Jana Ďaďová zo Sokratovho inštitútu: Na projekt v Zaježovej sme nemali grant ani dotáciu. Crowdfunding bol jasná voľba

Jana Ďaďová zo Sokratovho inštitútu: Na projekt v Zaježovej sme nemali grant ani dotáciu. Crowdfunding bol jasná voľba

Jana Ďaďová zo Sokratovho inštitútu: Na projekt v Zaježovej sme nemali grant ani dotáciu. Crowdfunding bol jasná voľba
4. jan 2023
Príbehy

Manažérka Sokratovho inštitútu Jana Ďaďová viedla na StartLabe kampaň na výstavbu altánku v Zaježovej. Projekt podporilo 150 ľudí celkovou sumou viac ako 8 000 €. Autorka crowdfundingovej kampane vysvetlila podrobnosti o priebehu kampane – prečo sa rozhodli ponúkať symbolické odmeny, ako komunikovala na sociálnych sieťach, alebo ako sa im vďaka kampani podarilo vybudovať vlastný merch.

Jana Ďaďová je absolventkou Sokratovho inštitútu a už 5. rok ho aj vedie. Spolu s kolegom Martinom Cerovským sa rozhodli, že ďalším študentom chcú ich vzdelávanie spríjemniť. „Naším zámerom bolo vybudovať exteriérovú učebňu – altánok – aby sa účastníci kurzov nemuseli vzdelávať vo vnútorných priestoroch, ale aby boli na čerstvom vzduchu,“ opisuje Jana vznik myšlienky výstavby altánku.

O projekte

Budova, z ktorej mal postupne vzniknúť altánok, mala už pred spustením výstavby vhodné zázemie na tento účel – bola v nej zavedená elektrina, bola bezpečná a dizajnovo zapadala do priestoru.

Dvojica však už pri prvotnej myšlienke vedela, že bude potrebovať podporu verejnosti, pretože na výstavbu nemala žiaden grant ani dotáciu. „Už vtedy sme vedeli, že chceme ísť do StartLabovej kampane. Navyše sme s tým už mali skúsenosti z iných projektov,“ hovorí Jana.

Príprava kampane

Keďže učebňa, mala slúžiť predovšetkým účastníkom kurzov, Jana od začiatku dbala na to, aby sa na jej vzniku podieľali. „V centre sa vzdelávajú rôzni ľudia – učitelia, vysokoškoláci a podobne. My sme zavolali absolventov našich kurzov, aby nám pomohli s návrhom, so stavbou, odbornými prácami aj s kampaňou,“ spomína Jana.
S prípravou kampane začala približne rok pred jej spustením. Stavebné práce a protipandemické opatrenia totiž spôsobili, že celý proces prípravy sa natiahol. Jana však tvrdí, že toto obdobie využila efektívne – pripravila si propagačné video, navrhla odmeny, pripravila texty a vizuály. Čistý čas na prípravu kampane odhaduje na zhruba 2 týždne. Ráta do neho natočenie a strihanie videa, fotenie a výber fotiek, ktoré boli súčasťou kampane, prípravu vizualizácii, statusov na Facebook a podobne.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Máte projekt, ktorý
chcete uviesť do života?

Odoberajte tipy a inšpirácie na vytvorenie úspešnej kampane.

Nastavovanie cieľovej sumy

Na nastavenie cieľovej sumy nemal Sokratov inštitút žiaden sofistikovaný prepočet, skôr sa autori riadili pocitom. Vďaka predchádzajúcim kampaniam už približne vedeli zhodnotiť, aký je ich potenciál. Autori brali do úvahy aj veľkosť svojho publika a časové možnosti na oslovovanie potenciálnych podporovateľov. Preto sa rozhodli, že skúsia vyzbierať 7 500 €. 
O spustenej kampani najskôr informovali svoje najbližšie kontakty, teda kolegov a absolventov Sokratovho inštitútu. Až keď sa vďaka ich príspevkom podarilo naplniť okolo 10 % z cieľovej sumy, začala Jana promovať kampaň na sociálnych sieťach. Zároveň oslovila dvoch ľudí, od ktorých očakávala vyšší finančný príspevok, pretože ide o dlhodobých podporovateľov a fanúšikov Sokratovho inštitútu. Dvojica, ktorá sa zároveň stala krstnými rodičmi altánku, prispela na realizáciu projektu dokopy sumou 2 000 €.

Podľa Jany to malo na ďalších podporovateľov psychologický efekt a po miernej stagnácii sa cieľová suma začala znova rýchlejšie napĺňať.

