Nejasný popis, zlé video alebo slabý marketing: Poučte sa z chýb neúspešných crowdfundingových kampaní

Nejasný popis, zlé video alebo slabý marketing: Poučte sa z chýb neúspešných crowdfundingových kampaní

Nejasný popis, zlé video alebo slabý marketing: Poučte sa z chýb neúspešných crowdfundingových kampaní
9. mar 2023
Inšpirácie

Napriek tomu, že máte v hlave do detailov premyslený projekt, môže sa stať, že naň počas kampane nevyzbierate dostatok peňazí. Môžu za to rôzne faktory – slabá príprava kampane, neatraktívna vizuálna stránka, či nesprávne nastavená cieľová suma a iné. Tri príklady zo sveta vám môžu pomôcť, aby ste lepšie nastavili stratégiu vašej kampane.

Crowdfunding je výborný spôsob, ako môžete získať peniaze na realizáciu širokej škály projektov – či už ide o zámery z oblasti kultúry, ľudských práv, literatúry alebo životného prostredia. Mnohé kampane vďaka podpore verejnosti uspejú, teda naplnia cieľovú sumu, vďaka čomu sa môžu realizovať.

Je jasné, že cieľom crowdfundingovej kampane je vyzbieranie cieľovej sumy, no kampaň sa môže skončiť aj neúspešne. Väčšinou za tým stojí jeden zo základných nedostatkov, ktorých sa autori pri crowdfundingu dopúšťajú.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Aby ste sa im mohli vyhnúť vo svojej kampani, pripravili sme krátky prehľad neúspešných kampaní zo zahraničia aj s dôvodom, prečo to nevyšlo:

Krátke a nevýpovedné video o názve štadióna

V kampani Philly Brand to Get Sauce Stadium Back chceli autori získať v prepočte vyše 53 miliónov € na zmenu názvu štadióna, ktorý mal niesť meno ich omáčky. Kampaň, ktorá bežala vlani na crowdfundingovej platforme Indiegogo, sa skončila obrovským neúspechom – zaujala iba 4 podporovateľov, ktorí na ňu poslali dokopy 191 €.

Za zlyhaním kampane stojí niekoľko faktorov, vrátane (i)relevantnosti projektu. Riadila ho len malá skupina ľudí, ktorá chcela presadiť myšlienku, ktorá miestnym obyvateľom vôbec nedávala zmysel. Krokom vedľa bolo aj 26-sekundové kampaňové video, v ktorom sa dvaja autori v kuchárskych čiapkach prihovárali potenciálnym podporovateľom.
Od prvej sekundy ich prosili o podporu, bez toho, aby im vysvetlili, načo ju vlastne plánujú využiť. Video nemalo príbeh a divákom neposkytlo žiadne dôležité informácie, ktoré by ich mohli motivovať k poslaniu finančného príspevku.

V našom Magazíne môžete nájsť niekoľko článkov, v ktorých vysvetľujeme, ako natočiť dobré video. Základom úspechu je krátke trvanie, autentickosť, vysvetlenie zámeru projektu, výzva na podporu kampane či dobrá kvalita spracovania. Autori úspešne zvládnutých kampaní sa zhodli na tom, že na produkciu dobrého videa nepotrebujete minúť ani cent a zvládnete ho bez problémov natočiť aj sami, napríklad na svoj mobil.

Vágny popis potopil vzdelávacie centrum v New Yorku

Cieľom kampane Help Fund The Positive Soul Rebel LLC bolo získať 1 866 € na vytvorenie vzdelávacieho centra pre budúcu generáciu v New Yorku. Autor projektu nejasne opísal svoj cieľ ako snahu o vytvorenie kultúry rešpektu, lásky a mieru šírením pozitivity prostredníctvom vzdelávania“.

Neuviedol žiadne podrobnosti o tom, ako a prečo sa rozhodol zámer realizovať. Podobne ako v predošlom prípade, autora nezachránilo ani video, keďže potenciálnym podporovateľom neposkytlo žiadne informácie o tom, prečo je vybudovanie centra relevantné, a prečo by naň mali finančne prispieť. Tieto nedostatky spôsobili, že projekt podporilo iba 6 ľudí sumou 154 €.
Popis projektu je pre úspech vašej kampane kľúčový. Musí ľudí nadchnúť a presvedčiť, aby váš zámer finančne podporili. V popise nemusíte používať zložité vety, naopak, čím jednoduchšie projekt popíšete, tým lepšie. Dbajte na to, aby váš popis obsahoval tieto základné informácie:
 • aký je cieľ/výstup projektu,
 • čím je výnimočný, akú potrebu napĺňa, čo ho odlišuje od konkurencie alebo aký je jeho prínos pre používateľov či spoločnosť,
 • kedy a kde bude realizovaný/uvedený na trh,
 • aký je súčasný stav projektu a kedy bude dokončený,
 • prečo potrebujete finančnú podporu od ľudí a ako ju využijete,
 • kto za projektom stojí.

Interaktívna počítačová hra cielila na zlé publikum

„Premeň svoje príbehy na interaktívne herné zážitky.“ To malo byť cieľom hry StoryStylus z dielne spoločnosti One More Story Games. Na vývoj hry a získanie licencie potrebovali autori vyzbierať takmer 30 000 dolárov, no nakoniec sa im podarilo získať len niečo vyše 4 500 dolárov od 96 podporovateľov.

Vývojári zverejnili na svojom blogu rozsiahly článok s názvom Our Crowdfunding “Failure” & its Lessons, v ktorom bod po bode zhrnuli, na čom ich kampaň zlyhala a čo mohli urobiť inak. Jedným z problémov bolo, že sa snažili zacieliť na príliš veľkú skupinu ľudí, miesto toho, aby sa zamerali na už existujúcich fanúšikov interaktívnych hier.
Je samozrejmé, že počas kampane chcete na podporu prilákať čo najviac ľudí. Ak však chcete zaujať všetkých, môže sa vám stať, že nezaujmete nikoho. Je preto dôležité vedieť, kto je cieľovou skupinou vášho projektu a tomu prispôsobiť komunikáciu. Skúste si položiť niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu zadefinovať si vašich potenciálnych podporovateľov:
 • Kto sú ľudia, pre ktorých bude môj projekt zaujímavý?
 • Sú to najmä muži či ženy? Koľko majú rokov? Kde žijú?
 • Čo sledujú, ktoré osobnosti ich ovplyvňujú?
 • Akými kanálmi ich dokážem osloviť?
 • Ktoré vlastnosti môjho projektu sú pre nich rozhodujúce?
 • Akými odmenami ich môžem motivovať, aby podporili realizáciu môjho projektu?
Ak sa poučíte z chýb a nedostatkov neúspešných crowdfundingových kampaní, môžete zvýšiť šancu na úspech vašich vlastných budúcich kampaní. Dôkladným plánovaním a prípravou, udržiavaním komunikácie a angažovanosťou s podporovateľmi, schopnosťou plniť sľuby, odlíšiť sa od konkurencie a efektívnou propagáciou a marketingom kampane si dokážete zabezpečiť potrebnú podporu ľudí a doviesť projekt k realizácii.
Tento článok vznikol v spolupráci s naším nórskym partnerom, organizáciou Norsensus Mediaforum vďaka podpore projektu ‘Crowdfunding – nástroj posilnenia finančnej nezávislosti OOS’ z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň