prípade neúspešnej kampane, darcom ich dary vrátime v plnej výške. Viac informácií.

Kontakt