Príprava odmien

Autori ponúkali za podporu kampane pôvodne 10 druhov odmien, postupne pridali ešte 3. Vopred sa pritom dohodli, že chcú ponúkať dva typy odmien – symbolické a hmotné odmeny. Medzi symbolickými boli okrem možnosti stať sa krstnou mamou a krstným otcom altánku aj symbolická kúpa 1 štvorcového metra škridle či drevenej dosky, na ktorých bude zvečnené meno podporovateľa. „Brali sme do úvahy aj praktické hľadisko, aby sme nemuseli veľa odmien posielať poštou a aby sme nemali veľa práce navyše,“ vysvetľuje Jana.

Z klasických hmotných odmien si mohli podporovatelia vybrať knihu, zaježovskú vegetu alebo čaj, ale aj tašku či tričko s grafikou vzdelávacieho centra. Jana prezrádza, že za vznik merchu vďačia práve kampani na StartLabe. „Už dlho sme chceli mať nejaký merch spojený so Zaježovou, ktorý by nás vystihoval. Takže sme to rovno spojili a máme niečo, čo môžeme využívať aj v budúcnosti.“

Najviac ľudí sa rozhodlo práve pre symbolické odmeny – drevenú dosku s menom si vybralo zhruba 40 podporovateľov.

Marketingový plán

Vzdelávacie centrum Zaježová má na Facebooku vyše 7 300 sledovateľov, a preto gro svojej komunikácie sústredilo práve na túto sociálnu sieť. Medzi najúspešnejšie príspevky patrili fotky z brigády, ktorú centrum zrealizovalo po spustení kampane či príspevok, v ktorom informovalo o novom merchi. Okrem toho v rámci komunikácie fungovali aj krátke videá.

Okrem svojho Facebooku využili autori na propagáciu kampane aj sociálne siete Sokratovho inštitútu a Živice ako strešnej organizácie.

Komunikácia kampane

Keďže centrum sledujú na Facebooku rôzne komunity, Jana sa tomu snažila prispôsobiť aj spôsob komunikácie. „Chcela som, aby to bolo rôznorodé a pridávala som z každého rožku trošku. Raz som zverejnila nejaké fotky z procesu, potom náš merch, snažila som sa propagovať aj samotné vzdelávanie, ďalej odmeny či míľniky, ktoré sme v rámci kampane dosiahli.“ Na sociálne siete pridávala približne 2 posty týždenne, no intenzitu prispôsobovala aj aktuálnemu stavu projektu. Keď videla, že cieľová suma sa napĺňa pomaly, komunikáciu zintenzívnila. Počas celej kampane bežala aj platená kampaň v pozadí, pričom do sponzorovaných príspevkov investovala okolo 120 €.

Crowdfunding dokáže spojiť ľudí a obnoviť staré kamarátstva. Zároveň máte možnosť využiť svoju kreativitu, pretože vytváranie kampane podporuje kreatívne myslenie a môžete sa realizovať.

Autorka do komunikácie zapojila aj posielanie newslettrov. Jeden newsletter pritom venovala iba kampani ako takej – informovala v ňom o možnostiach podpory či odmenách – a poslala ho na kontakty vzdelávacieho centra aj Sokratovho inštitútu. „Pôvodne som chcela poslať len jeden newsletter, ale nakoniec som kampaň spomenula vo viacerých všeobecných newslettroch, ktoré posielame,“ hovorí Jana. Zároveň poprosila aj svojich kolegov, aby sa vo svojich aspoň v krátkosti zmienili o prebiehajúcej kampani aj vo svojich newslettroch, vďaka čomu sa ju podarilo dostať do ďalších komunít.

Aj mailovú formu komunikácie Jana prispôsobila rôznym cieľovým skupinám – napríklad na absolventov apelovala cez spomienky na vzdelávanie v Zaježovej. „V maili som sa ich pýtala, či si ešte pamätajú seminárnu miestnosť, v ktorej sa vzdelávali a vyzvala som ich, aby pre ďalšie generácie pomohli vybudovať priestor, vďaka ktorému sa budú učiť aj byť vonku,“ vraví. Verejnosť sa zas snažila zaujať všeobecne tým, že vďaka jej podpore sa budú môcť deti vzdelávať bližšie k prírode.
Autorke záležalo na tom, aby z celej komunikácie vychádzala pozitívna emócia a snažila sa ju postaviť na komunitnom princípe. „Chcela som, aby bolo jasné, že ideme robiť niečo spolu, že na tom robia dobrovoľníci vo voľnom čase a potrebujú peniaze od ľudí, aby vzniklo pekné dielo. Snažila som sa, aby z toho išlo nadšenie ľudí, ktorí na tom robia,“ objasňuje.

A čo teraz?

Autori kampane sa ani po jej skončení neodmlčali a svojich podporovateľov pravidelne informujú o novinkách v projekte. Aktuálne je už altánok postavený, počas zimy doňho ešte pribudnú nové stoličky. „Začiatkom jari dorobíme schody a potom už bude plne
funkčný a pripravený pre účastníkov kurzov,“
dodáva Jana. Slávnostné otvorenie altánku je naplánované na jar. 

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň