Info pre podporovateľov

Na otázky k projektu či odmenám vám bude vedieť odpovedať autor projektu a kampane, s ktorými sa môžete spojiť cez možnosť Kontaktovať autora, ktorú nájdete v každej kampani.
Majte prosím na zreteli, že za realizáciu projektu a odosielanie odmien je plne zodpovedný autor projektu a kampane, nie StartLab.

Do okna, ktoré sa vám zobrazí, napíšte svoje meno, e-mailovú adresu a správu s otázkou pre autora. Autorovi príde vaša správa ako e-mail priamo do jeho schránky.

Platby kartou niekedy zlyhajú, žiaľ, stáva sa to. Dôvodov môže byť viacero: problém na strane jednej či druhej banky, vydavateľa karty, dvojitej autorizácie platby, nedostatku prostriedkov na účte, prekročenia denného limitu...

V takom prípade odporúčame platbu zopakovať, alebo si zvoliť spôsob platby bankovým prevodom, o čom Vás informujeme na ďakovnej stránke.

Pri každej odmene je uvedený predpokladaný termín doručenia - zväčša to býva do niekoľkých týždňov od úspešného skončenia kampane. Pokiaľ vám odmena v tomto čase doručená nebola, kontaktujte priamo autora, StartLab odmeny nemá k dispozícii.

Na kontakt použite možnosť cez voľbu Kontaktovať autora, ktorá sa nachádza v každej kampani. Vaša správa mu príde priamo na mail.

Príspevky, ktoré sú robené kartou sú ku kampani pripočítané ihneď.
Platba prevodom zvyčajne trvá niekoľko pracovných dní, spravidla nie viac ako 3 dni. Ak k nám stihne prísť do 5 dní po skončení kampane, bude k nej pripočítaná. Ak nie, vrátime vám ju.

Áno. Platba kartou je možná odkiaľkoľvek.

Pri platbe prevodom uveďte presné údaje o platbe (najmä variabilný symbol), prípadne ich uveďte do poznámky, aby sme ich vedeli správne pripojiť k vášmu príspevku.

Na StartLabe prebiehajú crowdfundingové kampane, prostredníctvom ktorých sa autori snažia naplniť finančný cieľ potrebný na to, aby projekt mohol byť zrealizovaný.
Kampane sú aktívne od 15 do 45 dní, počas ktorých ich môžete podporiť tak, že si vyberiete niektorú z odmien, ktoré autor v kampani ponúka.
  1. v náhľade kampane si vyberte tú, o ktorú máte záujem
  2. kliknite na tlačítko Vybrať odmenu
  3. zadajte vaše údaje a spôsob platby kartou alebo bankovým prevodom.
V prípade, že ide o skončenú kampaň, môžete kontaktovať jej autora a dohodnúť sa na inom spôsobe získania odmeny. V takom prípade v náhľade konkrétnej kampane zvoľte možnosť Kontaktovať autora.

Áno. V takom prípade v procese podpory zvoľte voľbu Chcem doplniť firemné údaje, po ktorej sa vám zobrazia polia, do ktorých doplníte firemné údaje. Následne vám príde e-mail so Zmluvou o podpore projektu, ktorá slúži ako účtovný doklad.

Príspevky nad rámec cieľovej sumy má autor právo využiť spôsobom, ktorý sám uzná za vhodné – avšak, musia byť použité na verejnoprospešný účel. Vo väčšine prípadov autori tieto príspevky využijú na zlepšenie svojho produktu/projektu či jeho rozšírenie, alebo na iné aktivity, ktoré súvisia s jeho činnosťou.

Pravdepodobne ste v treťom kroku podpory kampane zvoli, že máte záujem podporiť projekt ešte viac tým, že prispejete na poplatok, ktorý autor platí v prípade úspešnej kampane.
Aby sme nezvyšovali sumu, z ktorej bude autor platiť percentuálny poplatok, tento dar navyše do cieľovej sumy nepripočítavame.

Po platbe kartou vám obratom príde poďakovací email s možnosťou stiahnuť si Zmluvu o podpore projektu. Ak ste sa rozhodli projekt podporiť platbou prevodom, email so Zmluvou vám príde po tom, ako sa prostriedky pripíšu na náš účet.
Zmluva slúži ako doklad, uzatvára sa automaticky a stáva sa platnou v momente pripísania príspevku na náš účet. Nie je potrebné ju podpisovať.

Môžete si vybrať, či vaše meno a priezvisko budú, alebo nebudú viditeľné medzi podporovateľmi kampane.

V prípade úspešnej kampane poskytneme vaše osobné údaje autorovi kampane, aby vám mohol doručiť prisľúbenú odmenu a aby vás mohol informovať o spôsobe využitia vašej podpory.

Pokiaľ ide o odmenu v aktívnej kampani, kontaktujte nás na info@startlab.sk.

Pokiaľ ide o odmenu v kampani, ktorá už skončila, kontaktujte priamo autora, a to cez voľbu Kontaktovať autora, ktorá sa nachádza pri každej kampani. Vaša správa mu príde do e-mailu.

V prípade, že je kampaň úspešná, autor je povinný projekt zrealizovať a podporovateľom poskytnúť odmeny, o ktoré v procese podpory prejavili záujem.

Pokiaľ bola kampaň ukončená a nenaplnila v stanovenom čase cieľovú sumu, autor nie je povinný projekt realizovať ani zasielať prisľúbené odmeny.

V takom prípade podporovateľom ich príspevky vrátime do 5 dní od skončenia kampane.

Pokiaľ ide o kampaň ktorá je ešte stále aktívna, napíšte nám na info@startlab.sk..

Ak ide o kampaň, ktorá už bola ukončená, kontaktujte priamo jej autora. V profile kampane zvoľte možnosť Kontaktovať autora. Vaša správa mu príde ako e-mail.

V prípade, že kampaň bola ukončená a nenaplnila v stanovenom čase cieľovú sumu, všetkým podporovateľom ich príspevky do 5 dní od skončenia kampane vrátime. V takom prípade autor nie je povinný projekt realizovať ani poskytnúť prisľúbené odmeny.

Po skončení kampane na ňu nie je možné cez našu platformu ďalej prispieť a teda ani získať odmeny, ktoré v nej boli ponúkané.

Môžte sa však spojiť priamo s autorom projektu a dohodnúť sa s ním o inej možnosti podpory projektu, prípadne, či je možné ešte získať odmeny, ktoré boli v kampani ponúkané. S autorom sa môžete spojiť cez kontaktný formulár umiestnený v každej kampani pod voľbou Kontaktovať autora.