Povedzte ľuďom o vašom projekte tak, že ho budú chcieť podporiť. Tento nástroj vám s tým pomôže

Povedzte ľuďom o vašom projekte tak, že ho budú chcieť podporiť. Tento nástroj vám s tým pomôže

Povedzte ľuďom o vašom projekte tak, že ho budú chcieť podporiť. Tento nástroj vám s tým pomôže
8. nov 2022
Návody

The Story Canvas je praktický nástroj, vďaka ktorému dokážete publiku jasne a efektívne odprezentovať najdôležitejšie informácie o vašom projekte. Rovnako vám pomôže nastaviť stratégiu komunikácie vašej kampane.

Máte super nápad, ktorý ste vo vašej mysli rozvinuli do najmenších detailov. Keď však chcete získať peniaze na jeho realizáciu cez crowdfunding, musíte ho vedieť v prvom rade predať vašim potenciálnym podporovateľom. Mali by ste byť schopní vysvetliť im, prečo je váš projekt dôležitý, čo ním chcete dosiahnuť a prečo by vám naň mali prispieť. Zároveň by ste im to mali objasniť jednoducho, pútavo a efektívne. Zhostiť sa tejto úlohy môže byť náročné.

Jedným z možných spôsobov je povedať im o vašom projekte vo forme príbehu. Spoločnosť Digital Storytellers vyvinula praktický nástroj The Story Canvas, ktorý vám pomôže s jeho tvorbou.

Keď navštívite webovú stránku The Story Canvas, môžete začať s vypĺňaním vášho vlastného plánu rozprávania. Odpovedáte pritom na niekoľko základných otázok, ktoré vám pomôžu odovzdať publiku to najdôležitejšie.

Účel: Prečo o téme hovoríte?

V tejto časti popisujete, prečo téma projektu zaujala vás, respektíve váš tím. Prečo je potrebné, aby ste zámer zrealizovali? Ako môže pomôcť spoločnosti? Aký bude jeho prínos? Zároveň sa zamyslite, prečo by mala téma zaujímať vaše publikum a či existujú ľudia, ktorých zaujímať nebude.

Výsledky: Aké hmatateľné zmeny chcete dosiahnuť?

Z popisu vášho projektu by malo byť potenciálnym podporovateľom jasné, aké výsledky očakávate. V prípade crowdfundingu je to jasné – vaším primárnym cieľom je vyzbieranie peňazí. Pre vaše interné potreby si však môžete zadefinovať aj ďalšie ciele. Mnohí autori sa napríklad zhodujú na tom, že crowdfunding im priniesol aj veľa iných benefitov: od zvýšenia povedomia o činnosti organizácie cez nové kontakty až po získanie nových dobrovoľníkov.

Indikátory: Ako budete merať úspech vášho príbehu?

Predtým, než kampaň spustíte, by ste sa mali v tíme zhodnúť na tom, ako zmeriate jej úspešnosť. V prípade crowdfundingovej kampane bude vaším hlavným cieľom naplnenie vopred stanovenej sumy. Ak však plánujete vyhodnocovať aj komunikáciu počas kampane, zaujímať vás môže tiež návštevnosť vašej webovej stránky, interakcia na sociálnych sieťach, účasť na eventoch a podobne. Pri nastavovaní indikátorov sa riaďte SMART metódou a stanovte si ciele, ktoré sú špecifické (specific), merateľné (measurable), dosiahnuteľné (achievable), realistické (realistic) a sledovateľné v čase (timely).

Publikum: Kto je vaša cieľová skupina?

Vaše publikum tvoria špecifické skupiny ľudí a je nepravdepodobné, že by ste jedným príbehom dokázali zaujať všetkých. Snažte sa ho preto čo najviac špecifikovať. Vytvorte si imaginárne osobnosti, ktoré reprezentujú ľudí vo vašej primárnej a sekundárnej cieľovej skupine. Pomenujte ich, načrtnite ich záujmy, hodnoty, úroveň ich vzdelania... Vďaka tomu si budete vedieť predstaviť, ako by mohli reagovať na váš príbeh a dokážete s nimi nadviazať osobnejší vzťah.

