Čo je crowdfunding

Crowdfunding (z EN. „davové financovanie“) zahŕňa rôzne formy finančnej podpory jednotlivcov, organizácií či projektov prostredníctvom online platformy.

StartLab sa zameriava na podporu realizáciu verejnoprospešných projektov, prezentovaných prostredníctvom tzv. kampaní. Kampaň má presne stanovenú dĺžku trvania a minimálnu cieľovú sumu, ktorá je pre realizáciu projektu nevyhnutná.

Podobne ako svetovo najznámejšia platforma Kickstarter, StartLab funguje na princípe odmenového crowdfundingu. To znamená, že realizáciu projektu môžete podporiť nezištným darom, ale aj tým, že si "objednáte" niektorú z autorom ponúkaných odmien. Odmenou môže byť samotný produkt, na ktorého financovanie prispejete, no aj čokoľvek iné – od potlačených tričiek, cez vstupenky či originálne grafiky, až po pozvanie na večeru.

V prípade, že kampaň v stanovenom čase dosiahne cieľovú sumu, pošleme ju autorovi a ten je povinný projekt realizovať a zaslať prisľúbené odmeny. Pokiaľ sa tento cieľ nepodarí naplniť, peniaze podporovateľom vrátime.