Partneri

StartLab je projektom Nadácie Centra pre filantropiu. Jej poslaním je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Vznik a prevádzka tohto projektu je možná vďaka spolupráci s nasledovnými partnermi.

Partnerom platformy StartLab je Nadacie M-Market.Projekt ReŠtart Slovensko 2014, ktorého súčasťou je aj vytvorenie tohto webu, bol podporený sumou 31.500 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu ReŠtart Slovensko 2014 je posilnenie aktívneho občianstva.Nadácia SPP podporila prevádzku StartLab.sk a naviac sa rozhodla formou "matchingu" podporiť vybrané projekty, ktoré spadajú do jej prioritných oblastí. Nadácia SPP podporuje projekty v oblastiach, akými sú rozvoj a podpora vzdelávania, rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt, podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, ochrana zdravia, podpora charitatívnych a filantropických aktivít a regionálny a komunitný rozvoj.Darcovský portál Ľudia Ľuďom je projektom neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUDOM, n. o. Ide o prvý univerzálny online systém darcovstva na Slovensku bez poplatkov za sprostredkovanie, a tiež bez obmedzení množstva a zamerania zverejnených výziev.SK-NIC, a.s. je správcom internetovej domény najvyššej úrovne .SK, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Prostredníctvom viac než troch tisícok registrátorov spravuje takmer 300-tisíc domén s koncovkou .SK. Spoločnosť SK-NIC, a.s. je partnerom súťaže ReŠtart Slovensko a podporila ju finančným príspevkom na ceny pre finalistov. Prvé tri miesta tak vďaka podpore SK-NIC budú ocenené v celkovej sume 10.000 € na rozbeh svojich projektov.Nadácia Orange vznikla 27. 12. 2007. Založila ju spoločnosť Orange Slovensko, a. s. ako pokračovateľa Konta Orange, n.f. . Stala sa súčasťou globálnej skupiny nadácií v krajinách, kde pôsobí značka Orange a ktorú koordinuje Orange Foundation so sídlom v Paríži. Nadácia finančne prispela na programovanie neziskovej crowdfundingovej platformy StartLab.TaylorWessing e/n/w/c je medzinárodná advokátska kancelária poskytujúca kompletný právny servis klientom v celosvetovo najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetviach. K poradenstvu pristupuje cieľavedomo a svojim klientom pomáha uspieť tým, že o ich obchodných záležitostiach premýšľa inovatívne. Zameranie firmy na priemyselné odvetvia do budúcnosti umožňuje rozvíjať odborné znalosti smerujúce k vedúcemu postaveniu na trhu v oblasti technológie, médií a komunikácie, vedy o živote a energetiky. V TaylorWessing sú hrdí na svoju povesť pokrokovej firmy. Podporujú svojich klientov všade tam, kde chcú podnikať. 23 kancelárií po celom svete spája to najlepšie zo znalostí miestneho komerčného, priemyselného a kultúrneho prostredia s medzinárodnou skúsenosťou, čo umožňuje poskytovať proaktívne, integrované riešenia pre svojich klientov.