Kampane Roots & Shoots Slovakia

Roots & Shoots Green Foundation

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program, ktorý vedie mladých ľudí k aktívnemu záujmu o svoje okolie. Prostredníctvom metodiky komunitného učenia, ktorého jadrom je tvorba verejno-prospešných projektov, žiaci postupne nadobúdajú dôležité kompetencie pre život a odhodlanie meniť svet k lepšiemu.