Ľudia a miesta: Kto sa objaví vo vašom príbehu a kde bude dej prebiehať?

Ľudia sa najviac vcítia do príbehu človeka, s ktorým sa dokážu stotožniť. Priznajte v príbehu seba alebo niekoho, kto sa s projektom spája. Prípadne urobte hlavnú postavu z osoby, ktorej môže váš zámer pomôcť. Rovnako pristupujte aj k miestam. Dej by mal prebiehať v prostredí, v ktorom si vedia ľudia predstaviť sami seba. Detailne toto miesto popíšte. Ide o vidiek či mesto? V ktorej časti dňa príbeh prebieha?

Kľúčové posolstvo: Ktoré 3 veci by si mali ľudia z vášho príbehu zapamätať?

Vaše publikum je denno-denne zasypané stovkami rôznych informácií. Ak chcete, aby ho zaujal práve váš príbeh, uistite sa, že mu ho odovzdáte čo najpútavejšie a zároveň mu v ňom poskytnete kľúčové informácie o vašom projekte. Na prvý pohľad by mu malo byť jasné, čo je jeho cieľom, kto za projektom stojí a ako ho môže podporiť.

Výzva do akcie: Aké kroky má vaše publikum podniknúť?

Príbeh by publikum nemal iba nahnevať, inšpirovať, pobaviť, či informovať. Je dôležité, aby ste vedeli, aký ďalší krok by malo urobiť. V prípade crowdfundingu je to jasné – vaším cieľom je vyzbierať od ľudí peniaze. Preto im to explicitne povedzte.

Štýl a tón: Ako váš príbeh vyzerá?

Ako chcete, aby sa čitateľ cítil po prečítaní príbehu? Má ho nahnevať, zarmútiť alebo sa má tešiť na niečo, čo príde? Keď sa rozhodnete, prispôsobte tomu všetky prvky vášho príbehu: farby, hudbu, jazyk, písmo, ale aj tempo.

Kampaň: Ako dostanete svoj príbeh medzi ľudí?

Spôsob, akým budete komunikovať váš príbeh, by ste mali mať naplánovaný ešte predtým, než ho začnete vytvárať. Zvážte časové a komunikačné príležitosti, ktoré máte k dispozícii. Blíži sa štátny sviatok, ktorý je ako stvorený na odprezentovanie vašej témy? Poznáte influencerov, ktorí by vám mohli pomôcť so šírením príbehu? Nakoniec zvážte spôsoby, akým môže publikum vašu kampaň podporiť a uistite sa, že o nich vie. Ak chcete, aby ju zdieľalo na sociálnych sieťach, zamyslite sa, či máte na tento účel vytvorený obsah. Ak ju má podporiť, uistite sa, že na webe máte dostatočne viditeľné tlačidlo, cez ktoré tak môže urobiť.

Príbeh: Aký príbeh rozpoviete?

Ako váš príbeh začína, ako končí a aká zápletka sa v ňom udeje? O aký typ príbehu ide – vysvetľovací, vizionársky alebo osobný príbeh, v ktorom vystupuje hrdina?

Pevne veríme, že aj vďaka nástroju The Story Canvas sa vám podarí vytvoriť príbeh, ktorý bude nielen zaujímavý, ale pomôže vám aj naplniť váš cieľ. Pamätajte na to, že pri vypĺňaní The Story Canvas neexistujú správne a nesprávne odpovede. Ide iba o brainstormingový nástroj a vždy môžete začať odznova. Nezabudnite si prečítať článok, v ktorom nájdete 6 tipov na zdokonalenie rozprávania o vašom projekte.
Tento článok vznikol v spolupráci s naším nórskym partnerom, organizáciou Norsensus Mediaforum vďaka podpore projektu ‘Crowdfunding – nástroj posilnenia finančnej nezávislosti OOS’ z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Na StartLabe môžete financovať svoj projekt aj vy

Pomôžeme vám rozbehnúť vlastnú kampaň