Info pre podporovateľov

Kampaň môžete podporiť finančným darom, alebo kúpou, či objednávkou niektorej z odmien, ktoré autor ponúka.

Autorom môžete na projekt poslať aj vyššiu sumu, ako je minimálna suma. Po výbere odmeny vyplníte osobné údaje, ktoré sa natiahnu do Zmluvy o podpore verejnoprospešného projektu, ktorá vám automaticky príde na váš email. Zmluva slúži ako účtovný doklad a nie je potrebné ju podpisovať.

Pre podporu kampane nie je potrebné sa registrovať.

Platby kartou niekedy zlyhajú, žiaľ, stáva sa to. Dôvodov môže byť viacero: problém na strane jednej či druhej banky, vydavateľa karty, nedostatku prostriedkov na účte, prekročenia denného limitu...

V takom prípade odporúčame platbu zopakovať, alebo si zvoliť spôsob platby bankovým prevodom, o čom Vás informujeme na ďakovnej stránke.

Áno. Platba kartou je možná odkiaľkoľvek.

Pri platbe prevodom uveďte presné údaje o platbe (najmä variabilný symbol), prípadne ich uveďte do poznámky, aby sme ich vedeli správne pripojiť k vášmu príspevku.

Áno. V takom prípade v procese podpory zvoľte voľbu Pridať firemné údaje, po ktorej sa vám zobrazia polia, do ktorých doplníte firemné údaje. Následne vám príde e-mail so Zmluvou o podpore projektu, ktorá slúži ako účtovný doklad.

Po platbe kartou vám obratom príde poďakovací email s možnosťou stiahnuť si Zmluvu o podpore projektu. Ak ste sa rozhodli projekt podporiť platbou prevodom, email vám príde po tom, ako sa prostriedky pripíšu na náš účet.
Zmluva slúži ako doklad, uzatvára sa automaticky a stáva sa platnou v momente pripísania príspevku na náš účet. Nie je potrebné ju podpisovať.

Môžete si vybrať, či vaše meno a priezvisko budú, alebo nebudú viditeľné medzi podporovateľmi kampane.

V prípade úspešnej kampane poskytneme vaše osobné údaje autorovi kampane, aby vám mohol doručiť prisľúbenú odmenu a aby vás mohol informovať o spôsobe využitia vašej podpory.

Pri každej odmene je uvedený termín doručenia. Pokiaľ vám odmena v tomto čase doručená nebola, kontaktujte priamo autora.

Odmeny odosiela vždy autor kampane, StartLab ich nemá dispozícii. Autora kontaktujte cez voľbu Kontaktovať autora, ktorá sa nachádza pri každej kampani.

Pokiaľ ide o odmenu v aktívnej kampani, kontaktujte nás na info@startlab.sk.

Pokiaľ ide o odmenu v kampani, ktorá už skončila, kontaktujte priamo autora, a to cez voľbu Kontaktovať autora, ktorá sa nachádza pri každej kampani. Vaša správa mu príde do e-mailu.

V prípade, že je kampaň úspešná, autor je povinný projekt zrealizovať a podporovateľom poskytnúť prisľúbené odmeny.

Na otázky k projektu alebo prisľúbenej odmene odpovedá vždy samotný autor kampane, nie StartLab. Preto obsahuje každá kampaň voľbu Kontaktovať autora.

Do okna, ktoré sa vám zobrazí, napíšte svoje meno, e-mailovú adresu a správu s otázkou pre autora. Autorovi príde vaša správa ako e-mail priamo do jeho schránky.

Pokiaľ bola kampaň ukončená a nenaplnila v stanovenom čase cieľovú sumu, autor nie je povinný projekt realizovať ani zasielať prisľúbené odmeny.

V takom prípade vrátime všetkým podporovateľom ich finančné príspevky, a to do niekoľkých dní od skončenia kampane.

Pokiaľ ide o kampaň ktorá je ešte stále aktívna, napíšte nám na info@startlab.sk..

Ak ide o kampaň, ktorá už bola ukončená, kontaktujte priamo jej autora. V profile kampane zvoľte možnosť Kontaktovať autora. Vaša správa mu príde ako e-mail.

Príspevky nad rámec cieľovej sumy má autor právo využiť spôsobom, ktorý sám uzná za vhodné – avšak, musia byť použité na verejnoprospešný účel. Vo väčšine prípadov autori tieto príspevky využijú na zlepšenie svojho produktu/projektu či jeho rozšírenie, alebo na iné aktivity, ktoré súvisia s jeho činnosťou.

V prípade, že kampaň bola ukončená a nenaplnila v stanovenom čase cieľovú sumu, všetkým podporovateľom ich príspevky do 5 dní od skončenia kampane vrátime. V takom prípade autor nie je povinný projekt realizovať ani zasielať prisľúbené odmeny.

Aj keď už kampaň skončila, autora stále môžete kontaktovať cez voľbu Kontaktovať autora, ktorá sa nachádza pri každej kampani a jednoducho sa s ním dohodnúť na inom spôsobe podpory.